Afbeelding
Foto: Mark van der Pol

Verbouwing Oosterhof kan snel van start

Algemeen Oosterhof

Boxtel - Het Boxtelse college van B & W heeft met de verkoop van grond aan de eigenaren van Winkelcentrum Oosterhof groen licht gegeven voor de aanstaande verbouwing. Plannen voor de verbouwing bestonden al twintig jaar, maar om verschillende redenen werden die nooit tot uitvoer gebracht. De plannen die er nu liggen moeten nog dit jaar tot uitvoer komen.

Demissionair wethouder Herman van Wanrooij nam het dossier begin dit jaar over van Eric van den Broek, die vanaf dat moment raadslid werd. ‘We zijn verheugd dat, na een intensief proces, waarbij met name voormalig wethouder Eric van den Broek betrokken was, dit plan bij alle betrokken partijen goedkeuring vindt”, aldus Van Wanrooij.

Nieuw plan
Het groen licht voor de plannen van de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren (CVvE) van Winkelcentrum Oosterhof is een belangrijke volgende stap in de realisatie van een vernieuwd winkelcentrum. Eerdere plannen bleken in het verleden om verschillende redenen niet haalbaar, omdat ze bijvoorbeeld niet konden rekenen op instemming van de omwonenden of mogelijk voor verkeersproblemen zouden zorgen. Ook was er onenigheid over de voorgenomen uitbreiding van Jumbo Oosterhof, die meer bedraagt dan in de gemeentelijke Detailhandelsvisie beschreven 15 procent. Tot overmaat van ramp trok ontwikkelaar Hurks zich eind 2019 terug.

Het laatste jaar heeft er regelmatig overleg plaatsgevonden tussen de projectontwikkelaar, de CVvE en de gemeente. Het resultaat hiervan is dat projectontwikkelaar Libre onlangs een nieuw plan heeft gepresenteerd, waarbij het winkelcentrum slechts zeer beperkt en binnen het geldende bestemmingsplan uitbreidt. Zo wordt bijvoorbeeld aan de noordzijde de gevel recht getrokken. De huidige plannen voorzien in een grotere uitbreiding voor Jumbo dan in de visie is vastgelegd.

Geld grondverkoop geïnvesteerd in omgeving
Om over te gaan tot een verdere uitwerking van de plannen heeft de ontwikkelaar namens de CVvE een verzoek gedaan tot koop van deze grond. Hier heeft de gemeente deze week mee ingestemd. De CVvE en de gemeente Boxtel zien in het voorgedragen plan voldoende aanknopingspunten voor een goed toekomstperspectief van het winkelcentrum. “Met dit plan ligt er een mooie toekomst voor het winkelcentrum, de ondernemers, de eigenaren en uiteraard de inwoners van de wijk Oost in het verschiet”, laat Van Wanrooij weten.

Ook voor de omgevingsvergunning is een aanvraag ingediend. Deze wordt naar verwachting morgen verleend. Als onderdeel van de planning neemt de CVvE binnenkort een besluit over de uitvoeringswerkzaamheden. Als dat akkoord is kan naar verwachting medio dit jaar de verbouwing van start gaan.

De gemeente heeft in persoonlijk overleg met de klankbordgroep Omwonenden Oosterhof gesproken over de plannen en over een opknapbeurt van de omgeving rondom het winkelcentrum. Dit laatste blijft bij het huidige plan voorlopig buiten beschouwing. Wel is de gemeente, in overleg met de eigenaren, zich aan het beraden op mogelijkheden om het openbaar gebied een facelift te geven. De opbrengsten van de grondverkoop worden voor dit doel gereserveerd.