Foto ter illustratie.
Foto ter illustratie. Foto: Gemeente Boxtel

Leges zonneparken; ‘cadeautje van 6 ton’ of juist ‘redelijk en kostendekkend’ voor initiatiefnemers?

Algemeen

Boxtel - Er was dinsdagavond weinig discussie over de meeste gemeentelijke leges, die over de gehele linie 3,1 procent stijgen. Dit is een inflatiecorrectie. Maar over één zaak waren oppositiepartijen CDA en BALANS het volstrekt eens: de gemeente Boxtel geeft initiatiefnemers van nog aan te leggen zonneparken met het vaststellen van de verordening een ‘cadeautje’ van vele tonnen. Wethouder Peter van de Wiel is het daar mee oneens, samen met een meerderheid in de raad.

Het venijn zat hem dinsdagavond in het staartje tijdens de raadsvergadering. Om precies te zijn in de allerlaatste drie pagina’s van de geagendeerde stukken. Die omvatten namelijk een memo waarin de keuze voor een minder winstgevende variant van het innen van leges op zonneparken in Boxtel boven het meer rendabele alternatief wordt toegelicht. De gemeenteraad had zelf om de memo gevraagd, om extra zicht te krijgen op de motivatie van het college.

‘Geen cadeautjes geven’
De meest rendabele methode berekent de leges ten opzichte van de totale kosten van de aanleg een zonnepark, de voorkeursvariant enkel ten opzichte constructieve waarde. En daarin zit een factor vier verschil. Op een zonnepark van 7 hectare al vlug een bedrag van 6 ton verschil. Bovendien kan in Boxtel in totaal zo’n 50 hectare ingevuld worden.

Beide oppositiepartijen menen dat Boxtel geld weggooit door te kiezen voor de financieel minder rendabele variant. De CDA-fractie diende daarom een amendement in waarin werd voorgesteld die keuze te herzien. Dat voorstel werd gesteund door BALANS. “De reden is dat Boxtel op zwart zaad zit en elke euro hebben we keihard nodig”, vond fractievoorzitter Mariëlle van Alphen. “We zijn niet in de positie om cadeautjes te geven.” 

Wethouder Van de Wiel wilde niet spreken van cadeautjes. Volgens hem zijn leges niet bedoeld om winst op te maken. De kosten die de gemeente maakt bij het realiseren van een zonnepark van 7 hectare bedragen volgens hem om en nabij de ton. Het achtvoudige daarvan aan leges heffen is volgens de wethouder mogelijk zelfs in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur: “het mag niet zo zijn dat de overheid met haar producten mensen uitkleedt.”

Meerwaarde voorkeursscenario
Maar er zijn volgens hem meer argumenten om initiatiefnemers niet maximaal uit te knijpen. En daarvoor moet gekeken worden naar omliggende gemeenten die allen kiezen voor de minder winstgevende variant. Omdat Boxtel wel een plicht heeft om zonneparken te (laten) realiseren, is het volgens de wethouder onverstandig de leges kunstmatig hoog te maken. Dat jaagt initiatiefnemers Boxtel uit, naar naburige gemeenten waar ze minder kosten maken.

Ten slotte is er door het heffen van lagere leges voor initiatiefnemers meer ruimte om extra eisen te stellen, aldus Van de Wiel. Daarbij kun je denken aan extra mogelijkheden voor minder vermogende inwoners om mee te delen in de opbrengsten of om zonneparken beter in te laten passen in de omgeving. “En dat is ook een verdienmodel voor de gemeente Boxtel”, vindt Van de Wiel. Daarmee wordt uiteindelijk het gat tussen de twee rekenmethodes ‘aanzienlijk of zelfs helemaal’ gedicht, voorspelt hij. Het CDA-amendement wil hij dan ook niet uitvoeren.

De twee oppositiepartijen zijn niet overtuigd en stemmen op dat onderdeel niet in met de legesverordening. Die werd echter in meerderheid aangenomen omdat de andere partijen het wel eens zijn met de lezing van de wethouder. “Die zijn niet bedoeld als melkkoe”, aldus Van de Wiel zijn partijgenoot Joep Schalkx.

Amendement afvalstoffenheffing
Een andere idee van CDA-fractie werd positiever ontvangen: de wethouder kon toezeggen dat hij zijn opvolger laat onderzoeken of in 2022 de afvalstoffenheffing gelijk kan blijven, waarbij een lediging van de kliko juist duurder wordt. Dat is precies omgekeerd zoals de laatste jaren is gebeurd. Gek, want dat is niet ‘de vervuiler betaalt’, aldus CDA-fractieleider Vera Brouns. En daar kon verantwoordelijk wethouder Van Wanrooij zich ook wel in vinden.

Afbeelding
Algemeen 2 uur geleden Gemengde gevoelens voor Kay Karssemakers in GP MX2
Afbeelding
Algemeen 11 uur geleden Auto belandt op zijn kop na eenzijdig verkeersongeval
Afbeelding
Algemeen 14 aug, 06:33 Rob Dekker trots op Selissenwal: ‘Het is een heel andere wijk geworden’; Directeur-bestuurder neemt afscheid van Woonstichting JOOST
Afbeelding
Algemeen 10 aug, 12:37 Liempdse kermis biedt plezier voor jong en oud
Afbeelding
Algemeen 10 aug, 06:37 ‘Ik ben liever aan het werk dan dat ik op school zit’; Davy van Esch timmert aan de weg met debuut ‘Mijn eerste lied’
Afbeelding
Algemeen 7 aug, 06:31 DeMooiBoxtelKrant columniste Julia Kroonen schrijft roman