Afbeelding
Foto: Sander van Kasteren

Corona bij Vion Boxtel; 18 van 105 geteste medewerkers besmet

Algemeen Coronavirus

Boxtel - Van de 105 bij steekproef geteste medewerkers bij Vion in Boxtel bleken 18 besmet met het coronavirus. Het merendeel van hen heeft lichte tot matige gezondheidsklachten, blijkt uit aanvullend onderzoek van de GGD. De vleesverwerker neemt aanvullende maatregelen en schroeft de productie tijdelijk omlaag.

De positief geteste medewerkers zijn volgens Vion vooral actief binnen de zogeheten ‘koude ruimten’ zoals de snijzaal en veredeling. Bij andere bedrijfsonderdelen, zoals de slachthal zijn géén besmettingen aangetroffen.

De GGD ziet vooralsnog geen aanleiding iedere werknemer in Boxtel op corona te testen. Wel wordt op een later moment een nieuwe steekproef gedaan.

Het bedrijf ziet in de besmettingen aanleiding om extra maatregelen in te voeren voor de delen van het bedrijf waar veel besmettingen optreden. Die gelden voor alle locaties.

De vleesverwerker gaat vanaf 2 juni structureel samenwerken met de GGD op medisch-inhoudelijk gebied, op het gebied van onderzoek en surveillance en voor proces- en kwaliteitsafspraken.

Het bedrijf is onder meer gestart met een dagelijkse gezondheidstoets voor alle medewerkers. Deze test is opgesteld in samenwerking met de GGD. Ook wordt naast de gebruikelijke reiniging van de locaties dagelijks een desinfecterende luchtbehandeling uitgevoerd. Een volledige lijst met maatregelen is te vinden op een speciale informatiepagina van het bedrijf.

Met de invoering van het aangepaste nalevingsprotocol verwacht Vion in Boxtel de komende dagen minder varkens te slachten.