Met houten 'poppen' werd een situatie met vierhonderd mensen op een kluitje gesitueerd op Vrilkhoven. De bewoners van de buurtschap zijn fel tegen de komst van evenzoveel arbeidsmigranten aan de Oude Rijksweg.
Met houten 'poppen' werd een situatie met vierhonderd mensen op een kluitje gesitueerd op Vrilkhoven. De bewoners van de buurtschap zijn fel tegen de komst van evenzoveel arbeidsmigranten aan de Oude Rijksweg. Foto: Marie Fick.

Actiegroep van Vrilkhoven in landelijk verbond

Algemeen

Wij, bezorgde burgers van elf Nederlandse gemeenten, dienen op 27 februari aanstaande aan de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een petitie aan. En een blik arbeidsmigranten. Onze leefomgeving wordt namelijk aangetast.

Aangetast door grote huisvestingscomplexen voor arbeidsmigranten. Door industrieën die alleen maar kunnen bestaan dankzij de inzet van zo goedkoop mogelijke arbeid. Deze arbeid wordt veelal verricht door arbeidsmigranten, die hier onder beroerde omstandigheden verblijven en moeten overleven. Deze werknemers hebben voor dit soort bedrijven zo weinig waarde dat vaak wordt gezegd: ‘Men trekt weer een blik arbeidsmigranten open’. Wij vinden dat zeer verwerpelijk. Zowel de arbeidsmigranten als wij, de maatschappij, betalen de prijs voor deze arbeidsmigrantenindustrie. De lusten zijn voor de industrie en uitzendbureaus, de lasten voor de werknemers en de maatschappij. Dit moet stoppen, het moet anders. 

Ons doel is om een eerlijke en duurzame samenleving te bevorderen, gebaseerd op universele democratische waarden, ethiek en mensenrechten. Met elf gemeenten richten we nu de Stichting Bewonersbelangen Arbeidsmigranten op.

We willen een nationale organisatie worden die zich toelegt op de deelname aan het nationale en lokale debat. Wij formuleren standpunten met betrekking tot voorgestelde nationale, regionale en lokale wetgeving (en algemene maatregelen van bestuur) en gemeentelijke besluitvorming. We streven ernaar om gemeentebesturen te ondersteunen in hun besluitvormingsproces door hen een volledig overzicht te bieden, inclusief de bredere maatschappelijke en ethische gevolgen op lange termijn. Op 27 februari hebben wij aan de Tweede Kamercommissie SZW onze zorgen overgebracht en beleidsaanbevelingen gepresenteerd.

Uit de krant