Logo mooiboxtel.nl
Al vóór de renovatie van De Hobbendonken werd gesproken over een mogelijke verhuizing van de school.   | Fotonummer: 933c27
Al vóór de renovatie van De Hobbendonken werd gesproken over een mogelijke verhuizing van de school.

Wel of juist géén school in de wijk Munsel? Basisscholen Boxtel niet op één lijn

Boxtel - Ondanks meer dan tien overlegronden met elkaar en de gemeente zijn de Boxtelse basisscholen niet tot overeenstemming gekomen over een toekomstgericht huisvestingsplan. Want daar waar scholenorganisatie Sint-Christoffel op de langere termijn graag basisschool De Hobbendonken zou verplaatsen naar de wijk Munsel/Selissen, zijn de andere Boxtelse spelers in het basisonderwijs het daar niet mee eens. En dus kan er geen huisvestingsplan voor de lange termijn gemaakt worden, maar is een 'tussenoplossing' opgesteld.

Het nieuwe huisvestingsplan voor scholen is een leidraad om te kunnen anticiperen op de verwachte bevolkingsontwikkeling in diverse wijken. Zo becijferde een onderzoek in opdracht van de gemeente dat in de wijk Oost de behoefte aan lokalen afneemt. Dit terwijl met de huidige woningbouw in de wijk Selissen/Munsel daar juist vraag naar extra lokalen kan ontstaan. De kinderen uit die wijk zoeken nu hun weg naar scholen in andere wijken.

De bevolkingsdaling in de wijk Oost zorgt ervoor dat er in die wijk nu een overschot van zo'n 12 lokalen is. Dit betekent overigens niet dat deze lokalen leeg staan. Scholen proberen ze te vullen met andere, vaak lesgerelateerde activiteiten. Dat is van belang, want leegstand kost een school geld en levert niets op. Het overschot loopt naar verwachting verder op naar 18 lokalen in 2027.

Er gaat een lange historie vooraf aan het vooralsnog niet geslaagde huisvestingsplan. De eerste plannen voor een school in de wijk Munsel stammen al uit het vorige decennium, maar kwamen nooit echt van de grond. In 2011 werd het idee geboren om De Hobbendonken te verhuizen naar De Wilgenbroek. Dat kwam echter ook niet tot uitvoer en de school werd op de huidige locatie opgeknapt. Daarop volgde vanuit scholenorganisatie Sint-Christoffel, waaronder De Hobbendonken valt, een verzoek tot het opstellen van een langetermijnvisie voor de basisscholen in Boxtel, het Integraal Huisvestingsplan (IHP), dat loopt tot 2034.

Zelf stelde Sint-Christoffel ook een toekomstvisie op. Daarin geeft het stichtingsbestuur aan een voorkeur te hebben voor de verhuizing van De Hobbendonken naar de wijk Selissen/Munsel. De gemeente liet weten niet afwijzend te staan tegenover deze verhuizing. Dit deel van Boxtel kent immers géén basisschool. Wel stelde de gemeente de voorwaarde dat álle basisscholen in het IHP akkoord moesten zijn met zo'n verhuizing.

Dat is echter herhaaldelijk niet gelukt. De andere schoolbesturen bestempelen de risico's van de verhuizing van De Hobbendonken als 'te groot', zo meldt een document dat de gemeente donderdag publiceerde. Sint-Christoffel houdt echter vast aan de eigen toekomstvisie. En dus kan het huisvestingsplanvoor de lange termijn niet worden vastgesteld, in ieder geval niet op dit moment.

De gemeente heeft intussen gekozen voor een 'koersdocument', waarin in ieder geval de grote lijn voor het basisonderwijs in de de komende jaren wordt vastgesteld. In een raadsinformatiebrief wordt de uitgestippelde koers toegelicht en meldt de gemeente op individueel niveau afspraken met de verschillende basisscholen te maken.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037574&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037573&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>