Het aantal spijbelaars neemt toe in Boxtel. Dat kan omdat er na de coronaperiode weer meer controles zijn op scholen.
Het aantal spijbelaars neemt toe in Boxtel. Dat kan omdat er na de coronaperiode weer meer controles zijn op scholen. Foto: eigen collectie.

Aantal spijbelaars in Boxtel stijgt opnieuw

Algemeen

Het aantal hardnekkige spijbelaars in Boxtel is vorig schooljaar (2022-2023) opnieuw gegroeid, naar 215, 21 meer dan in het jaar daarvoor. De coronapandemie was vrijwel achter de rug, waardoor er meer controles waren en dus ook meer gevallen aan het licht kwamen. Een leeg schoolbankje valt immers meer op dan een zwart beeldscherm. In 2020-2021 werden er 108 spijbelaars geregistreerd.

Het gaat om leerlingen die staan ingeschreven op een basis- of middelbare school, maar daar voor een langere periode niet verschijnen. De school meldt dit aan het Regionaal Team Leerplichtzaken (RTL), dat dan contact zoekt met de betreffende leerling. Iedereen tussen de 18 en 23 jaar zonder een diploma havo, vwo of mbo niveau 2, valt onder de Regionale Meld- en coördinatiefunctie (RMC). Zij hoeven niet meer verplicht naar school, maar een medewerker van het RMC probeert deze jongeren alsnog naar een diploma te begeleiden.

Jaarlijks stelt het RTL een rapport op met alle verzuimcijfers. Dat doet het in opdracht van de gemeenten Boxtel, Sint-Michielsgestel en Vught. Ook bij deze twee buurgemeenten is een stijging van het aantal spijbelaars te zien.

INSTELLING SCHOLEN

In het schooljaar 2020-2021 werden 108 verzuimgevallen geregistreerd door RTL tegenover 215 in 2022-2023. Tijdens het schooljaar daar tussenin, 2021-2022, steeg het aantal spijbelaars al flink naar 194. Die forse toename geeft volgens het Boxtelse college van B en W een vertekend beeld omdat corona destijds volop meespeelde en leerlingen thuis via een beeldscherm les kregen. Nu er geen online lessen meer worden gegeven is voor de leraren in de klas beter te zien wie er (vaak) afwezig is. Dat kan de stijging verklaren volgens B en W. 

Volgens RTL staan of vallen de cijfers over verzuimgevallen door de instelling van de scholen. Alleen als zij melding maken, zijn deze terug te zien in de cijfers.

SCHOOLVERLATERS

Structureel spijbelen komt bijvoorbeeld door persoonlijke problemen of gebrek aan motivatie vanwege een verkeerde studiekeuze. RTL probeert in samenwerking met onder meer jongerenwerkers en wijkteams te voorkomen dat leerlingen uiteindelijk vroegtijdig van school gaan. Het aantal voortijdige schoolverlaters is in Boxtel overigens (zeer) licht gedaald: 1,61 procent in het schooljaar 2021-2022 tegenover 1,76 procent een jaar eerder.

RTL wil in het huidige schooljaar beter in beeld krijgen waar de problemen liggen om uitval te voorkomen. 

Uit de krant