Logo mooiboxtel.nl
   | Fotonummer: 37b647
Foto: Rini van Oirschot

Nieuw beleid over gemeenschapsfuncties in de maak

Boxtel - De gemeente Boxtel werkt aan een beleidsdocument waarin wordt ingegaan op de gemeenschapsfuncties, Dit document moet duidelijkheid geven over welke van deze functies Boxtel in de toekomst nog wil onderbrengen bij gemeenschapshuizen en welke taken op andere wijze worden ingevuld. In mei moet dit beleid klaarliggen ter beoordeling van de gemeenteraad.

Dit blijkt uit de beantwoording van vragen die de fractie van INbox de gemeente stelde. Boxtel noemt de functie van gemeenschapshuizen 'belangrijk'. Dit blijkt ook uit onderzoek dat de gemeente liet uitvoeren onder inwoners. Zij bestempelen het huidige aanbod dat gemeenschapshuizen bieden als positief.

De gemeente wijst INbox er echter op dat tegenwoordig ook instellingen als de bibliotheek, de Kinderboerderij, de scholen, B-Town, de Kleine Aarde, het Hobbycentrum en bijvoorbeeld de huiskamer op Hoogheem gemeenschapsfuncties invullen. "Alles onveranderd laten voortbestaan gaat moeilijk worden", wijst Boxtel op het beperkte aanbod van vrijwilligers en de noodzaak het voorzieningenniveau op peil te houden. "Van belang is dat de oplossingen dichtbij worden gevonden door clustering van functies, zelfwerkzaamheid en inzet van vrijwilligers." Ook financieel ziet de gemeente nog een mogelijk struikelblok.

Het is daarom volgens Boxtel niet uit te sluiten dat er voorzieningen of gemeenschapshuizen verdwijnen. "De uitdaging die voorligt is om te kijken wat nu reëel en haalbaar is. De moeilijke financiële situatie vraagt om het voeren van een kerntakendiscussie en vervolgens het maken van scherpe keuzes, die ongetwijfeld pijn gaan doen. Nu al is duidelijk dat niet alle voorzieningen dit proces ongeschonden zullen doorstaan", schrijft het college.

De antwoorden van de gemeente komen in een voor de gemeenschapshuizen bewogen periode. Deze week nog uitten verschillende Boxtelse gemeenschapshuizen en de Kinderboerderij een noodkreet omdat de gemeente op het punt staat hun budget met tien procent naar beneden bij te stellen.

Uiterlijk in de raadvergadering van mei 2020 moet het  beleidsdocument over de gemeenschapsfuncties aan de raad voorgelegd worden. Daarmee loopt Boxtel vooruit op de kerntakendiscussie en moet blijken in welke posten precies gesneden gaat worden. In de notitie komt een advies over welke gemeenschapsfuncties waar ondergebracht kunnen worden, en op welke wijze. En dat zal niet zonder slag of stoot gaan, aldus het college: "Nu al is duidelijk dat niet alle voorzieningen dit proces ongeschonden zullen doorstaan."

Lees ook

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037574&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037573&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>