Logo mooiboxtel.nl
Het Oertijdmuseum kan vanaf 2020 rekenen op een structurele bijdrage van de gemeente. (Foto: Ruud van Casteren)   | Fotonummer: a6ba60
Het Oertijdmuseum kan vanaf 2020 rekenen op een structurele bijdrage van de gemeente. (Foto: Ruud van Casteren) (Foto: Ruud van Casteren)

Meer subsidie voor Vekemans en Oertijdmuseum, minder geld voor MUBO

Boxtel - Over de komende drie jaar wordt de subsidie van Museum Boxtel (MUBO) geleidelijk afgebouwd. Van de ruim 7.600 euro in 2020 gaat dit bedrag naar 5.000 euro in het jaar 2023. En vanaf dit jaar stijgt de subsidiëring voor Museum Vekemans en het Oertijdmuseum, die daar al enige tijd op aandrongen.

De gemeente Boxtel kent vijf museale instellingen zonder winstoogmerk. Daarvan ontvangen De Kleuskens, museum Canonye en MUBO een structurele bijdrage van de gemeente. Het Oertijdmuseum en Museum Vekemans moeten op eigen benen staan. Zij drongen er dan ook aan op een eerlijker gemeentelijk beleid. Dat komt er nu, zo kondigde de gemeente de afgelopen week aan.

In 2023 stelt de gemeente een subsidieplafond in van 17.500 euro. Dit bedrag wordt verdeeld over de drie grotere musea, te weten MUBO, Museum Vekemans en het Oertijdmuseum. Vanaf dit jaar ontvangt museum Vekemans een exploitatiesubsidie van 5.000 euro en het Oertijdmuseum een bedrag van 7.500 euro. Aan de 2.499 euro die stichting Kèk Liempt voor museum De Kleuskes ontvangt en de 1.475 euro die stichting De Canonye jaarlijks van de gemeente krijgt verandert de komende jaren niets. De gemeente verwacht de ontwikkelingen kostenneutraal te kunnen realiseren.

Afbouwen voor MUBO
De afgelopen jaren kon het MUBO rekenen op een structurele subsidie van ruim 7.600 euro. Daarmee werd onder meer een eigen collectie samengesteld en een solide basis in Boxtel gelegd. MUBO werd als enige museum ook tegemoetgekomen in de huisvestingskosten. Als blijk van waardering en erkenning voor de inzet, groei en ontwikkeling heeft MUBO onlangs de status verkregen van een officieel Geregistreerd Museum. Nu die basis gevestigd is vindt de gemeente de tijd rijp de subsidiëring in de periode tot en met 2023 af te bouwen tot een bedrag van 5.000 euro per jaar.

Het Oertijdmuseum kent momenteel bijna 90.000 jaarlijkse bezoekers en wil op korte termijn groeien naar zo'n 100.000 bezoekers per jaar. Mochten de andere twee geregistreerde musea ook groeien tot een bezoekersaantal van boven de 60.000 per jaar, zal de gemeente hen volgens de huidige afspraken ook extra subsidie geven.

Oertijdmuseum blij
Of het subsidiebedrag ook voldoende is om de almaar stijgende kosten op te vangen is nog allerminst duidelijk. Toch is directeur Rene Fraaije van het Oertijdmuseum blij met de exploitatiesubsidie. Het was namelijk niet zo dat zijn museum nooit op een gemeentelijke bijdrage kon rekenen: er waren wel eenmalige subsidies, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van een Dino-app.

Maar een structurele subsidie is volgens Fraaije echter meer in lijn met hoe het in andere gemeenten met musea van vergelijkbare grootte gaat. Hij laat weten de inspanningen van de wethouder te waarderen in tijden waarin de financiën onder druk staan. Volgens Fraaije vormt het gelijktrekken van het gemeentelijk subsidiebeleid een extra erkenning voor zijn museum en Museum Vekemans. Met die erkenning kunnen deuren worden geopend die anders wellicht gesloten waren gebleven.

MUBO niet verrast
De gemeente laat weten ondanks de dalende subsidie garant te blijven staan voor de huisvesting van MUBO. Wel wordt daarbij opgemerkt dat vanwege de hoge huisvestingskosten de handhaving van de locatie in het Ursulagebouw niet gewaarborgd is. Mogelijk moet MUBO daarom op termijn verhuizen naar bijvoorbeeld de locatie van de bibliotheek, zo meldt het college.

Secretaris van het MUBO-bestuur Willem van Vossen laat weten dat hij vanzelfsprekend niet dansend door de kamer gaat omdat de subsidie de komende jaren afgebouwd wordt. Toch werd hij niet verrast door het nieuws. "De gemeente heeft ons netjes op de hoogte gesteld voordat het besluit wereldkundig gemaakt werd." Van Vossen denkt bovendien dat dankzij het gelijktrekken van de subsidies de Boxtelse musea een gelijkwaardiger relatie krijgen. Op de vraag of het afbouwen van de subsidie voelt als een logisch moment, zo samen met de officiële registratie van MUBO als museum antwoordt hij bevestigend. Van Vossen laat namelijk weten dat deze officiële status ervoor zorgt dat MUBO ook aanspraak kan doen op andere subsidiestromen, bijvoorbeeld via de landelijke loterijen.

Een mogelijke verhuizing naar de bibliotheek, waar de gemeente het in het museumbeleid ook over heeft, daar ziet Van Vossen echter niets in. Als belangrijkste knelpunten noemt hij het feit dat de bibliotheek te klein is voor de MUBO-collectie en het feit dat hij geen exploitatiemodel ziet. Hij kijkt daarbij met een schuin oog naar de Petruskerk in Vught die als inspiratie voor de toekomstige Boxtelse bibliotheek dient. Daar lopen bibliotheekbezoekers rond tussen de museumcollectie en betalen dus geen entree voor een museumbezoek. De secretaris laat weten zich wel te kunnen verplaatsen in het standpunt van de gemeente, maar het daar vanuit het museum niet mee eens kan zijn. "Ook in de toekomst niet", zo stelt hij.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037574&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037573&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>