De gewraakte kruising.
De gewraakte kruising. Foto: Google

Verkeersveiligheid Ladonk komend halfjaar onderzocht

Algemeen

Boxtel - De verkeersveiligheid op bedrijventerrein Ladonk wordt het komend half jaar grondig tegen het licht gehouden. Dat liet wethouder Herman van Wanrooij de gemeenteraad dinsdagavond weten naar aanleiding van vragen die de BALANS-fractie hem stelde over de verkeersveiligheid van de kruising Ladonkseweg-Kruisbroeksestraat. Het wegdek op die bewuste kruising wordt 'zo spoedig mogelijk' opgeruwd ter bevordering van de verkeersveiligheid.

"Je kunt er zo onderhand een straaljager landen, zo overzichtelijk", vindt wethouder Herman van Wanrooij de kruising Ladonkseweg-Kruisbroeksestraat. Toch gebeuren er met grote regelmaat ongelukken en die zijn eigenlijk niet goed te verklaren. De wethouder liet de gemeenteraad dinsdag weten dat mogelijk de laagstaande zon in verband met een lichte helling van het wegoppervlak een oorzaak is. Ook leidt de schijnbare overzichtelijkheid van de kruising er mogelijk toe dat automobilisten zich met andere zaken bezighouden dan met het verkeer.

Wat in ieder geval zeker is is dat op de kruising Ladonkseweg-Kruisbroeksestraat veel ongelukken gebeuren. Er zijn in het verleden verschillende maatregelen genomen om de veiligheid op de kruising te bevorderen, zoals het aanbrengen van betere bebording en het wijzigen van de voorrangssituatie. Toch lijken die onvoldoende te helpen. Sinds 2014 waren er 44 ongelukken met schade op de kruising, zo leert een kijkje op de STAR-ongevallenkaart. Deze kaart is opgesteld door de Nationale Politie, het Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig ICT-bureau VIA en heeft als doel alle verkeersongelukken inzichtelijk te maken. Bij de 44 ongelukken die gerapporteerd werden vielen minimaal 13 gewonden.

De fractie van BALANS wees de wethouder er dinsdag, na aanleiding van recente ongelukken, op dat hij eerder de toezegging deed het asfalt op te ruwen omdat ook gladheid er mogelijk tot ongelukken leidt. Van Wanrooij herhaalde die toezegging dinsdagavond, met de toevoeging dat de werkzaamheden zo spoedig mogelijk opgepakt worden. Ook kon hij melden dat de gehele verkeerssituatie op het industrieterrein het komend halfjaar tegen het licht gehouden wordt: De gemeente gaat dan aan de slag met de onderzoeksvraag 'Wat kunnen wij doen om Ladonk in zijn algemeenheid veiliger te krijgen?'