Voor dit perceel aan de Nieuwstraat ligt een plan voor 8 koopappartementen.
Voor dit perceel aan de Nieuwstraat ligt een plan voor 8 koopappartementen. Foto: Google Maps

Plan appartementencomplex in Liempde ter inzage

Algemeen

Het college stelt voor de realisatie van een appartementencomplex Nieuwstraat ong. (achter Dorpsstraat 9) in Liempde juridisch en planologisch mogelijk te maken. Hiervoor heeft ze ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan. De initiatiefnemer heeft het voornemen om acht koopappartementen voor senioren te realiseren.

Deze ontwikkeling draagt bij aan de woningbouwopgave van de gemeente Boxtel. De levensloopbestendige koopappartementen zijn bedoeld voor senioren. Er zijn afspraken gemaakt over de prijsstelling, duurzaamheid en bereikbaarheid. Om de gewenste bouw mogelijk te maken is er een bestemmingsplanwijziging nodig. Een ontwerpbestemmingsplan is opgesteld. Dit ligt ter inzage van tot en met 1 februari 2024. 

Het college heeft al eerder besloten medewerking te gaan verlenen aan de herontwikkeling van deze locatie. Ze heeft in augustus 2019 al ingestemd met het principeverzoek, en op 12 juni 2023 besloten om de anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van deze locatie te ondertekenen.

Uit de krant