Logo mooiboxtel.nl
   | Fotonummer: 58abef
Foto: Rini van Oirschot

Boxtel bouwt 474 nieuwe woningen en één villa

Boxtel - De gemeenteraad was dinsdag verrassend eensgezind over de bouw van de 466 woningen in de nieuwbouwwijk Heem van Selis. Ook over de bouw van acht levensloopbestendige woningen aan de Schijndelseweg was de raad eensgezind. De bouw van één extra villa op de Halderheiweg zorgde echter voor meer discussie.

De bouw van één villa aan de Halderheiweg hield dinsdagavond de gemeenteraad langer bezig dan die van een complete woonwijk met 466 woningen in Selissen. Dit omdat eigenlijk iedereen het er wel mee eens is dat er voor het midden- en lage segment flink gebouwd moet worden, precies zoals in Selissen zal gebeuren. Volgens wethouder Van de Wiel ligt hier dan ook een goed bestemmingsplan aan ten grondslag. Wel was er discussie over bijvoorbeeld de ontsluiting via de Dukaat. Zo bestaan er zorgen over de afwikkeling van het werkverkeer en de verkeersveiligheid in de straat.

Wethouder Peter van de Wiel kon dinsdag een deel van die zorgen wegnemen: het bouwverkeer zal niet van de Dukaat gebruikmaken maar vanaf een aparte bouwweg de Vuurijzer opdraaien. De bouwweg wordt parallel aan de Bosscheweg aangelegd. Daarnaast is er volgens de wethouder overleg geweest met omwonenden over de nieuwe verkeerssituatie in hun wijk. Hij laat weten dat de gemeente hen binnenkort terugkoppeling geeft over de exacte uitwerking van de verkeersplannen.

Een ander punt van kritiek kwam uit de hoek van oppositiepartij BALANS. Fractiewoordvoerder Wim van der Zanden hekelde het feit dat er nog geen rekening gehouden is met een maatschappelijke invulling in de nieuwe wijk. Volgens zijn fractie is dit een gemiste kans. "Ik kreeg een déja vu van In Goede Aarde. Er is geen school, er is geen kroeg", somde Van der Zanden op.

Van de Wiel erkent dat er geen maatschappelijke functies zijn opgenomen in de nieuwe wijk. Hij liet echter ook weten dat het in deze fase niet handig was om die al in de plannen op te nemen in verband met de moeizame planvorming. Hij refereerde daarbij aan het ook door BALANS genoemde feit dat de eerste plannen voor de wijk er al in 2011 lagen. Een maatschappelijke invulling kan later, na de bouw, volgens de wethouder nog toegevoegd worden aan de wijk. En het door Van der Zanden geopperde buurtcafé? "Het café waar u om vraagt is er al in de woonwijk", doelt de wethouder op Café De Oude Ketting.

Discussie over villa
De voorgenomen bouw van een villa aan de Halderheiweg, tussen nummer 12 en 14, leverde dinsdag veel meer discussie op. Want heeft Boxtel wel behoefte aan meer villa's, zeker als die ten koste gaan van groen? En dan speelt er op het perceel aan de Halderheiweg nóg iets: een zogeheten kettingbeding uit 1968, waarin de kap van bomen op dit perceel expliciet wordt verboden. Het plan voor de nieuwe villa is volgens diverse inspreker die zich dinsdag meldden 'een juridisch gedrocht'. Guus van Gardingen, bewoner van het naburige perceel op nummer 14, was één van hen. Hij riep de gemeenteraad op het algemeen belang in het oog te houden, in plaats van te kiezen voor "het belang van één burger, voor stenen en de kap van bomen."

Oppositiepartijen BALANS en CDA waren het roerend met Van Gardingen eens. Maar een meerderheid van de gemeenteraad niet. Want hoewel er best wat haken en ogen aan het bouwplan zitten, is de kap van de bomen gerechtvaardigd aldus de wethouder. Voor realisatie van het plan moeten volgens hem minder dan 33 bomen wijken, waarvan er sowieso 17 al op de nominatie stonden om gekapt te worden.

Het uit 1968 stammende kettingbeding moet volgens Van de Wiel ook heroverwogen worden. De gemeente heeft volgens hem voldoende aangetoond dat de bouw van een woning in dit geval opweegt tegen de meer dan een halve eeuw oude afspraak. Van de Wiel deed dinsdag wel de toezegging dat in de bouwafspraken wordt opgenomen dat de projectontwikkelaar de gekapte bomen elders in Boxtel compenseert. Dat vonden alle fracties, minus die van CDA en BALANS, voldoende om met de plannen in te stemmen.

Ook met het bestemmingsplan voor de realisatie van acht levensloopbestendige woningen aan de Schijndelseweg, waar voorheen een Chinees restaurant zat, werd dinsdag ingestemd. Dit gebeurde unaniem. Daarmee wordt de bouw van een aantal van 474 woningen mogelijk. En één villa.

Dit bericht is om 12.30 uur geüpdatet met de juiste locatie van de bouwweg voor de nieuwe wijk Heem van Selis.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037574&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037573&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>