SAMSUNG
SAMSUNG

Boxtel keert energietoeslag weer uit

Algemeen

Op basis van de nieuwe Wet Energietoeslag 2023 heeft het college van B&W van Boxtel besloten om opnieuw een energietoeslag uit te keren aan huishoudens met een laag inkomen. Het gaat om een bedrag van maximaal 800 euro. 

Inwoners met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum hebben recht op de energietoeslag. In Boxtel zijn dat ongeveer 1.600 huishoudens. Alle huishoudens die in 2022 een energietoeslag kregen, ontvangen automatisch het bedrag van 800 euro. Het streven is om de toeslag in december 2023 uit te betalen. 

De energietoeslag 2023 is een eenmalige toeslag voor mensen met een minimum inkomen. Hiermee kunnen zij hun energierekening betalen. In 2022 en 2023 wordt de energietoeslag uitgekeerd door de gemeente. Die ontvangt daarvoor een budget vanuit het Rijk. De verwachting is echter dat deze bijdrage niet toereikend zal zijn, dit komt doordat de gemeente ervoor kiest om inwoners met een inkomen tot 130 procent te ondersteunen in plaats van inkomens tot 120 procent. Het tekort moet door de gemeente zelf worden aangevuld.

Inkomenscontrole

Inwoners die de energietoeslag 2022 hebben ontvangen, hoeven geen nieuwe aanvraag te doen. Na een inkomenscontrole bij het Inlichtingenbureau wordt de toeslag automatisch uitgekeerd. Inwoners waar onduidelijkheid is over het inkomen krijgen een nieuw aanvraagformulier toegestuurd. Als in november de informatie van het Inlichtingenbureau beschikbaar is, kan in december de grootste groep ontvangers worden uitbetaald. Vanaf januari tot en met maart 2024 kunnen inwoners die geen automatische toekenning hebben gehad een nieuwe aanvraag doen.

Hulp nodig?

Heeft u schulden of geldproblemen? Neem contact op met Wegwijs, de centrale toegang bij de gemeente. Deze hulp is gratis.

Uit de krant