Logo mooiboxtel.nl
De sleutelfiguren in het opstellen van de Boxtelse ouderennotitie (van links naar rechts Leo de Kort (Hobbycentrum), Eric van den Broek (wethouder), Ad van den Brand (Ouderen in Regie), Diny Stolvoort (WoonWijs), Jac Nouwens (Kinderboerderij) en Mariël Selten (gemeente)) poseren gezamenlijk voor het gemeentehuis.   | Fotonummer: e3ba7e
De sleutelfiguren in het opstellen van de Boxtelse ouderennotitie (van links naar rechts Leo de Kort (Hobbycentrum), Eric van den Broek (wethouder), Ad van den Brand (Ouderen in Regie), Diny Stolvoort (WoonWijs), Jac Nouwens (Kinderboerderij) en Mariël Selten (gemeente)) poseren gezamenlijk voor het gemeentehuis. (Foto: Gemeente Boxtel)

Nieuwe stap in beleid voor ouderen door ouderen

Boxtel - Deze week is een nieuwe stap gezet in het beleid voor en dóór ouderen met de reactie van het Boxtelse college op de in september aangeboden notitie 'Samen ouder worden in Boxtel'. Dit document is opgesteld door verschillende Boxtelaren die zich inzetten voor een toekomstbestendig ouderenbeleid dat tot stand komt in samenwerking met ouderen.

Doel van een solide ouderenbeleid is om de toenemende vergrijzing in goede banen te leiden. Zo moet worden nagedacht over de gevolgen voor woningbouw en zorg, maar ook voor het algehele welzijn van senioren. Naarmate de jaren verstrijken neemt de mobiliteit van mensen immers af. Daar moeten woningen op berekend zijn, maar het dient ook breder bezien te worden: ook de woonwijken moeten daarop ingericht worden.

Om dit te bereiken is de wens van de gemeente om een integraal ouderenbeleid op te stellen, waarbij dus naar ieder beleidsterrein gekeken wordt. De Boxtelse aanpak is volgens wethouder Eric van den Broek uniek: vrijwilligers van diverse ouderenorganisaties (Hobbycentrum Boxtel, Ouderen in Regie, WoonWijs en De Kinderboerderij) hebben in samenwerking met de gemeente ouderen zélf gevraagd naar hun wensen en behoeften. Want "ouderen weten zélf het beste wat belangrijk is om op een prettige manier van hun oude dag te genieten", aldus wethouder Eric van den Broek.

Het uiteindelijke beleid wordt vastgelegd in een concreet actieplan. Daarin staan vier pijlers centraal: Wonen en Woonomgeving, Gezond en Vitaal, Verbondenheid en Eenzaamheid en tenslotte Ondersteuning en Zorg. Hiervoor is een goede samenwerking tussen gemeente, professionele organisaties, ouderen en de Boxtelse gemeenschap een voorwaarde.

Voor het ouderenbeleid is ondanks de lastige financiële situatie van de gemeente extra geld vrijgemaakt. De wens is om wijkteams op te richten. Hierdoor kan de zorg en ondersteuning dichterbij de senioren worden geboden. Ook is geïnvesteerd in de vrijwilligerscampagne 'Doe je Goed!'.

Op dinsdag 17 december wordt een beeldvormende raadsvergadering georganiseerd over de toekomst van het ouderenbeleid. Daarnaast wordt een overleg met de verschillende ouderenorganisaties ingepland.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037574&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037573&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>