Logo mooiboxtel.nl
   | Fotonummer: 178dd9
Foto: Mark van der Pol

Jumbo mag toch meer dan 15 procent uitbreiden

Boxtel - De Jumbo-supermarkt in winkelcentrum Oosterhof mag tóch meer dan 15 procent uitbreiden van de gemeente Boxtel, zo lang de groei van Oosterhof zelf maar binnen dit percentage blijft. Dat is een van de conclusies die onze gemeente trekt na bestudering van de verschillende rapporten die de afgelopen maanden verschenen over de uitbreidingsplannen van het winkelcentrum. Ook wil de gemeente de functie van de maatschappelijke ruimte in de plannen beter borgen.

Vlak voor de kerstvakantie presenteerde de gemeente vorig jaar met veel tromgeroffel een oplossing voor een al jaren slepend dossier: de renovatie van winkelcentrum Oosterhof. Al snel bleek echter dat de uitbreiding van de Jumbo-supermarkt niet binnen de door de gemeente opgestelde richtlijnen bleef. De Boxtelse detailhandelsvisie noemt namelijk een maximum wenselijke uitbreiding van 15 procent uitbreiding 'per vestiging'.

In dit laatste woordje schuilt hem het venijn, want zoals rapporten in opdracht van Coop, Albert Heijn en Plus aantoonden, groeit Jumbo in de nieuwe plannen veel meer. Het winkelvloeroppervlak gaat namelijk van ongeveer 1.260 m2 nu naar bijna 1.782 m2. De gemeente schreef in 2015 nog in de detailhandelsvisie dat maximaal 1.370 m2 voor de Jumbo wenselijk was. Deze situatie ging echter uit van een Aldi-vestiging in het winkelcentrum. En Oosterhof zou in de redenatie van de gemeente, nu Aldi over een paar weken de deuren opent op Fellenoord, onvoldoende levensvatbaar zijn met een relatief kleine Jumbo als enige supermarkt.

De gemeente interpreteert 'per vestiging' dan ook voor Oosterhof als geheel. De gemeente becijfert namelijk dat de totale uitbreiding van dit winkelcentrum wél binnen 15 procent (en dus de detailhandelsvisie) blijft. Om dit voor elkaar te krijgen is er een 'maatschappelijke ruimte' van 325 vierkante meter in de renovatieplannen van het winkelcentrum ingebouwd.

Dan is er nog de problematische omrekenmethode van bruto vloeropppervlakte (bvo) naar winkelvloeroppervlakte (wvo). De rapporten die de gemeente liet opstellen rekenen met een factor van 0,66. Dat betekent dat voor iedere vierkante meter oppervlakte van Oosterhof 0,66 meter ten behoeve van de winkelvloer komt. De overige supers komen in de rapporten die zij lieten opstellen tot een andere omrekenfactor: de in Nederland veel meer gebruikelijke factor van 0,7 of 0,8. Omdat alle oppervlaktes in wvo worden berekend heeft dit forse gevolgen voor zo'n beetje alle onderdelen van het plan. Én de totale overschrijding van de uitbreiding van de Jumbo komt dan ook veel hoger uit: op bijna 60 procent.

Om alle partijen tegemoet te komen hanteert de gemeente nu een gemiddelde factor van 0,72. Daarmee wordt beargumenteerd dat Jumbo weliswaar groeit met ruim boven de 15 procent, maar het wvo van Oosterhof als geheel niet boven dit percentage uitkomt. "Duidelijk is wel dat terug naar het percentage uit de detailhandels- en horecavisie van vijf jaar geleden voor Jumbo niet haalbaar is. Het totale winkelcentrum minus de maatschappelijke ruimte blijft wel binnen de gestelde 15 procent"; constateert de gemeente.

De realisatie van de 1.154 m2 grote Aldi op Fellenoord wordt daarbij buiten beschouwing gelaten. Dankzij de samenvoeging verdwijnt er weliswaar 725 m2 bvo in Boxtel, maar is er per saldo méér winkeloppervlak in Boxtel, en óók nog eens dichter in de buurt van Oosterhof omdat Aldi de vierkante meters van de voormalige vestiging aan de Kapelweg 'verplaatst' naar Fellenoord.

Het Boxtelse college laat weten de uitbreiding van Oosterhof daar waar mogelijk terug te brengen om bezwaren tegemoet te komen. Eén van de manieren waarop dit moet gebeuren is met het beter borgen van de maatschappelijke ruimte. Daarvoor volgen ook nog vervolggesprekken met betrokken partijen. De consternatie blijft niet zonder gevolgen: de verwachting is wel dat het tekenen van de anterieure overeenkomst niet zoals gedacht in 2019 gereed zal zijn, maar dat dit door zal schuiven naar halverwege 2020.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037574&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037573&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>