Logo mooiboxtel.nl
Een groot deel van het burgerpanel TipMooiBoxtel verkiest natuurbescherming boven nietsontziend bouwen. (Foto: Natuurmonumenten / Rene Koster Klein)    | Fotonummer: 33bf18
Een groot deel van het burgerpanel TipMooiBoxtel verkiest natuurbescherming boven nietsontziend bouwen. (Foto: Natuurmonumenten / Rene Koster Klein) (Foto: Natuurmonumenten / Rene Koster Klein)

TipMooiBoxtel: panel vindt natuurbescherming belangrijker dan bouwen ten koste van alles

Boxtel - Ondanks dat sinds de bestuursrechter in mei gehakt maakte van de Nederlandse stikstofwetgeving landelijk zo'n 14.000 bouwprojecten stil kwamen te liggen, vindt een fors deel van de Boxtelaren het goed dat door de regelgeving een streep is gezet. Dit blijkt uit een peiling die wij uitvoerden onder ons burgerpanel TipMooiBoxtel. Of, zoals één van de geënquêteerden het noemt, "de natuur is goud waard". Met haar is precies één derde van ons panel het eens.

Wij vroegen ons burgerpanel TipMooiBoxtel in de 22e raadpleging naar hoe zij tegen de problemen aankijken die ontstonden nadat de bestuursrechter de stikstofwetgeving ongeldig verklaarde. Naast dat 33 procent van de ondervraagden zich kan vinden in die uitspraak, staat nog eens 32 procent er neutraal tegenover.

De Nederlandse stikstofregels werden door het Europees Hof getoetst aan Europese wetgeving en bestempeld als 'te onzeker' met betrekking tot de beoogde vermindering van de neerslag van stikstof op kwetsbare natuurgebieden zoals de Kampina. Daarop kon de Nederlandse bestuursrechter weinig meer doen dan de complete regelgeving, ook wel bekendstaand als PAS (Programma Aanpak Stikstof), ongeldig te verklaren.

Die uitspraak zorgde er prompt voor dat zo'n 14.000 projecten in de bouwsector stil kwamen te liggen, zoals het Boxtelse Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). Voor de aanleg van nieuwe wegen en huizen zal de uitstoot van stikstof in eerste instantie altijd stijgen in verband met een toename van (zwaar) bouwverkeer. Dat de uitstoot later, na uitvoer van het project, weer daalt deed daar niet aan af, omdat vanwege het afschieten van de PAS er geen rekenmethode bestond om deze daling hard te maken. Inmiddels is die rekenmethode er wel, waardoor een deel van de projecten weer door kan gaan, zij het met een vertraging.

Onze gemeente liet onlangs weten de extra kosten die de vertraging van PHS met zich meebrengt te willen verhalen op het Rijk. Daar kan ons panel zich in vinden. "Ik ben dan ook van mening dat de landelijke overheid de negatieve gevolgen van het verbod hoort te compenseren", laat een respondent weten. "De lagere overheden zijn immers het slachtoffer van een rammelende regelgeving!"

Hoewel velen in ons panel natuurbescherming belangrijk vinden en daarom het verbod op de PAS steunen, is er ook een groep die het er niet mee eens is. Daarvoor geven zij verschillende redenen. "Geen bouw of nieuwe wegen en de economie zal stilvallen, met een recessie tot gevolg", aldus één respondent. Van de 19 procent van ons panel die aangaf zich niet te kunnen vinden in de uitspraak, gaf maar liefst 63 procent aan met name het stilvallen van de bouw hiervoor als belangrijkste argument te zien. 42 procent noemt de economische impact op ons land als belangrijkste argument. Maar ook wordt getwijfeld aan de vraag of de natuur echt onvoldoende beschermd was met de PAS: één op de drie tegenstanders van het verbod denkt dat er wél voldoende garanties geboden werden.

Om de vertraging van PHS-plannen niet verder te laten oplopen opperde de politiek diverse mogelijke oplossingen. Zo wordt bijvoorbeeld nagedacht over een andere fasering van de te nemen maatregelen. Wij vroegen ons panel of wat hen betreft de politiek ook de bestuursafspraak om de sluiting van de dubbele overweg als laatste uit te voeren in de plannen naar voren kan halen. Daarvoor lijkt weinig steun te zijn. Twee derde van onze panelleden ziet dit absoluut niet zitten. En degenen die wél graag een andere oplossing gerealiseerd zien voor wat betreft de fasering van de sluiting van de dubbele overweg? Zij hebben vrijwel zonder uitzondering een wel heel bijzondere motivatie voor hun keuze: zij willen helemaal niet dat de dubbele overweg sluit en gebruiken deze vraag en masse om daarover hun onvrede te uiten.

Overigens bestaat het gevaar dat door al verleende vergunningen die zijn gebaseerd op de PAS alsnog een streep wordt gezet. De PAS gold namelijk al sinds 1 juli 2015. Besluiten die juridisch nog niet 'in rechte onaantastbaar' vaststaan, kunnen daarom aangevochten worden. Dit betekent zoveel als: besluiten waartegen nog op de een of andere wijze een juridische procedure loopt en die gebaseerd zijn op de PAS kunnen aangevochten worden. Het succes hiervan is gegarandeerd omdat die wet immers ongeldig verklaard is. En dat vindt een meerderheid van ons panel niet eerlijk. De aanvrager van de vergunning kon immers in 2015 niet weten dat de wet waarop zijn vergunning gebaseerd is in 2019 niet meer geldig zou zijn. 43 procent van de panelleden hoopt dan ook dat er een oplossing voor deze zaken komt. Eén op de vijf panelleden weet niet precies wat hiervan te vinden.

Wil je ook meepraten over actuele zaken in Boxtel? Meld je dan aan voor ons burgerpanel TipMooiBoxtel via www.tipmooiboxtel.nl.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037574&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037573&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>