Logo mooiboxtel.nl
   | Fotonummer: 6e9be8

Boxtel moet pijn lijden voor sluitende begroting

Boxtel - Om het begrotingstekort van volgend jaar op te vangen trekt Boxtel de broekriem strak aan. "Dit gaat iedereen pijn doen", verwoordt wethouder Lestrade een tot bijna zes miljoen euro oplopend verschil dat Boxtel ten opzichte van de eerder geraamde plus van drie miljoen moet dichten in de meerjarenbegroting. En dat is naar verwachting op termijn nog niet voldoende.

Daar waar vorig jaar nog werd gerekend op een bescheiden plus van zo'n 600.000 euro in 2020, bleek afgelopen voorjaar vanwege een tegenvallende bijdrage uit het gemeentefonds en oplopende kosten binnen het sociaal domein juist een groot gat op de begroting te ontstaan. Direct was duidelijk dat dit zou leiden tot ingrijpende en impopulaire maatregelen. Een greep uit de bezuinigingen: Boxtel moet versoberen op het gebied van gemeentelijke voorzieningen, snijdt zo'n 10 procent in de gemeentelijke bijdragen aan wijkbudgetten, bibliotheek, ContourdeTwern en Brede Scholen Boxtel, vrijwel alle gemeentelijke belastingen gaan omhoog en ook de WSD moet geld inleveren.

Aan de Onroerend Zaak Belasting (OZB), goed voor tussen de 7 en 10 procent van de gemeentelijke inkomsten, wordt behalve indexering nog niet getornd. Aan het minimabeleid verandert in essentie niets, hoewel de gemeente wel strenger in de gaten houdt of aanvragers wel écht recht hebben op gemeentelijke hulp. Ook de ambitieuze centrumplannen gaan gewoon door, maar mogelijk worden die uitgesmeerd over een langere termijn om zo de kosten te spreiden. Een ander terrein waarop niet wordt bezuinigd is op veiligheid.

Gebieden die extra geld kunnen verwachten zijn er ook, al moet je die in de begroting goed zoeken. Zo zet Boxtel in op het terugbrengen van het aantal uitkeringen van 440 nu naar 400 in de toekomst. Daarvoor investeert onze gemeente in eerste instantie in participatie, maar dat moet uiteindelijk geld opleveren. Ook wordt geïnvesteerd in zelfredzaamheid door investeringen in de mantelzorg en wordt er permanent één extra BOA ingehuurd die moet zorgen voor betere handhaving.

De maatregelen komen echter te laat om het begrotingstekort van 2,5 miljoen euro voor 2019 nog te dichten. Ook voor de komende jaren is de verwachting dat nog extra bezuinigd moet worden, waarbij verschillende scenario's op tafel kwamen: het verder laten oplopen van het tekort totdat Boxtel onder Rijkstoezicht komt (een zogeheten Artikel 12 gemeente), het omhoog schroeven van de OZB of snijden in het takenpakket van de gemeente. Die laatste twee onderwerpen lijken, na een grondige inventarisatie bij alle raadsfracties, bespreekbaar. Op 29 oktober wordt de begroting behandeld. Het financiële dekkingsplan, waar nu nog aan gewerkt wordt, is naar verwachting dan ook besluitrijp.

Meer over de begroting en de motivatie achter die besluiten lees je in DeMooiBoxtelKrant van woensdag 2 oktober.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037574&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037573&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>