Logo mooiboxtel.nl
   | Fotonummer: b3376c
Foto: Mark van der Pol
PHS

Gemeenteraad: 'PHS-plannen in andere volgorde uit te voeren'

Boxtel - Wethouder Herman van Wanrooij mag van de gemeenteraad onderzoeken of de maatregelen binnen het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) in een andere volgorde uitgevoerd kunnen worden. Dit is het gevolg van een dinsdagavond door de coalitiepartijen ingediende motie. De oppositie protesteerde hevig, maar kon niet voorkomen dat de motie aangenomen werd.

Oppositie en coalitie stonden dinsdagavond lijnrecht tegenover elkaar op het gebied van het maatregelenpakket PHS. Dit bleek uit de twee moties die werden ingediend: één van BALANS, met steun van de VVD en PvdA/GL, die het gehele maatregelenpakket ter discussie stelde en één van de coalitiepartijen D66, Combinatie95, SP en INbox die de ruimte gaf de volgorde van uitvoer aan te passen. Die laatste motie werd uiteindelijk met het kleinst mogelijke verschil van één stem (negen tegen, tien vóór, met vier afwezige raadsleden) aangenomen.

In de motie stellen de vier coalitiepartijen het college voor om eerst de Keulsebaan te verbreden alvorens de overige PHS-maatregelen uit te voeren. Zo wordt het mogelijk om toch met de PHS-plannen aan de slag te gaan nadat die stil kwamen te liggen toen de Raad van State de Nederlandse stikstofwetgeving vernietigde. Dit terwijl in eerdere plannen nog uitdrukkelijk was vastgesteld dat aan de volgorde niet getornd zou worden. Eerst zou de Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK) gerealiseerd worden, alvorens de Keulsebaan aan te pakken. Het leverde dinsdag een pittige discussie op omdat de oppositie meent dat door aan deze volgorde te tornen een eerder genomen raadsbesluit wordt omzeild. Dat is volgens burgemeester Naterop echter niet zo: formeel gezien is de motie slechts een wens van de raad, en geen opdracht aan het college. Bovendien wordt in het raadsbesluit niets gezegd over de specifieke volgorde van uitvoer, behalve dat pas tot sluiting van de dubbele overweg wordt overgegaan nadat alle andere maatregelen binnen PHS gerealiseerd zijn.

D66 raadslid Jos Hegeman reageerde verrast op de kritiek van de oppositie op de door zijn fractie ingediende motie: "Het verbaast me dat de oppositie zelf een motie steunt die nog veel verder gaat!" Ook is zijn fractie bang dat door alle PHS-plannen weer ter discussie te stellen momentum verloren gaat, waardoor ook de financiering vanuit hogere overheden in gevaar kan komen. Maar de oppositiepartijen wilden van geen wijken weten. Volgens Anja van den Eijnden moet de vernietigde stikstofwetgeving vooral gezien worden als een signaal dat de Boxtelse PHS-plannen langzaamaan worden ingehaald door de actualiteit: "Het is toch van de gekken dat dadelijk ook in Vught een tunnel komt en ze in Boxtel even boven komen om in Best wéér een tunnel in te gaan?"

Een meerderheid van de raad ging niet in die visie mee. De verwachting is dat het eerder realiseren van de verbreding van de Keulsebaan een positief effect heeft op de verkeersdoorstroming, waardoor de stikstofschuld van de VLK kleiner kan worden. Dit gecombineerd met de tijdswinst die de andere uitvoervolgorde oplevert was dinsdag voldoende om de raad te overtuigen.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037574&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037573&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>