Museum Boxtel aan de Baroniestraat.
Museum Boxtel aan de Baroniestraat. Foto: eigen collectie.

Lezing over beleving tijd in de literatuur

Algemeen

Op 1 oktober om 11.15 uur houdt neerlandicus Bram Noot in Museum Boxtel een lezing over de beleving van tijd in de literatuur. De tijd die onherroepelijk verstrijkt is voor veel schrijvers en dichters een rijke inspiratiebron voor de mooiste gedichten en de meest aangrijpende romans.

Het gaat dan vooral over de wijze waarop schrijvers de tijd beleven vanaf de antieke cultuur tot in onze eigen tijd.

De beleving van de tijd is vaak het onderwerp geweest van kunstenaars die in verschillende tijdperken steeds weer op een andere manier omgingen met het verklanken of verbeelden van de voortschrijdende tijd. Zo is bijvoorbeeld de tijdsbeleving van de oude Grieken weer anders dan die van Chinezen en van de Indiërs. En waarom verstrijkt de tijd voor de één zo tergend langzaam en voor de ander duizelingwekkend snel? 

We beleven in deze lezing de tijd in de gedachten van kerkvader Augustinus (354-430) tot in onze eigen tijd in de romans van Harry Mulisch en Anjet Daanje.

Ook in de beeldende kunst komt het element tijd vaak tot uiting. Een voorbeeld hiervan is het schilderij ‘Hommage à Apollinaire’, dat de Franse kustschilder Marc Chagall (1887-1985) in 1912 maakte in Parijs. De cirkel in het schilderij kan worden gezien als de aardbol, maar ook als wijzerplaat met Adam en Eva in het centrum – de mens als middelpunt van tijd en ruimte. Chagall droeg het schilderij op aan de dichter en kunstcriticus Guillaume Apollinaire, pleitbezorger van het kubisme en surrealisme in Parijs. Het schilderij is te zien in het Van Abbemuseum in Eindhoven.

Bram Noot is neerlandicus. Hij studeerde aan de VU in Amsterdam en promoveerde in 2010 aan de UVA op een proefschrift met de titel ‘Lezen met een roomse bril’, een studie over de pioniers van het katholieke literatuuronderwijs in Brabant. Voor havo en vwo schreef hij met een collega een literatuurmethode ‘Literatuur zonder grenzen’. Hij geeft regelmatig lezingen over literatuur en geeft ook leiding aan een leeskring.

De lezing begint om 11.15 uur. MUBO is open vanaf 10.45 uur en koffie/thee is gratis verkrijgbaar. Aanmelden voor de lezing is vereist en kan op info@muboboxtel.nl of telefonisch bij Willem van Vossen op 06-16041898. De entreeprijs voor de lezing is € 6,00 (met museumkaart € 3,00).

Wekker

Uit de krant