Afbeelding
Foto: Annelieke van der Linden

Gepland onderhoudswerk Sparrenrijk gaat niet door

Algemeen

Het voorgenomen onderhoud van het gemeentelijke deel van Sparrenrijk heeft de afgelopen weken voor de nodige maatschappelijke onrust gezorgd. De gemeente heeft diverse brieven ontvangen van mensen die zich ongerust maken en ook enkele politieke partijen hebben vragen gesteld. We hebben deze geluiden gehoord, de onderhoudswerkzaamheden die komende week zouden starten, gaan niet door. 

In 2020 was deze stap van het reguliere onderhoud al ingezet. De geplande werkzaamheden komen dus voort uit dit beheerplan. Echter, nu loopt dit ongelukkig samen met de mogelijkheid om te reageren op het concept voor een nieuw beheerplan voor Sparrenrijk. Dit levert zoveel verwarring op dat we eerst het nieuwe beheerplan gaan afronden en nu geen onderhoudswerkzaamheden aan Sparrenrijk gaan starten.
In het nieuwe beheerplan zal ruim aandacht worden besteed aan alle gemaakte opmerkingen in de reacties die we tot nu toe hebben ontvangen. En waar mogelijk zullen we aangeven om welke hoeveelheden het gaat. Het is echter nooit het plan geweest om álle Amerikaanse eiken te verwijderen en de lanenstructuur, ook die met de Amerikaanse eiken, blijft gehandhaafd.
Het voorbereiden van de publicaties in de krant, en de beantwoording van de vragen van de diverse politieke partijen hebben dit besluit gekruist. Bij het ter perse gaan van de kranten was deze beslissing nog niet bekend. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Een goed bos vraagt om goed beheer. Dat kan op meerdere manieren. Wij moeten daarvoor de juiste afweging maken om tot een nieuw beheerplan te komen. De belangen van het klimaat betrekken we daar nadrukkelijk bij.

Uit de krant