Logo mooiboxtel.nl
   | Fotonummer: f016dd
Foto: Pixa bay

College werkt scenario’s voor forse vermindering huishoudelijk afval uit

Boxtel - Intensivering van communicatie, wijzigingen van inzamelfrequentie en gebruik van ondergrondse containers bij stapel- en hoogbouw. Dat zijn de belangrijkste elementen van het voorkeursscenario dat moet leiden tot een forse vermindering van het huishoudelijk afval in de komende jaren. Het college heeft in vier scenario's inzamelmethodes en –frequenties en de kosten in beeld gebracht. Het college stelt voor om één scenario in 2020 verder uit te werken, als basis voor een grondstoffenplan en dat vervolgens gefaseerd in te voeren. De gemeenteraad bespreekt het voorstel in de vergadering van 27 augustus.

Wethouder Herman van Wanrooij: 'Met dit scenario maken we optimaal gebruik van de beschikbare ruimte bij laagbouwwoningen. Daarnaast kunnen we met ondergrondse containers beter inspelen op de beperkingen in het ruimtegebruik bij stapelbouw of hoogbouwcomplexen. En met dit scenario halen we onze doelstellingen tegen de laagst mogelijke kosten.'

Restafval
De gemeente Boxtel zamelt jaarlijks rond 125 kilogram huishoudelijk restafval per inwoner in. Op grond van het programma: 'Van Afval Naar Grondstof'(VANG) is de doelstelling om dit te verlagen naar 100 kilogram restafval in 2020. De ambitie voor 2025 is 30 kilogram restafval per inwoner per jaar en in 2030 zou dat nog maar 5 kilogram restafval moeten bedragen.

Afvalstoffenheffing
Bij elk van de vier scenario's stijgt de afvalstoffenheffing. De verwachting is dat met het voorkeursscenario er een gemiddelde stijging van het vaste tarief van de afvalstoffenheffing oplevert van 3 %.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037574&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037573&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>