Logo mooiboxtel.nl
Het voorlopig ontwerp van de fietstunnel, onderdeel van het PHS-maatregelenpakket in Boxtel.   | Fotonummer: 2fd6ee
Het voorlopig ontwerp van de fietstunnel, onderdeel van het PHS-maatregelenpakket in Boxtel. (Foto: ProRail)
PHS

Boxtel houdt rekening met meest negatieve scenario na stikstofuitspraak

Boxtel - De ontwikkeling van bedrijventerrein Vorst B, het maatregelenpakket PHS, maar ook andere wegen- en stedenbouwkundige projecten in Boxtel hebben te maken met de gevolgen van de negatieve uitspraak van de Raad van State over de Nederlandse stikstofregelgeving. Zeker lijkt dat onze gemeente meer inspanningen moet doen om maatregelen die de stikstofuitstoot verminderen te borgen. Dit levert naast vertraging, ook een forse financiële tegenvaller op.

Op 28 mei oordeelde de bestuursrechter dat de Nederlandse stikstofregels in strijd zijn met Europese wetgeving. Die uitspraak volgde op een langdurig juridisch traject, nadat drie natuurorganisaties (Coöperatie Mobilisation for the Environment UA, Vereniging Leefmilieu, Stichting Werkgroep Behoud de Peel) in 2017 bij de voorzieningsrechter een zaak aanspanden tegen vijf veehouderijen met uitbreidingsplannen. De uitspraak van de Raad van State heeft grote gevolgen voor enkele honderden Nederlandse projecten die gebruik maken van de zogeheten PAS (Programmatische Aanpak Stikstof).

De PAS bood gemeenten de mogelijkheid om vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen voor de stikstofuitstoot in de buurt van natuurgebieden, zoals de Kampina in Boxtel, toestemming te krijgen voor activiteiten die mogelijk een negatief effect kunnen hebben op de stikstofuitstoot. Daarbij kan gedacht worden aan de uitbreiding van een agrarisch bedrijf of de aanleg van een nieuwe weg. Deze mogelijkheid bestaat nu niet meer omdat de bestuursrechter de onderbouwing van positieve effecten voor stikstofuitstoot in de PAS onvoldoende geborgd vond. De uitspraak heeft volgens Boxtel gevolgen voor alle projecten in onze gemeente die mogelijk voor een stikstoftoename zorgen in de Kampina.

Boxtel beraadt zich nog steeds op de precieze gevolgen, zoals ook uit een recente raadsinformatiebrief blijkt. Wel worden twee mogelijke oplossingen geschetst. Eén daarvan is de vermindering van de stikstofuitstoot direct te koppelen aan een project. Dit betekent dat tegenover een activiteit die de uitstoot van stikstof mogelijk verhoogt, een activiteit komt te staan die de uitstoot vermindert. Een andere mogelijkheid is middels een ADC-toets aantonen dat het uit te voeren project van groot maatschappelijk belang is. Ook in dit geval moet Boxtel onderbouwen dat de stikstofuitstoot gecompenseerd wordt. Beide maatregelen zorgen voor een (forse) vertraging van al vergunde projecten en een kostentoename.

Met een recente uitspraak van de Raad van State op 17 juli, over onder meer het Tracébesluit A27/A12, is meer duidelijkheid ontstaan over de gevolgen voor Boxtel, laat de gemeente weten. De Raad van State vernietigde een aantal plannen, waaronder dus het tracébesluit A27/A12. Op basis van deze uitspraak verwacht onze gemeente dat rekening gehouden moet worden met het meest ongunstige scenario voor wat betreft de Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg en daarmee geen inhoudelijke behandeling van het plan en geen mogelijkheid om het besluit te herstellen. Dit houdt in dat het Programma PHS in ieder geval niet in oktober definitief vastgelegd kan worden.

Mogelijk komt minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de honderden projecten die liggen te wachten op een oplossing tegemoet. De minister kondigde op 20 juni aan op zoek te gaan naar oplossingen nu de PAS niet meer gebruikt mag worden.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037574&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037573&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>