Logo mooiboxtel.nl
Het gebied tussen de twee spoorlijnen, 'de Oksel', staat verschillende ontwikkelingen te wachten.   | Fotonummer: 68015d
Het gebied tussen de twee spoorlijnen, 'de Oksel', staat verschillende ontwikkelingen te wachten. (Foto: Google)

Nog veel vraagtekens bij gebiedsvisie 'Oksel'

Boxtel - Met de huidige ontwikkelingen die spelen in het gebied bij Tongeren dat ingeklemd ligt tussen het spoor, beter bekend als 'de Oksel', is het 'niet een beetje dom, maar heel dom' nu al een permanent plan vast te stellen. Dat stelde althans wethouder Peter van de Wiel dinsdagavond nadat hij de globale gebiedsvisie die het college liet opstellen voorlegde aan de raad. Die visie voorziet, totdat er meer duidelijk is over bijvoorbeeld PHS en de stikstofregelgeving, in de tijdelijke huisvesting van woningzoekenden en de aanleg van duurzame energiebronnen in het gebied. Maar vooral riep de visie veel vragen op.

Nog voordat de globale visie van de Oksel aan bod kwam was het woord 'arbeidsmigrant' al veelvuldig gevallen in de Boxtelse raadzaal. Dat begon met inspreker Joyce Peters, bewoonster van het plangebied. Zij voelde zich, net zoals eigenlijk alle fracties, overvallen door de mededeling dat tijdelijke huisvesting van spoedzoekers en oplossingen van het energievraagstuk de meest wenselijke invulling van de Oksel is, als het aan het college ligt. Daarbij rezen veel vragen, want welke tijdspanne bedoelt het college met tijdelijk, en om hoeveel spoedzoekers zou het dan gaan?

"Dat hebben we nog niet in beeld" en "dat moet nog onderzocht worden" waren dinsdagavond de antwoorden van wethouder Peter van de Wiel op de meeste van dit soort concrete vragen. Dat komt omdat de Oksel een gebied is waar nog volstrekt onduidelijk is wat de toekomst gaat brengen, zo bleek dinsdag wel. Eén ding is volgens de wethouder echter zeker: Boxtel heeft een grote opgave voor wat betreft huisvesting van spoedzoekers op de woningmarkt, met name arbeidsmigranten.

Dat er oplossingen nodig zijn bevestigde ook de andere inspreker Ad van den Brand. Hij zet zich sinds enige tijd in voor de belangen van omwonenden van zogeheten 'Polenhotels'. Hij sprak van een 'schrijnend voorbeeld' in de Hendrik Verheeslaan, waar tussen de 10 en 14 jonge, alleenstaande en de taal niet machtige migranten een tussenwoning betrekken, met nachtelijke feestjes. dronkenschap en andere soorten overlast als gevolg. Hij riep de politiek dan ook op tot het nemen van maatregelen tegen de huisjesmelkers die panden zoals in het door hem genoemde voorbeeld opkopen en tegen een forse winst verhuren aan de migranten. Volgens Van den Brand schermt de verhuurder aan de Hendrik Verheeslaan zelfs met het feit dat hij keurig de regels naleeft. Van den Brand noemde het dinsdag "schrijnend dat regels hier leidend zijn in plaats van het beschermen van het ongestoord en rustig woongenot."

Van den Brand kreeg bijval van diverse fracties die er dinsdag in verschillende debatten vragen over stelden aan het college. De CDA-fractie diende er gezamenlijk met VVD en BALANS zelfs een motie vreemd aan de orde van de dag over in waarin het college werd opgeroepen de kamergewijze verhuur van eengezinswoningen vergunningsplichtig te maken en het verhuurders te verbieden hun woning aan meer dan vijf personen tegelijk te verhuren. De wethouder wilde 'in het belang van Boxtel' niet ingaan op waarom hij deze motie niet wilde steunen, maar de raad opriep om nog even geduld te hebben in afwachting van regelgeving waar het college zelf al mee bezig is. De verwachting is dat die plannen in september aan de raad voorgelegd worden. "Dan kunt u deze motie altijd nog inbrengen", aldus Van de Wiel, die de fracties tijdens een minutenlange schorsing wist te overtuigen de motie in te trekken.

Een amendement van BALANS dat voorzag in de huisvesting van arbeidsmigranten in de Oksel, maar ook al opriep tóch vast kleur te bekennen voor de ontwikkeling van extensieve bijzondere woonvormen, een ander genoemd mogelijk scenario voor het gebied, haalde het niet. 'Prematuur' concludeerde de wethouder daarover. De raad ging daar dinsdag in mee.

Ook op het gebied van de toekomst van sportcomplex De Braken wilde de wethouder niet vooruitlopen. Daaruit concludeerde BALANS in eerste instantie dat de wethouder de sporthal als niet nodig bestempelt in de Boxtelse behoefte naar sportzalen, maar dat was volgens Van de Wiel dan weer 'veel te voorbarig'. Uiteindelijk kon de fractie de wethouder wel de uitspraak ontlokken dat de 'tijdelijke' huisvestingsmogelijkheid in de Oksel waarschijnlijk voor een periode van zo'n tien jaar gaat gelden. De belofte dat de woningen niet 'de eerste de beste woonunits' en bovendien na die periode te verplaatsen zullen zijn, trok uiteindelijk de gehele gemeenteraad op de fracties van BALANS en PvdA/GroenLinks na over de streep om in te stemmen met de globale gebiedsvisie zoals die er nu ligt. Hoewel het college nog veel inspanningen zal moeten verrichten om meer duidelijkheid te verschaffen over de precieze invulling van het gebied. Niet alleen tegenover de raad, maar ook tegenover de inwoners.

'Prematuur' noemt de wethouder het nemen van een ander besluit dan de tijdelijke huisvesting van woningzoekenden, met name arbeidsmigranten, in het gebied tussen de twee spoorlijnen, beter bekend als 'de Oksel'.

Vragen als 'hoeveel tijdelijke arbeidsmigranten komen er?' of 'hoe lang duurt de periode van tijdelijke huisvesting?' kon de wethouder dinsdag bij de behandeling van de globale gebiedsvisie van 'de Oksel' nog niet beantwoorden. 

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037574&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037573&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>