Afbeelding
Foto: Mark van der Pol

Boxtel werkt aan verschillende 'plannen B' voor PHS

Algemeen PHS

Boxtel - Om de plannen rondom Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) zo goed mogelijk op de rit te houden bezint de gemeente zich momenteel op verschillende scenario's, zo kon wethouder Herman van Wanrooij dinsdag de gemeenteraad mededelen. Reden van deze verschillende 'plannen B' is de uitspraak die de Raad van State 29 mei deed over de Nederlandse stikstofwetgeving. Daardoor loopt het Boxtelse PHS-project sowieso vertraging op. De eerste schatting is dat uitvoer van het project minimaal een half jaar langer op zich laat wachten.

Met de uitspraak van de Raad van State werd een streep gezet door de Nederlandse PAS, de stikstofwetgeving. Tot 29 mei mochten projecten die door zogeheten Natura2000 natuurgebieden liepen als het ware uitgevoerd worden tegenover de (onderbouwde) belofte dat in de toekomst de stikstofuitstoot beperkt wordt. Dat is niet de bedoeling van de Europese wetgeving, waarop de Nederlandse PAS gestoeld is, zo concludeert de Raad van State nu. Dus ging een streep door de wet zoals die er nu ligt, met als gevolg dat 180 projecten die van de regelgeving gebruikmaken in grote onduidelijkheid gedompeld werden.

Zo ook de aanleg van de Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK), een belangrijk onderdeel van het PHS. De CDA-fractie vroeg zich dinsdag tijdens de raadvergadering dan ook af wat voor gevolgen de uitspraak van de Raad van State nu eigenlijk had op de uitvoer van PHS. Hoewel de wethouder een uitvoerig antwoord gaf, was de boodschap eigenlijk kort: Boxtel heeft nog geen flauw idee van de exacte gevolgen van de uitspraak. Het is daarom dan ook dat met verschillende scenario's rekening gehouden wordt.

Het slechtste scenario betekent dat Boxtel moet wachten op nieuwe wetgeving voordat de aanleg van de VLK gerealiseerd kan worden. Boxtel heeft echter nut en noodzaak van de aanleg van de VLK zo goed mogelijk geprobeerd te onderbouwen en ook getracht de gevolgen van het PHS-project op de uitstoot van stikstof in kaart te brengen. Die zijn volgens de wethouder sowieso positief. In het beste geval gaat de bestuursrechter mee in de argumentatie van onze gemeente.

Eén van de verschillende scenario's die nu uitgewerkt worden sluit hierop aan. Tot nu toe werden de gevolgen van het PHS-pakket op de stikstofuitstoot als geheel in kaart gebracht. Boxtel onderzoekt nu of deze gevolgen ook per onderdeel kunnen worden berekend om zo wellicht op onderdelen alvast groen licht te krijgen of eerst de onderdelen uit te voeren die reductie tot gevolg hebben zodat later onderdelen met een negatief effect op de uitstoot kunnen worden uitgevoerd.

Want één ding staat volgens Van Wanrooij buiten kijf: de dubbele overweg kan pas gesloten worden als alle andere maatregelen binnen het PHS-maatregelenpakket van kracht zijn. In die zin is de uitspraak op 29 mei ook belangrijk voor andere verkeersprojecten, zo bleek ook dinsdagavond uit de beantwoording van vragen van de fractie van Combinatie95 over de verkeersveiligheid in onder meer de Baroniestraat. Samen met de fractie van PvdA/GroenLinks wil Combinatie daar graag een 30-kilometerzone van maken. Uitvoer van de PHS-maatregelen maakt dit verkeersknooppunt een stuk rustiger, aldus Van Wanrooij: "Dan hebben we over een 30-kilometerzone daar geen enkele discussie meer", aldus de wethouder.

Maar dan moet PHS natuurlijk wel gerealiseerd zijn. En dat gaat volgens Van Wanrooij naar schatting zo'n half jaar langer duren. Ook ligt het in de lijn der verwachting dat PHS duurder wordt. Van de uiteindelijke kosten betaalt Boxtel 15 procent. En als je bedenkt dat die nu begroot zijn 38,4 miljoen euro, waarvan dus zo'n zes miljoen euro voor Boxtel, dan kan het om flinke bedragen gaan.

Afbeelding
Algemeen 1 uur geleden Rob Dekker trots op Selissenwal: ‘Het is een heel andere wijk geworden’; Directeur-bestuurder neemt afscheid van Woonstichting JOOST
Afbeelding
Algemeen 10 aug, 12:37 Liempdse kermis biedt plezier voor jong en oud
Afbeelding
Algemeen 10 aug, 06:37 ‘Ik ben liever aan het werk dan dat ik op school zit’; Davy van Esch timmert aan de weg met debuut ‘Mijn eerste lied’
Afbeelding
Algemeen 7 aug, 06:31 DeMooiBoxtelKrant columniste Julia Kroonen schrijft roman
Afbeelding
Algemeen 4 aug, 08:22 Streep door bestemmingsplannen Keulsebaan en Fietsonderdoorgang
Afbeelding
Algemeen 3 aug, 06:37 ‘Het voelt als een wederopstanding’; Zanger Wes van der Steen brengt na 10 jaar afwezigheid nieuwe single uit