Logo mooiboxtel.nl
Over de vernieuwde Boxtelse Markt bestaat veel discussie, zoals bij bijna ieder project in het centrum.   | Fotonummer: 03691f
Over de vernieuwde Boxtelse Markt bestaat veel discussie, zoals bij bijna ieder project in het centrum. (Foto: Sander van Kasteren)
Boxtel Binnen de Bruggen

Rekenkamercommissie: 'Boxtel Binnen de Bruggen biedt kansen in centrumontwikkeling'

Boxtel – Het gemeentebestuur moet wat betreft centruminrichting meer gestructureerd te werk gaan en een rechtere rug tonen. Het te schrijven centrumplan Boxtel Binnen de Bruggen biedt daar een prima kapstok voor. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de Boxtelse Rekenkamercommissie in een notendop. De commissie deed onderzoek naar de centrumontwikkeling in onze gemeente en presenteerde woensdag de resultaten aan de gemeenteraad.

Écht op de vingers getikt wordt het gemeentebestuur niet. Maar toch is de Rekenkamercommissie kritisch op het huidige centrumontwikkelingsbeleid. Of beter gezegd: de uitvoer van het beleid. Want hoewel de gemeente graag hamert op 'maatwerk daar waar kan', komt de gemeentelijke Rekenkamercommissie tot de conclusie dat maatwerkoplossingen vaak helemaal niet zo handig zijn. Voorzitter Jan van den Heuvel zegt het niet met zoveel woorden, maar refereert daarbij aan het verdwijnen van fietsenstallingen op de Markt na protesten van ondernemers aldaar. Maatwerk, zo schetst de commissie, zorgt bij complexe vraagstukken zoals centrumontwikkeling aan de ene kant weliswaar voor oplossingen terwijl dit aan de andere kant vaak frustraties oplevert en nieuwe problemen met zich meebrengt. "In het centrum wordt een besluit per definitie niet unaniem gedragen. Erken dat", geeft Van den Heuvel de raad mee.

De rekenkamer stelt dat Boxtel meer integraal te werk moet gaan in de uitvoering van de centrumplannen. Dat betekent niet enkel strakker vasthouden aan de centrumvisie, maar ook volgens een duidelijkere tijdsplanning werken. Dat heeft volgens de commissie twee voordelen: ten eerste blijven de centrumplannen dan minder lang hangen in de discussiefase en ten tweede is zo voor alle betrokkenen duidelijk wanneer zij resultaten kunnen verwachten. Om dit kracht bij te zetten raadt de commissie aan dit uitvoeringsprogramma jaarlijks in de raad te actualiseren. Een integraal centrumplan, zoals Boxtel Binnen de Bruggen, biedt daarvoor een uitstekende kapstok, vindt de Rekenkamercommissie. Ook op het gebied van communicatie over de centrumplannen concludeert de commissie dat die beter en vooral proactiever kan.

De raad kan zich unaniem achter de conclusies van de Rekenkamer scharen, hoewel de fracties van BALANS en PvdA/GroenLinks beiden wel bezwaren hebben tegen de integrale binding met Boxtel Binnen de Bruggen. De sociaaldemocraten vinden dat zo'n 'cultuurhistorische visie' als kapstok een arbeidersdorp als Boxtel niet past. BALANS voelt sowieso weinig voor deze visie, die de partij bestempelt als 'dure wensenlijst'. Toch zijn ook beide fracties vol lof over de rapportage van de Rekenkamercommissie, evenals het college.

De Rekenkamercommissie stelt terecht: "Centrumontwikkeling is per definitie een complexe opgave, waarin veel belangen in een ruimtelijk beperkt gebied moeten worden afgewogen en geïntegreerd. Belangen, die soms ook botsen en moeilijk verenigbaar zijn." En zo zal ook in Boxtel de discussie over het centrum waarschijnlijk niet verstommen, zelfs nadat de aanbevelingen uit het rapport zijn opgevolgd. Toch mag Boxtel best wel wat meer trots uitstralen voor wat betreft het centrum, zo concludeert de commissie: "Het lijkt erop alsof een positief geluid niet benoemd mag worden."

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037574&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037573&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>