Afbeelding
Foto: Mark van der Pol

Nieuw BRO-onderzoek concludeert: uitbreiding Jumbo leidt niet tot sluiting Coop-supermarkt

Algemeen Oosterhof

Boxtel - In navolging van eerdere onderzoeken van Bureau Stedelijke Planning en onderzoeksbureau Kardol naar de uitbreiding van Jumbo Oosterhof, komt nu ook onderzoeksbureau BRO met een onderzoek naar de uitbreidingsplannen. BRO concludeert, anders dan de andere twee onderzoeksbureaus, dat de huidige uitbreidingsplannen geen gevaar betekenen voor het voortbestaan van de Coop-supermarkt en daarmee de leefbaarheid in Liempde.

Dit voorjaar kwamen onderzoeksbureaus Kardol en Bureau Stedelijke Planning (BSP) in twee rapporten tot de schokkende conclusie dat de renovatieplannen van Winkelcentrum Oosterhof, zoals die er nu liggen, op termijn wel eens de ondergang van de Coop-supermarkt in Liempde zouden kunnen betekenen. Kern van de kritiek van beide bureau's was dat de Jumbo in de plannen meer groeit dan de maximaal 15 procent die de detailhandelsvisie toestaat. Daardoor zouden andere supers binnen de gemeente klanten verliezen, met de Coop als belangrijkste kind van de rekening.

Het verdwijnen van de Coop-supermarkt zou een mokerslag voor de leefbaarheid van Liempde betekenen, stelden BSP en Kardol. Verdwijnt de supermarkt namelijk, dan verdwijnen ook verschillende andere winkels. Ook voor het Boxtelse centrum, dat toch al kampt met leegstand, zou een grotere Jumbo geen positieve gevolgen hebben, bleek uit dezelfde twee rapporten.

Na de conclusies van Kardol en BSP, die in opdracht van Albert Heijn, PLUS en Coop hun onderzoek startten, besloot projectontwikkelaar Hurks, verantwoordelijk voor de renovatieplannen van het winkelcentrum opdracht te geven voor een tegenonderzoek. Hiervoor werd het bureau BRO ingeschakeld. Dit bureau was eerder al betrokken bij het doorrekenen van de Boxtelse detailhandelsvisie.

In dit nieuwe rapport komt BRO tot de conclusie dat, hoewel de gemeente voor de goedkeuring van de plannen los zal moeten laten van de kaderstellende detailhandelsvisie, de geplande uitbreiding toch wenselijk is. "Dit kan op ruimtelijkfunctionele gronden worden gemotiveerd, omdat sinds het opstellen van het beleid ook het ruimtelijk speelveld is veranderd", aldus het bureau. Met dit 'veranderd' speelveld wordt gedoeld op de vorig jaar afgeronde uitbreiding van Albert Heijn en de toekomstige verhuizing van beide Aldi-filialen naar Fellenoord. Dit zal tot een nieuw evenwicht in onze gemeente leiden, verwacht BRO. In die nieuwe situatie wordt een sterk Oosterhof als noodzakelijk beschouwd.

Het onderzoeksbureau komt tot deze conclusie omdat, anders dan Kardol en BSP beweren, Boxtel volgens BRO helemaal niet zo'n gemiddelde gemeente is wat betreft supermarktsector. Onze gemeente kent relatief weinig supermarkten, stelt BRO, waardoor per vierkante meter winkeloppervlak een hoge omzet wordt gerealiseerd. Hierdoor zou zelfs met een grotere Jumbo dan in de detailhandelsvisie is toegestaan de omzet van andere supers niet zo hard geraakt worden dat het voortbestaan bedreigd wordt, zo rekent het bureau voor. Ook in Liempde, waar volgens BRO toch al veel supermarktklanten uitweken naar Boxtel worden geen problemen verwacht. "Primair van belang is dat de Coop-supermarkt in de huidige situatie ook niet als enige supermarkt wordt bezocht door de consument in Liempde. Deze consumenten zijn nu al deels georiënteerd op de verschillende supermarkten in Boxtel, waaronder de Jumbo. De modernisering van Jumbo zal dan ook vooral van invloed zijn in de keuze van de consument welke supermarkt in Boxtel zij zullen bezoeken en niet zozeer de keuze tussen Coop en Jumbo."

Daar komt bij dat voor een sterk Oosterhof een sterke Jumbo noodzakelijk is, redeneert het bureau: "Oosterhof heeft een matige ruimtelijke kwaliteit, die niet meer aansluit bij de wensen van de huidige consument. Bovendien wordt de aantrekkelijkheid verder aangetast door het spoedige vertrek van Aldi uit Oosterhof."

De raad is ondertussen kritisch na het derde rapport binnen drie maanden tijd over de uitbreidingsplannen van Oosterhof. "Wie betaalt bepaalt wat betreft rapporten, zo lijkt het wel", schamperde D66-raadslid Jos Hegeman vorige week woensdag tijdens de raadvergadering naar aanleiding van de uitkomsten. Wethouder Eric van den Broek wilde nog geen harde uitspraken doen. Wel zei hij alle rapporten goed te gaan bestuderen en gelijktijdig alle partijen van een terugkoppeling te voorzien. Volgens hem ligt een leefbaarheidsdiscussie ten grondslag aan de verschillende onderzoeken. Daarbij moet de leefbaarheid van de wijk Oost, met een sterk Winkelcentrum Oosterhof volgens de wethouder echter nooit ten koste gaan van de leefbaarheid in Liempde.