Logo mooiboxtel.nl
Een voor Boxtel eveneens uniek beeld: alle aanwezigen werden voorafgaand aan de raadsvergadering door beveiligers gecontroleerd.   | Fotonummer: c2c8a7
Een voor Boxtel eveneens uniek beeld: alle aanwezigen werden voorafgaand aan de raadsvergadering door beveiligers gecontroleerd. (Foto: Sander van Kasteren)

Bezetting varkensboer Brede Heide was 'complex' en 'uniek voor Nederland'

Boxtel - Zonder A en B-diploma moest Boxtel zwemmen en zo netjes mogelijk boven water proberen te blijven. Dat is hoe burgemeester Fons Naterop de werkwijze van politie, gemeente en het Openbaar Ministerie tijdens de bezetting van het bedrijf van varkensboer Jeroen van Sleuwen aan de Brede Heide op 13 mei achteraf bestempelt. "We hadden hier in Nederland nog geen ervaring mee."

De Boxtelse gemeenteraad blikte dinsdagavond terug op de bezetting van de varkenshouderij door dierenrechtenactivisten van Meat the Victims op 13 mei. Dat er een brede maatschappelijke discussie is ontstaan bleek uit het feit dat zich negen insprekers uit binnen- en buitenland hadden gemeld. De vergadering, op de dag dat dierenrechtenorganisatie House of Animals aakondigde aangifte te doen tegen de Boxtelse boer op basis van videobeelden geschoten de 13e mei, begon met een surrealistisch beeld bij binnenkomst van het Boxtelse gemeentehuis. Daar werden aanwezigen door politie en beveiliging gecontroleerd, raadsleden incluis. Tot een confrontatie tussen aanwezige dierenactivisten en boeren, zoals wellicht gevreesd werd, kwam het echter niet.

De gehele politiek is het ermee eens dat op 13 mei de grens tussen activisme en extremisme is overschreden toen de activisten het slot forceerden en de stal op de Brede Heide binnendrongen. In een urenlang vraag- en antwoordspel met de raad over het proces van besluitvorming lieten locoburgemeester Peter van de Wiel, tijdens de stalbezetting aanspreekpunt van de gemeente omdat waarnemend burgemeester Fons Naterop op vakantie was, en de waarnemend burgemeester zelf blijken dat zich in Boxtel die dag een 'unieke en complexe' situatie ontvouwde. Daarbij moest onder meer rekening gehouden worden met de volksgezondheid in het verband met het betreden van de stal door activisten, het zorgen dat dierenactivisten niet slaags raakten met de later gearriveerde tegendemonstranten, de veiligheid en het welzijn van de dieren en het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. Mede vanwege dat laatste punt moeten burgemeester en locoburgemeester volgens Naterop 'met meel in de mond' praten, zoals vorige week ook al bleek uit antwoorden op diverse vragen uit de raad.

Waarnemend en locoburgemeester gaven echter wel een beperkt kijkje achter de schermen. Gedurende de 13e mei werd eerst getracht de activisten van Meat the Victims ertoe te bewegen hun actie vrijwillig te beëindigen. Dat bleek echter geen haalbare kaart. In de tussentijd sloten Openbaar Ministerie en de teamchefs van de politie aan bij de gemeente in de zogeheten gezagsdriehoek die bij grootschalige incidenten geformeerd wordt. Van de Wiel wijst erop dat iedereen door de politie werd afgeraden om naar de locatie van de bezetting toe te gaan. Daaraan gaf ook de locoburgemeester gehoor. "Er was veel werk in de driehoek te doen", aldus Van de Wiel, "Ik had wel beter werk te doen dan daar in de weg te gaan lopen." Daarmee pareert de locoburgemeester de kritiek van de oppositie dat hij niet ter plaatse was. Ook de opmerking dat hij niet goed bereikbaar was sprak Van de Wiel dinsdag tegen.

Volgens Van de Wiel moesten de draaiboeken hoe te handelen in een soortgelijke situatie op 13 mei ter plekke worden geschreven. "Er was geen handelingskader", stelt hij. De waarnemend burgemeester onderschrijft dat het voor Nederland om een nieuwe situatie ging waarbij dierenrechtenactivisten en masse de wet overtreden om hun standpunten duidelijk te maken. Vanwege het grote aantal belangen en het ontbreken van een draaiboek moest Boxtel met grote zorgvuldigheid handelen. In dit licht bekeken vinden Van de Wiel en Naterop de ruim tien uren die nodig waren om tot een ontruiming te komen ook niet te lang. Zij voelen zich gesteund door een brief van minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer. Daarin spreekt de bewindsman van een 'beheerst' optreden. "In deze situatie misschien wel het grootste compliment dat je als Boxtel kunt krijgen", concludeert Van de Wiel.

Een uitgebreide verklaring van de locoburgemeester over de gebeurtenissen op 13 mei is te lezen op de website van de gemeente.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037574&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037573&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>