Logo mooiboxtel.nl
   | Fotonummer: c66cdf
Foto: Rini van Oirschot

Boxtel wil wel, maar kan inkoop jeugdhulp nog niet veranderen

Boxtel - "Het is slikken of stikken" en "Hebben we eigenlijk wel een keuze?", het is zomaar een bloemlezing uit de reacties van de lokale politiek op de regionale inkoop van jeugdzorg. Boxtel koopt die momenteel in samen met 15 andere gemeenten in de regio, zoals bijvoorbeeld Den Bosch, Gestel en Haaren. De kosten daarvan vallen echter structureel hoger uit dan begroot. Zo ook voor 2019, voor Boxtel met maar liefst 1,9 miljoen euro. En daarmee moest de gemeenteraad woensdag dan ook instemmen, zij het met forse bezwaren.

De wens is om specialistische jeugdhulp voortaan op een andere manier in te kopen, om de efficiëntie te verhogen, administratieve lasten te verlichten en de financiën beter te kunnen beheersen. De bedoeling was dat dit in 2020 al kon gebeuren, maar wethouder Marusjka Lestrade gaf onlangs aan dat dit onhaalbaar was. De vernieuwde inkoop staat nu voor 1 januari 2021 op de planning. Woensdag vergaderde de gemeenteraad over de bijgestelde inkoopbegroting van jeugdzorg voor het lopende jaar en de begroting voor 2020.

De raad vraagt zich vooral af waarom het zo lang duurt voordat er oplossingen worden gevonden die de kosten drukken. Ook zijn verschillende fracties bang dat ook de begroting voor 2020 volgend jaar weer naar boven moet worden bijgesteld, zoals de afgelopen jaren ook het geval was met de lopende begrotingen. De CDA-fractie oppert verschillende ideeën om die jeugdhulp efficiënter en goedkoper te krijgen, bijvoorbeeld door het aantal hulpverleners dat zich bezighoudt met probleemgevallen te beperken en door huisartsen een belangrijkere rol te laten spelen bij het toewijzen van jeugdzorg.

Er zijn al maatregelen op komst om de pijn wat te verzachten, zo bevestigt Lestrade. Boxtel verwacht bijvoorbeeld veel van de aanpassing van het zogeheten woonplaatsbeginsel. Een nieuwe constructie moet het mogelijk maken om kosten van jongeren die in Boxtel verblijven, maar afkomstig zijn uit een andere gemeente, in ieder geval voor een deel voor rekening komen van de herkomstgemeente. Naar verwachting moet dat Boxtel een lastenverlichting van zo'n vijf ton opleveren. Ook op de 'noodklok-actie' wordt snel reactie verwacht. Op dit moment is echter nog volstrekt onduidelijk op hoeveel geld Boxtel kan rekenen en dus ook of dit bedrag de daadwerkelijke kosten dekt. Bovendien laat aanpassing van het woonplaatsbeginsel nog zeker tot 2021 op zich wachten. Op bijna alle vragen die de raad stelde om inzicht te krijgen in de toekomstige financiën moest de wethouder dan ook een antwoord schuldig blijven.

Lestrade is zelf ook niet blij met de almaar oplopende kosten. "We weten niet hoeveel we moeten betalen en dat is hartstikke vervelend", stelt ze wat eufemistisch. De wethouder wijst erop dat ze nooit voorstander is geweest van het plan om de inkoop van zware jeugdzorg van de provincie naar de gemeentes over te hevelen. Volgens haar komt op dit moment slechts een handvol gemeenten uit met het gestelde budget voor jeugdhulp. Het is echter een feit dat gemeenten moeten dealen met deze problematiek; ze zijn immers verplicht jeugdzorg te bieden aan jonge inwoners.

Daar is de voltallige raad het ook wel mee eens. En dat betekent dat Boxtel eigenlijk ook geen andere optie heeft dan knarsetandend instemmen met de bijgestelde begroting zoals die er nu ligt. Inclusief de tegenvaller van 1,9 miljoen. Bovendien, "nu investeren in de jeugd is in de toekomst kosten besparen", aldus Marria van den Hoven van INbox. En ook daar kan de raad zich wel in vinden.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037574&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037573&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>