Café-biljart Het Hoekje dat Jan en Cis Meulendijk van 1937 tot 1972 uitbaatten aan de Van Leeuwenstraat 61.
Café-biljart Het Hoekje dat Jan en Cis Meulendijk van 1937 tot 1972 uitbaatten aan de Van Leeuwenstraat 61. Foto: Gied Segers | Beeldbank, Heemkunde Boxtel.

Expositie over historie van kroegen in Boxtel

Algemeen

Museum Boxtel wil eind 2023 een expositie samenstellen over de rijke historie van kroegen en brouwerijen in Boxtel. Deze wordt aangekleed met gebruiksvoorwerpen en attributen, die te maken hebben met dit onderwerp. Van authentieke glazen tot historische togen, van bierviltjes en bieretiketten tot uithangborden en van drank- en menukaarten tot reclameaffiches. Maar ook foto’s en anekdotes zijn welkom. 

Veel kroegen zijn en waren het thuis van sporten zoals kegelen, beugelen, darten, boogschieten, enz. Daarom zijn we ook geïnteresseerd in spullen van deze sporten. Wij doen een oproep aan een ieder ons blij te maken met spullen om in de expositie te mogen gebruiken. U kunt ze aanmelden op info@muboboxtel.nl en wij nemen dan contact met u op voor het maken van nadere afspraken. Wij zien uit naar uw bericht om er met uw hulp een mooie en nostalgische expositie van te maken.

De basis en aanleiding voor de expositie is het boek ‘Tapperijen, tappers en togen’, dat Pierre van Amelsvoort in 2008 heeft geschreven. Hij schrijft daarin over de historisch-sociale as van Boxtel, waar de cultuur van het gewone volk te vinden was. Deze as bestaat uit de straten Nieuwstraat, Rechterstraat, Markt, Stationsstraat, Parallelweg en Van Hornstraat en de toegangswegen met name langs de rijksweg Den Bosch-Maas5tricht. Daar stonden cafeetjes, herbergen en koffiehuizen, waar werd gedronken, gedanst, gelachen, gezongen en muziek werd gemaakt. Dáár is de geschiedenis van het gewone volk gemaakt. Boxtel was een pleisterplaats op doortocht naar het zuiden of het noorden. Maar ook in de ‘nieuwe wijken’ op Onrooi en het Stationskwartier ontstonden ‘huiskamers’ om een borreltje te drinken.

Vroeger was het heel normaal dat een herberg een eigen brouwerij had. Uit eerder onderzoek blijkt dat Boxtel 42 van deze combinaties heeft gekend, waarvan er 24 zijn gelokaliseerd zoals Het Anker op Duinendaal 6 en De Zwaan in de Prins Hendrikstraat 1. Daarbij kende Boxtel van oudsher een levendige horeca. Eind 18de eeuw waren er in Boxtel 32 tappers en herbergiers, 1 per 86 inwoners! 

In het eerdergenoemde boek van Pierre van Amelsvoort zijn in totaal zo’n 300 horecagelegenheden geïnventariseerd en beschreven, inclusief de zogenaamde ‘stille cafés’ aan huis.
In verband met de voorbereidingen van de expositie vragen wij om de spullen, foto’s en kroegpraat vanaf nu tot aan de zomervakantie bij MUBO te willen aanmelden. Dat kan op het emailadres info@muboboxtel.nl met vermelding van uw naam en telefoonnummer en met bijvoeging van een foto van het object. Kent u een mooi verhaal achter uw object, dan is dat zeker van harte welkom. Na binnenkomst van uw aanmelding nemen wij contact met u op voor het maken van verdere afspraken wat betreft uitleen en uitleenperiode.

Voor meer informatie neem contact op met Willem van Vossen, via op 06-16 04 18 98.

Uit de krant