Logo mooiboxtel.nl
Het gebied waar 'Achter den Eijngel' gerealiseerd wordt.   | Fotonummer: 9c235c
Het gebied waar 'Achter den Eijngel' gerealiseerd wordt. (Foto: Google)

Zorgen om toekomstige verkeerssituatie Lennisheuvel

Boxtel - De verkeerssituatie in Lennisheuvel levert de nodige zorgen op, bleek dinsdagavond bij de raadsvergadering. Reden voor die zorg zijn enkele grote ontwikkelingen voor het kleine Lennisheuvel: de uitbreiding van vleesverwerker Vion en de opwaardering van de Keulsebaan aan de ene zijde van het kerkdorp en de ongeveer 85 nieuwbouwwoningen in het project Achter den Eijngel aan de andere. De gemeente belooft met betrekking tot beide ontwikkelingen nog met 'Lennisheuvel' in gesprek te gaan.

Over beide ontwikkelingen kwamen dinsdagavond vragen vanuit de gemeenteraad. Ook meldde zich inspreker Leo Koenraads, van de monumentale boerderij Den Eijngel op de kruising van de Mijlstraat, Koevoortseweg en Lennisheuvel, die zich zorgen maakt over de toename van verkeer op de Mijlstraat na de bouw van de woningen in het project Achter den Eijngel. Hij sprak op persoonlijke titel, maar ook namens enkele bewoners van de Mijlstraat die volgens hem al langer last hebben van sluipverkeer. Volgens hem levert dat nu al regelmatig onveilige situaties in de straat op. Een ontwikkeling die naar verwachting erger wordt als Achter den Eijngel verder ontwikkeld wordt. Bovendien is daar de geluidsoverlast die volgens de inspreker ligt aan de kinderkopjes waarmee het wegdek een aantal jaren verfraaid werd.

Waar Koenraads vooral teleurgesteld over is is dat hij al aan de bel trok bij de gemeente, die hem daarop meldde dat de Mijlstraat niet tot de 'scope' van het project behoorde. Desgevraagd laat wethouder Peter van de Wiel later op de avond inderdaad weten dat dit het geval is. Toch wil de gemeente wel in gesprek met omwonenden over de afwikkeling van de verkeersstromen, óók met bewoners van de Mijlstraat. Toch staat volgens de wethouder buiten kijf dat de wegenstructuur berekend is op de te verwachten verkeersstromen. De nieuwe woningen zullen ontsloten worden via de Ploeg en het Rigtpad, die als éénrichtingsweg ingericht worden, én een nieuwe weg die uitkomt op de Mijlstraat. De wethouder zegt toe zorgvuldig te kijken naar de situatie ter plekke: "We willen niet op zo'n kort mogelijke termijn die woningen uit de grond jassen." Om die reden zijn de bouwplannen ook nog niet in beton gegoten. "Je moet manoeuvreerruimte hebben", aldus de wethouder, die op deze manier ruimte wil houden om in te spelen op de snel veranderende woningmarkt.

De andere ontwikkeling rondom Lennisheuvel; de uitbreiding van Vion en opwaardering van de Keulsebaan, levert de nodige discussie op. Zo wordt al geruime tijd onderzocht hoe rotonde Boseind in de toekomst vormgegeven moet worden om de verwachtte verkeerstoename aan te kunnen. Tot twee keer toe kwam een kruispunt met verkeerslichten als beste optie uit de bus voor deze 'toegangspoort' tot Lennisheuvel. De gemeente verzuimde echter de uitkomst van het tweede onderzoek aan overlegorgaan Rond Kerk en Orion voor te leggen. Dat zette kwaad bloed. Naar aanleiding van de toekomstige uitbreiding van Vion, dat Boseind als aanrijdroute heeft, en lijmgesprekken met overlegorgaan Rond Kerk en Orion, komt nu een nieuw onderzoek, laat wethouder Herman van Wanrooij weten. Dat zal worden gedaan door Arcadis en omvat het totale gebied vanaf de passage van de Keulsebaan onder het spoor door, tot aan rotonde Boseind. Veel meer kan de wethouder daar in dit stadium inhoudelijk nog niet over zeggen.

Toch is er na deze avond één conclusie te trekken: de gemeente zal nog een stevige dialoog aan moeten gaan met de inwoners van Lennisheuvel om de zorgen weg te nemen.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037574&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037573&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>