... en hoe het winkelcentrum eruit kan komen te zien.
... en hoe het winkelcentrum eruit kan komen te zien. Foto: Gemeente Boxtel

'Leefbaarheid Liempde onder druk bij forse uitbreiding Jumbo'

Algemeen Oosterhof

Boxtel/Liempde – De voorgenomen forse uitbreiding van Jumbo Oosterhof zorgt ervoor dat op termijn de leefbaarheid in Liempde onder druk komt te staan. Dat stelt een onderzoek uitgevoerd in opdracht van buurtsupermarkten Albert Heijn, Coop en PLUS. Daaruit blijkt dat de uitbreiding met name voor de Liempdse Coop-supermarkt de doodssteek zal betekenen. De kritiek is niet uit de lucht gegrepen: hij wordt gedeeld door ondernemersverenigingen in Boxtel Centrum, Liempde en Selissen, Op Liempd Gemunt en SPPiLL.

Kern van de kritiek is dat de geplande forse groei van Jumbo zou leiden tot het omvallen van Coop in Liempde. De Quick Scan stelt dat ook de overlevingskans van de overige dagelijkse voorzieningen verder afneemt indien Coop sluit. "Daarmee komt de leefbaarheid in dit dorp onder druk te staan", laat het bureau weten.

De supermarktondernemers lieten het rapport opstellen door Bureau Stedelijke Planning (BSP) toen zij lucht kregen van de forse uitbreidingsplannen van Jumbo. De supers voelen zich in de maling genomen door de gemeente omdat er voorheen nooit over het aantal vierkante meters dat Jumbo zou krijgen gesproken was.

In de renovatieplannen voor Winkelcentrum Oosterhof wordt fors meer ruimte gereserveerd voor Jumbo. Die gaat van ongeveer 1.260 m2 nu naar bijna 1.782 m2 winkelvloeroppervlak in de nieuwe situatie. Omdat Aldi met de huidige twee vestigingen op Oosterhof en de Kapelweg naar Fellenoord verhuist krijgt Jumbo de ruimte in Oosterhof erbij. De voorgenomen groei van Jumbo verantwoordt het gemeentebestuur met het wegvallen van Aldi uit het winkelcentrum.

Toch neemt het totale supermarkt(vloer)oppervlak in onze gemeente na de uitbreiding van Jumbo fors toe van 7.581 naar 8.145 m2 . Bovendien is de uitbreiding van Jumbo strijdig met de detailhandelsvisie, zo erkent ook de gemeente. In die visie, uit begin 2015, staat dat bestaande supermarkten met maximaal 15 procent mogen uitbreiden. BSP rekent voor dat Jumbo tot wel 77 procent extra ruimte krijgt. De gemeente motiveert dit met het argument dat een visie geen hard beleid is, maar een richtlijn. Daar komt bij dat Jumbo, dat de supermarktruimte aan Aldi verhuurde, deze ruimte waarschijnlijk zelf zou betrekken als de discounter die verlaat.

Einde Coop?

De berekening van BSP leidt er hoe dan ook toe dat in de situatie na de renovatie van Oosterhof een oververzadiging van supermarkten op Boxtels grondgebied optreedt. Dit maakt dat met name Coop in Liempde het naar verwachting moeilijk gaat krijgen. "Door de hernieuwde aantrekkingskracht van zowel de in aanbouw zijnde Aldi als de uitgebreide Jumbo Oosterhof op inwoners uit Liempde zal Coop naar verwachting de deuren op termijn sluiten", stelt het bureau.

Jan Tax, supermarktondernemer van de Coop in Liempde is 'best wel boos' over de plannen van de gemeente. Het aantal vierkante meters dat Jumbo erbij krijgt noemt hij 'buitenproportioneel'. "We hebben destijds met zijn allen deelgenomen aan gesprekken om de detailhandelsvisie op te stellen. Het is vreemd dat de gemeente die dan naast zich neerlegt als het hen uitkomt." Hij maakt zich zorgen over de leefbaarheid van Liempde in het geval dat hij inderdaad de deuren zou moeten sluiten.

Parkeren

Een ander punt van kritiek dat al te horen was op inspraakavonden over de uitbreiding van Oosterhof, is parkeren. Omwonenden maken zich al vanaf de bekendmaking van de nieuwe plannen druk om de parkeerdruk rondom het winkelcentrum, hoewel aannemer Hurks voorrekende dat die zorgen onterecht zijn. BSP betwist echter dat de uitbreiding van de huidige 128 parkeerplekken met 27 extra plaatsen de uitbreiding van het winkelcentrum kunnen opvangen. Volgens het bureau wijkt de door Boxtel gehanteerde parkeernorm van 3,5 auto's per honderd vierkante meter bruto vloeroppervlak sterk af van de landelijke norm van 6,8 auto's voor die oppervlakte. Het aantal benodigde parkeerplaatsen zou daarmee al op 183 moeten komen voor de Jumbo alleen. "De zorg van omwonenden, die van dezelfde parkeerplaats gebruik dienen te maken, aangaande de toekomstige parkeerdruk lijkt daarmee gegrond", concludeert BSP.

Intussen voelen de supermarktondernemers die opdracht gaven voor het onderzoek zich gepasseerd door de gemeente. Zij hebben het gevoel dat de gemeente bewust onduidelijke informatie verspreidt over de uitbreidingsplannen van het winkelcentrum. Ook vanuit de politiek zijn inmiddels vragen gekomen naar aanleiding van het kritische rapport van BSP. Zo wordt de leefbaarheid van een dorp dat in de toekomst mogelijk zonder supermarkt komt te zitten ter discussie gesteld.

Verkeerde getallen

De Quick Scan in opdracht van de supers stelt dat de gemeente met verkeerde getallen rekent die zijn gebaseerd op onderzoek van het bureau BRO. Volgens BSP leidt de uitbreiding van Jumbo tot een oververzadiging van supermarkten binnen de gemeente. BSP deed in 2014 ook de second opinion op de detailhandelsvisie van de gemeente Boxtel. Het concludeerde toen al dat diverse cijfers en uitgangspunten in het door onderzoeksbureau BRO uitgevoerde detailhandelonderzoek niet realistisch waren.

Het belangrijkste punt van kritiek? BRO gaat uit van een wel erg optimistisch plaatje wat koopkrachtbinding betreft. Die term drukt uit hoeveel procent van de bevolking in de eigen gemeente koopt. Voor wat betreft supermarkten kwam BRO uit op een getal boven de 96 procent, daar waar BSP uitgaat van een dichter bij het landelijk gemiddelde getal van 82 procent. Als reden hiervoor noemt het onderzoeksbureau het feit dat Boxtel demografisch betreft nauwelijks afwijkt van andere dorpen van gelijke grootte. Zo liggen inkomen en bevolkingspiramide dicht bij het landelijk gemiddelde voor vergelijkbare gemeenten.

Belangrijke cijfers zijn ook het winkelvloeroppervlak (wvo) en bruto vloeroppervlak (bvo). Vanwege de verspreidde ligging van verschillende winkelonderdelen van Jumbo in het huidige winkelcentrum Oosterhof, ligt de verhouding winkelvloeroppervlak ten opzichte van het bruto vloeroppervlak op zo'n 66 procent. Ook in de nieuwe plannen wordt deze verhouding gehanteerd, terwijl het volgens BSP meer voor de hand ligt een verhouding van 80 procent, het landelijk gemiddelde, te gebruiken. En, zo rekent het bureau voor, dat betekent dat het winkelvloeroppervlak van de nieuwe Jumbo niet 1.782 m2, maar 2.160 m2 zal bedragen.

Stroomversnelling

De gemeente heeft nog niet gereageerd op de inhoud van de Quick Scan. Jumbo filiaalmanager Oskar Martens laat weten de consternatie vanaf de zijlijn gevolgd te hebben. Hij kan er zelfs enig begrip voor opbrengen: "Ik snap hun argumenten." Hij geeft aan niet bekend te zijn met de inhoud van de Quick Scan. Dat het aantal vierkante meters waarmee Jumbo uitbreidt in strijd is met de detailhandelsvisie bestrijdt hij niet. Wel geeft hij aan dat de uitbreiding in lijn is met de detailhandelsvisie voor wat betreft het totale aantal supermarktoppervlak in het winkelcentrum. Ook de gemeente laat dit in beantwoording van vragen van de CDA-fractie weten.

Martens kijkt uit naar de renovatie: "Ik kan niet wachten tot de plannen gerealiseerd worden." Zo wijst hij op de gedateerde apparatuur, die bijvoorbeeld vorige week nog zorgde voor een storing in de koeling. "Die materialen stammen uit 1985 en zijn zéér gedateerd." Het vertrek van Aldi deed de renovatieplannen in een stroomversnelling komen. Toch is dat relatief, aldus Martens: "Als we geluk hebben gaat in 2020 de eerste schop de grond in." Tenminste; als het rapport van BSP niet tot een verandering van de politieke opinie leidt.

Winkelcentrum Oosterhof nu...