Logo mooiboxtel.nl
Het complex van vleesverwerker Vion, gezien vanaf Boseind.   | Fotonummer: 31da4d
Het complex van vleesverwerker Vion, gezien vanaf Boseind. (Foto: GeoBasis-DE/BKG-Google)

Uitbreiding VION houdt politiek bezig; huisvestingsbeleid migranten op komst

Boxtel - Onze gemeente is druk doende met het schrijven van beleid op het gebied van de huisvesting van arbeidsmigranten. Dat kon wethouder Eric van den Broek dinsdagavond melden naar aanleiding van vragen uit de fractie van Combinatie95 over de uitbreiding van VION. Ook de fracties van SP en BALANS stelden vragen naar aanleiding van de toekomstige uitbreiding van de vleesverwerker.

De uitbreiding van VION moet in 2021 afgerond zijn. Het betekent een forse toename van het aantal werknemers: in het Brabants Dagblad becijferde de vleesverwerker die op zo'n 600 extra arbeidsplaatsen in Boxtel. Het mag geen geheim zijn dat bij VION veel arbeidsmigranten werken en die moeten ook ergens gehuisvest worden. Bovendien zal de uitbreiding naar verwachting betekenen dat er meer verkeer van en naar de fabriek op gang komt. Want hoewel het aantal slachtvarkens niet zal toenemen, moeten de extra arbeidskrachten natuurlijk wel van en naar hun werklocatie toe.

Wat betreft de verkeersstromen kan wethouder Herman van Wanrooij alvast een tipje van de sluier oplichten. De gemeente is in overleg met VION om op de Keulsebaan vanaf rotonde Vorst tot aan de huidige rotonde Boseind een aparte rijstrook voor verkeer naar de vleesverwerker te realiseren. De kosten voor deze oplossing worden gedeeld tussen VION en de gemeente. Gesprekken over deze verdeelsleutel lopen momenteel. De BALANS-fractie vraagt zich terecht af wat dit betekent voor de herziening van rotonde Boseind, waarvoor het proces al enige tijd geleden in gang werd gezet. De wethouder laat echter weten dat in de rekenmodellen al rekening gehouden is met de extra verkeersstromen die de uitbreiding van VION met zich meebrengt.

Al voor het nieuws van de uitbreiding was vaak aandacht voor de soms slechte woonomstandigheden van arbeidsmigranten. Aan beleid op het gebied hun huisvesting wordt op dit moment dan ook ambtelijk hard gewerkt, aldus wethouder Van den Broek. Daartoe is de gemeente in gesprek met diverse partijen, waaronder VION, dat een groot aantal arbeidsmigranten in Boxtel voor haar rekening neemt. Het is volgens de wethouder niet zo dat de vleesverwerker nu niets doet om de leefomstandigheden van migranten te garanderen, want hoewel excessen voorkomen, voert VION onder meer uitvoeren audits uit en onderhoudt het intensief overleg met uitzendbureaus en de gemeente. Overigens is het niet zo dat de 600 extra arbeidsplaatsen ook 600 extra migranten gaat opleveren. Een deel van het personeel elders komt namelijk in Boxtel werken en een deel zal ook door Nederlanders ingevuld worden.

Een ander punt waar Combinatie95 zich nog om bekommert is het dierenwelzijn. Afgelopen zomer kwam het regelmatig voor dat vrachtwagens met varkens in de felle zon moesten wachten, iets waar D66 toen al vragen over stelde. Wethouder Van den Broek laat weten dat de gemeente wat dat betreft niet heel veel stokken heeft om mee te slaan: "Ik kan niet afdwingen dat VION de parkeerplaats moet overdekken." Wat wel kan is het aanvoerproces optimaliseren, onder meer door middel van eerdergenoemde verkeersmaatregelen. Dit voorkomt dat vrachtwagens lang op de parkeerplaats moeten wachten voordat zij de varkens kunnen uitladen. Toch levert ook dit vraagtekens op bij Combinatie95. Want wachten vrachtwagens die te vroeg zijn dan niet ergens anders in de volle zon? Een antwoord daarop moet de wethouder schuldig blijven.

De uitbreiding brengt nog één extra vraag van Combinatie95 met zich mee: hoe is de enorme toename van het stroomgebruik voor de koeling te rijmen met het programma om Boxtel in 2030 energieneutraal te krijgen? Volgens Van den Broek moeten alle bedrijven, dus ook VION, zich houden aan Europese richtlijnen met betrekking tot koeling. Deze zogeheten EED moet ervoor zorgen dat de vleesverwerker efficiënt met energie omgaat. Wel wil de wethouder toezeggen het energieverbruik nog eens ter sprake te brengen bij VION.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037574&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037573&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>