Logo mooiboxtel.nl
Het gebied tussen de twee spoorlijnen, 'De Oksel', staat verschillende ontwikkelingen te wachten.   | Fotonummer: d2423d
Het gebied tussen de twee spoorlijnen, 'De Oksel', staat verschillende ontwikkelingen te wachten. (Foto: Google)

Boxtel wil snel aan de slag met plannen in 'De Oksel'

Boxtel - Het college van B&W wil snel aan de slag met verschillende plannen, waaronder woningbouw, in 'De Oksel'. Vóór 1 juni moet een ontwikkelvisie voor het gebied tussen de spoorlijnen naar Tilburg en Den Bosch op tafel liggen. Begin juli mag de gemeenteraad zich hierover buigen.

Het besluit zo'n visie op te stellen werd dinsdag genomen, laat de gemeente weten. De visie is kaderstellend, wat betekent dat er voorwaarden voor het uitwerken van ontwikkelingen in De Oksel in worden gegeven. Er wordt nog niet gedetailleerd ingegaan op precieze invulling van het gebied. "Doel is het doorlopen van een zorgvuldig proces. Wensen, kansen en bedreigingen brengen we in beeld. Ook voeren we een gesprek met initiatiefnemers. Op basis van de verzamelde informatie kan een toekomstbestendige bestuurlijke keuze worden gemaakt, die aan initiatiefnemers handvatten biedt voor het vervolg, al dan niet op kortere termijn", laat de gemeente weten in een persbericht. In de periode na 1 juni wordt de visie juli ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna volgt een participatietraject, waarbij de overheid in contact probeert te komen met belanghebbenden en omwonenden.

Aanleiding voor het opstellen van de visie is een aantal mogelijke initiatieven dat zich in het gebied voordoet. Voordat dat gebeurt is een goed beeld nodig van de huidige situatie, de ontwikkelingen op korte termijn en de verwachtingen voor de langere termijn. Vanuit verschillende invalshoeken wordt gekeken naar thema's die er spelen, zoals onder meer een gezonde en veilige leefomgeving, de bereikbaarheid van en naar het centrum en de A2, de relatie tot PHS, de komst van Esch naar Boxtel, energietransitie, landbouw en woningbouw en sport. Ook ligt er een relatie met verkeersplan Move'31 en de afwikkeling van verkeer in het gebied. Tenslotte liggen op en om het spoor de nodige uitdagingen zoals een mogelijke toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen en de wens van ProRail om gelijkvloerse spoorwegovergangen te saneren.

Het gebied 'de Oksel' is in principe tot 2027 niet nodig voor woningbouw, geeft de gemeente nog aan. Toch wordt gekeken naar kleinschalige woningbouw.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037574&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037573&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>