Logo mooiboxtel.nl
Een beeld uit het inspiratieplan van Centrummanagement Boxtel.   | Fotonummer: de13dd
Een beeld uit het inspiratieplan van Centrummanagement Boxtel. (Foto: Centrummanagement Boxtel)

TipMooiBoxtel: Boxtelaar moet nog vertrouwd raken met plannen Boxtel Binnen de Bruggen

Boxtel - Veel Boxtelaren hebben geen flauw idee wat de plannen rondom Boxtel Binnen de Bruggen inhouden. De helft van de 315 respondenten laat weten niet bekend te zijn met de plannen waarmee het centrum een flinke opknapbeurt moet krijgen. Nog eens dertig procent laat weten er slechts 'een beetje' vanaf te weten. Dit blijkt uit de negentiende raadpleging van ons burgerpanel TipMooiBoxtel.

Boxtel Binnen de Bruggen begon als plan om de historische Binnendommeltjes weer zichtbaar te maken in het centrum, maar is inmiddels opgewaardeerd tot een breder centrumplan waar onder meer het gebied bij de Zwaanse Brug, de Rechterstraat en ook het Processiepark onder vallen. In dit gebied wordt de historische loop van de Binnendommeltjes, daar waar mogelijk, met water, kunst of op een andere manier in het straatbeeld zichtbaar gemaakt. Drie lopende initiatieven, te weten het burgerinitiatief voor de herinrichting van de Stationsstraat, het inspiratieplan vanuit de ondernemersvereniging om de Rechterstraat te verfraaien en het originele plan van de gemeente om de Binnendommeltjes weer zichtbaar te maken, worden met Boxtel Binnen de Bruggen 'aan elkaar geknoopt'. De hoop is dat door de plannen zo breed te trekken aansluiting gevonden kan worden bij verschillende provinciale en Rijkssubsidies om uit te putten. Zo moet gedacht worden aan het inhaken op klimaatsubsidies en bedragen beschikbaar gesteld voor het zichtbaar maken van cultuurhistorisch erfgoed. De plannen moeten echter nog verder worden ontwikkeld om daadwerkelijk aanvragen te doen, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Opvallend is dat de 20 procent van de panelleden die zeggen wel te weten wat de plannen inhouden die ook behoorlijk gedetailleerd kunnen omschrijven. Slechts een enkeling die aangeeft bekend te zijn met Boxtel Binnen de Bruggen is tegen de plannen. Het meest gebruikte argument daartegen is dat het wordt gezien als geldverspilling. Het zichtbaar maken van Binnendommeltjes is niet iets dat écht leeft bij onze panelleden. 27 procent van onze panelleden vindt dit dan ook niet nodig en nog eens bijna de helft (49 procent) heeft geen idee hoe de historische waterloop weer zichtbaar gemaakt kan worden. De leden van TipMooiBoxtel die wel denken dat de Binnendommeltjes beter zichtbaar gemaakt kunnen worden laten overwegend weten die loop met borden of licht aan te willen geven. In dat licht kan de op 27 februari door de CDA-fractie ingediende motie over het aanbrengen van (historische) foto's in het straatbeeld dus op draagvlak rekenen met betrekking tot dit project.

Plannen afstemmen
In een reactie laat de gemeente weten dat momenteel door MTD Landschapsarchitecten gewerkt wordt aan het op elkaar afstemmen van de drie omvangrijke centrumplannen. In totaal staat de teller van ontwikkelingen die onder Boxtel Binnen de Bruggen geschaard worden inmiddels op twaalf grote en kleinere projecten. De verwachting is dat dit integrale centrumplan na de zomer gereedkomt, inclusief financiële onderbouwing. Die onderbouwing wordt tijdens de begrotingsbehandeling voorgelegd aan de gemeenteraad, in de hoop dat die de financiering goedkeurt. Als dat zo is worden de eerste stappen in het najaar van 2019 gezet. In die fase zal de gemeente ook meer naar buiten treden met de precieze invulling van Boxtel Binnen de Bruggen in de hoop het percentage Boxtelaren dat nog nooit van de plannen gehoord heeft omlaag te brengen.

Ondanks de scepsis over en de relatieve onbekendheid van Boxtel Binnen de Bruggen leeft het aantrekkelijker maken van het centrum wel degelijk bij ons panel. Zo heeft maar liefst zestig procent van hen één of meerdere tips over hoe dit bereikt kan worden. Opvallend is dat veel Boxtelaren het centrum graag autovrij zien, iets dat door centrumondernemers als niet gewenst wordt bestempeld. Desgevraagd laat centrummanager Berry Dankers weten dat deze wens hem niet verrast aangezien het huidige aantal van 15 parkeerplaatsen op de Markt volgens hem een politiek compromis is. "De een wil vijftig parkeerplekken op de Markt, de ander nul. Je kunt die discussie wel blijven voeren." Wel noemt hij het slordig dat er nog geen smart parking is ingevoerd in het centrum. Ook het stoppen met de blauwe zones 'enkel vanwege geld' noemt hij jammer.

Geen 'one size fits all' oplossing
Er is opvallend veel overeenstemming bij ons panel over het stuk Rechterstraat bij de HEMA, waar volgens vele leden een (brom)fietsverbod moet komen dat streng gehandhaafd moet worden. Dankers is het daar mee eens. Met name het handhaven vormt volgens hem wel een stevige uitdaging. Bijzonder om te zien is dat veel panelleden een goed bereikbaar centrum ook hoog in het vaandel hebben staan. Dit staat op gespannen voet met het afsluiten van het centrum voor auto- en (brom)fietsverkeer, waar ook veel panelleden vóór zijn. Het verklaart voor een deel ook de eeuwige discussie over bijvoorbeeld de Markt: er is gewoon geen 'one size fits all' oplossing.

Een aantrekkelijk centrum begint echter bij een aantrekkelijk winkelaanbod en weinig leegstand. Geen wonder dus dat ook deze zaken ons panel bezighouden. Aan de leegstand lijkt maar geen einde te komen met het recent aangekondigde vertrek van Intertoys uit de Croonpassage. Onze panelleden laten weten dat zij al die lege panden ongezellig vinden ogen. Toch is dit niet iets waar de gemeente veel invloed op kan uitoefenen, aangezien die de huurprijzen niet bepaalt. Daarnaast, zo geeft Dankers aan, is leegstand een landelijk probleem. Boxtel valt in die zin volgens de centrummanager zelfs in positieve zin op met een iets lagere leegstand dan het landelijk gemiddelde. Een ander punt dat panelleden vaak noemen is het weinig gevarieerde aanbod van winkels. Volgens Dankers is dit een gevolg van marktwerking. In die zin kun je dus concluderen dat het panel daar zelf ook invloed op kan uitoefenen door vooral te kopen bij winkels die zij als 'leuk' bestempelen.

Een andere nadrukkelijke wens van ons panel is de vergroening van het centrum. Dit is iets waar de gemeente aangeeft al mee bezig te zijn. Wel moet de toepassing van groen haalbaar blijken; "Dat houdt in dat altijd keuzes gemaakt moeten worden." Toch is er goede hoop op een groener centrum: zo is Dankers met name over het betrekken van het Processiepark bij de plannen enthousiast. "Dat is een 'kei mooi' stukske Boxtel!" Ook het inspiratieplan van de ondernemersvereniging omvat een aanzienlijke vergroening van het Boxtelse centrum.

Dankers is positief over de manier waarop Boxtel Binnen de Bruggen nu wordt opgepakt. De integrale aanpak van de gemeente noemt hij 'verstandig'. "Niet dat je bij wijze van spreken groene stenen in de Rechterstraat hebt liggen en een eind verder paarse", wijst hij op het belang van goede samenspraak. De komende maanden zullen de betrokken partijen met de plannen aan de slag gaan. Daarbij wordt, gezien de antwoorden die ons panel gaf, misschien wel de grootste uitdaging om de Boxtese bevolking te overtuigen van nut en noodzaak van de uitvoer van al deze centrumplannen.

Praat ook mee!

Wil jij meedenken over de toekomst van Boxtel? Wil jij graag aan de basis staan van nieuwsverhalen? Wil jij graag gehoord worden? Als het antwoord op één of meer van deze vragen 'ja' is, aarzel dan niet langer en schrijf je in voor TipMooiBoxtel.nl.

Periodiek (ongeveer 8x per jaar) komen zo'n tien vragen in je mailbox als je je nu inschrijft. Samen met jou kunnen wij zo het nieuws bepalen en laten zien wat jij, als inwoner van onze gemeente, belangrijk vindt. Jouw mening is op die manier waardevol voor ons, maar ook voor jezelf. Wij kunnen namelijk onderwerpen op de kaart zetten wanneer deze blijken te leven bij veel dorpsgenoten. Zo bepaal jij mede het nieuws!

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037574&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037573&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>