SAMSUNG
SAMSUNG

Stichting BGL stelt budget donaties vast op 18.000 euro

Algemeen

De Stichting Behoud Gemeenschap Liempde maakt bekend dat zij het jaarbudget 2023 dat beschikbaar is voor donaties door het bestuur is vastgesteld op 18.000 euro. De stichting, opgericht in 1998, exploiteert tijdens evenementen op landgoed Velder de parkeerterreinen aan het Hollands Diep. Met de parkeeropbrengsten worden Liempdse verenigingen die vrijwilligers leveren tijdens het parkeren financieel gesteund. Daarnaast kunnen alle Liempdse organisaties en particulieren donaties van de stichting aanvragen ter ondersteuning van hun activiteiten. Deze aanvragen worden getoetst aan de voorwaarden van de Leidraad. Vanwege de coronabeperkingen in 2020 en 2021 zag de stichting zich gedwongen haar donatiebudgetten naar beneden bij te stellen. Maar na een vol en succesvol festivalseizoen in 2022 kan het budget nu weer worden vastgesteld op het niveau van 2019: maximaal 18.000 euro. “Gelukkig was de stichting gezond genoeg om de corona-jaren te overleven.” zegt voorzitter Joep Smits. “Toch zijn wij blij dat er weer auto’s arriveren voor de festivals op landgoed Velder en wij ons donatiebudget weer op het oude niveau kunnen herstellen.” De stichting nodigt iedereen die een goed voorstel heeft voor behoud van de leefbaarheid in Liempde een aanvraag in te dienen. Meer info: www.stichtingbgl.nl.

Uit de krant