Logo mooiboxtel.nl
   | Fotonummer: ac2c6a
Foto: Jan van der Steen

Zorgen om uitbreidingsplannen grondwerkbedrijf Van Kaathoven aan Liempdseweg 40

Boxtel - 'Volkomen toevallig' stuitte Combinatie95 naar eigen zeggen op het voornemen van gemeente Meierijstad om het bouw- en sloopafvalbedrijf Van Kaathoven aan de Liempdseweg 40 in Sint-Oedenrode te vergunnen voor een forse uitbreiding van de activiteiten. Het bedrijf is volgens Combinatie95 voornemens om alle bedrijfsactiviteiten zoals de inzameling en de verwerking van sloopafval allen op deze locatie te bundelen. Dat levert ook in onze gemeente overlast op, zo is de gedachte.

Combinatie95 vindt het dan ook 'onzalig' dat de gemeente Boxtel kennelijk niet van dit voornemen op de hoogte is gesteld door de naburige gemeente. Zo wijst de partij onder meer op de kwetsbaarheid van het gebied. Maar met name de mogelijkheid het vrachtverkeer via de bebouwde kom van Liempde en de A2 af te wikkelen is reden tot zorg. Hoewel de dorpskern van Liempde al bij voorbaat wordt uitgesloten als geschikte route, bestaat de mogelijkheid dat het vrachtverkeer via de Broekdijk, Roderweg en uiteindelijk, Barrierweg, Oude Rijksweg en Keulsebaan haar weg naar de A2 zoekt. De fractie wijst op vragen die al in 2016 gesteld werden. Ook toen al maakte de partij zich zorgen over de uitbreidingsplannen die Van Kaathoven heeft op de Liempdseweg.

De bedrijfsactiviteiten van Van Kaathoven vinden nu plaats aan de Liempdseweg en op een locatie in Nijnsel. Op 1 mei 2008 namen de eigenaars van het bedrijf echter het toenmalig bedrijf aan de Liempdseweg over en sindsdien dient deze locatie voor opslag en overslag van materialen en stoffen en stalling en onderhoud van materieel. In de toekomst kan het bedrijf, als de plannen doorgaan, daar onder meer het breken van puin en het zeven van maximaal 40.000 ton grond per jaar en onder meer het versnipperen van hout aan toevoegen. De eerste voorzet, een zogeheten 'Notitie reikwijdte en detailniveau milieurapport', ligt al sinds november ter inzage. De bezwaartermijn verloopt vandaag. Combinatie95 vraagt zich daarom dan ook af waarom de inwoners van onze gemeente daar niet van op de hoogte zijn gesteld.

In 2016 gaf het college al aan de ontwikkelingen op de voet te volgen. Ook liet het gemeentebestuur weten 'bevreemd' te zijn door de keuze het bedrijf op de Liempdseweg, midden in natuurgebied De Scheeken en nabij De Geelders/Dommeldal ligt. Omdat op de locatie in Nijnsel ook overlast was, is het volgens Boxtel met name aan de gemeente Meierijstad om een afweging te maken van welk belang zwaarder weegt. Bovendien wees Boxtel er destijds al op dat de provincie op basis van deze afweging toch heeft besloten medewerking aan de vergunningsprocedure te verlenen. Toch gaf de gemeente toen al aan dat het allemaal wel meevalt met een toename van het vrachtverkeer: die blijft naar verwachting ten alle tijden minder dan 8 procent.

Combinatie95 is er niet gerust op en vraagt zich af of de gemeente Boxtel wel voldoende op de hoogte is van de planontwikkeling aan de Liempdseweg. Ook is de fractie benieuwd in hoeverre de gemeente en inwoners van Liempde inbreng hebben gehad in de notitie die er nu ligt en in hoeverre het college of inwoners al bezwaar hebben gemaakt tegen de plannen. Omdat de fractie de plannen nog steeds als 'onzalig' bestempelt, vraagt zij het college ook om de motivatie van de gemeente Meierijstad om toch medewerking te verlenen.

Het college zal spoedig een uitspraak doen naar aanleiding van de gestelde vragen.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037574&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037573&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>