Logo mooiboxtel.nl
   | Fotonummer: e1a728
Foto: Ruud van Casteren

TipMooiBoxtel: Meerderheid Boxtelaren ondanks overlast geen fan van algeheel vuurwerkverbod

Boxtel - Hoewel de meningen over vuurwerk zelf niet onverdeeld positief zijn, ziet een meerderheid van de Boxtelaren niets in een algeheel vuurwerkverbod in onze gemeente. Wel zijn inwoners positief over het instellen van vuurwerkvrije zones, zoals dit jaar ook rond de Geitenwei het geval is. Dit blijkt uit de laatste peiling onder ons opiniepanel TipMooiBoxtel. Aan het onderzoek deden 223 mensen mee.

Uit de resultaten van de peiling blijkt dat maar liefst zestig procent van de inwoners niets ziet in een algeheel vuurwerkverbod. Precies één op de drie dorpsgenoten is vóór zo'n verbod. Kijken we echter naar de motivatie die mensen geven, dan ontstaat een ander beeld. Veel tegenstanders van zo'n verbod geven namelijk aan dat ze niet voor een algeheel verbod zijn, maar toch graag minder vuurwerk op straat zien. Er lijkt draagvlak te zijn voor een of meerdere centrale locaties binnen onze gemeente waar vuurwerk afgestoken mag worden. Bij voorkeur gebeurt dat afsteken door professionals. Ook voorstanders van zo'n verbod zien wel wat in een centrale locatie.

Eenzelfde beeld komt naar voren als we ons panel vragen naar of ze zelf vuurwerk afsteken. De helft van de deelnemers vindt vuurwerk leuk om naar te kijken, maar steekt zelf niets af. Slechts een kleine groep van 14 procent geeft aan dit wel te doen. Opmerkelijk is dat een ongeveer even grote groep (15 procent) aangeeft het afsteken maar niets te vinden, maar zich solidair te verklaren met mensen die hier anders over denken. Negen procent van de ondervraagden laat weten niet van vuurwerk te houden en een ongeveer even grote groep (8 procent) heeft er zelfs ronduit een hekel aan.

Wanneer het panel wordt gevraagd naar de associaties die zij met vuurwerk hebben, ontstaat een duidelijk beeld. Mensen konden hierbij verschillende associaties opgeven die zij hebben met vuurwerk. Daarbij konden zij kiezen uit vijf negatieve en vijf positieve associaties, of er zelf een opgeven. De grootste groep (61 procent) denkt bij vuurwerk direct aan 'traditie'. Verder noemt meer dan de helft (58 procent) vuurwerk 'leuk om naar te kijken'. Maar ook woorden als 'angst bij mensen en dieren', 'gevaar' en 'geluidsoverlast' scoren relatief hoog, met 60, 58 en 55 procent. De negatieve associaties winnen het ruim van de positieve in onze peiling.

Omdat een groot deel van de bevraagden vooral negatieve associaties heeft omtrent vuurwerk en bovendien zelf niets afsteekt, is het niet verwonderlijk dat het overgrote merendeel van onze dorpsgenoten het een goed idee vindt dat er vuurwerkvrije zones worden aangewezen. 82 procent van de Boxtelaren is het (zeer) eens met het instellen van deze gebieden. Wanneer we deelnemers vragen waar die gebieden moeten worden ingesteld komen vooral plekken waar veel ouderen, kinderen of dieren verblijven naar voren. Zo kan het reeds ingestelde verbod rondom de Geitenwei op veel steun rekenen. Ook De Kinderboerderij, basisscholen en bijvoorbeeld het wandelpark worden veelvuldig genoemd. Daarnaast vindt een relatief grote groep het gehele centrum een goede plek om een vuurwerkverbod in te stellen. Een enkeling wijst bovendien op het brandgevaar: in de buurt van huizen met rieten daken zou het sowieso verboden moeten worden om vuurwerk af te steken.

Bijna de helft (46 procent) van de ondervraagden wil hun dorpsgenoten nog een tip meegeven: doe voorzichtig als je vuurwerk afsteekt en pas op als je zelf niets afsteekt. Dit alles leidt eigenlijk tot een duidelijke conclusie die ons panel trekt, zoals een geënquêteerde het kernachtig samenvat: "Neem veiligheidswaarschuwingen in acht en denk aan je omgeving."

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037574&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037573&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>