Logo mooiboxtel.nl
Tess, met de ambtsketen, loopt als eerste over het nieuwe 'regenboogpad' heen.   | Fotonummer: fed671
Tess, met de ambtsketen, loopt als eerste over het nieuwe 'regenboogpad' heen. (Foto: Sander van Kasteren)

Tess (10) onthult eerste Boxtelse 'regenboogpad'

Boxtel - De 10-jarige Tess Scheepers uit Boxtel heeft vrijdagmiddag samen met wethouder Herman van Wanrooij het eerste Boxtelse regenboogzebrapad onthuld. Of, zoals de wethouder het noemt een 'regenboogpad'. De 10-jarige initiatiefneemster kreeg speciaal voor de gelegenheid de ambtsketen van de burgemeester omgehangen.

Volgens wethouder Van Wanrooij sluit het zebrapad aan bij de ambities van Boxtel om een regenbooggemeente te zijn. Daartoe diende de D66-fractie in mei 2017 een motie in die unaniem door de raad werd aangenomen. Het besluit om eind september dan ook mee te werken aan het verzoek van de 10-jarige Tess om een regenboogkleurig zebrapad aan te leggen was dan ook snel genomen. Tess heeft twee moeders: Joyce en Joske. Ze besloot daarom in september een brief te schrijven naar de gemeente, met daarin de vraag een regenboogzebrapad aan te leggen. De gemeente gaf direct aan mee te willen werken.

Er moest alleen nog naar een geschikte plaats gezocht worden. Volgens Van Wanrooij is die nu gevonden op de kruising Rechterstraat-Prins Hendrikstraat. Hij legt uit hoe een gemeente kan kiezen uit verschillende varianten: één waarbij de tegels "op kleur gebakken zijn" of een waarbij je het wegdek schildert in een bepaalde kleur. Boxtel koos voor die eerste variant, die duurzamer is.

Regenboogzebrapaden zijn niet onomstreden. Zowel Veilig Verkeer Nederland (VVN) als kennisinstituut voor verkeer CROW raden het gebruik van veelkleurige zebra's af omdat die de weggebruiker kunnen verwarren. Ook op juridisch gebied plaatst VVN vraagtekens: "Als er iets op de oversteek gebeurt en het wordt een rechtszaak dan denk ik dat de persoon die daar loopt een lastig verhaal heeft." Het CROW onderschrijft dit. "Je loopt als wegbeheerder, de gemeente dus, een risico", voegt een woordvoerder daar nog aan toe.

De wethouder is daar niet erg van onder de indruk, zo geeft hij aan: "Wij hebben het verkeerskundig afgecheckt. De meningen over de aanleg van een regenboogzebra zijn divers." Bovendien is in Boxtel bewust gekozen voor een 'regenboogpad' op het fietsgedeelte, keurig ingeklemd tussen twee traditionele zebrapaden. De kosten van de aanleg van het pad zijn volgens de wethouder aanvaardbaar en de werkzaamheden konden goed ingepast worden aan de toch al geplande werkzaamheden aan de Prinsm Hendrikstraat. Bovendien, "we gaan er ook geen tien aanleggen."

Op de vraag of de aanleg van een regenboogpad dan vooral symboolpolitiek is, antwoordt de wethouder voorzichtig bevestigend. "Je kunt het zo noemen, maar het is een unaniem aangenomen motie die hieraan ten grondslag ligt. Die brengen we nu ten uitvoer", aldus Van Wanrooij. Wat de juridische status ook is, de 10-jarige Tess is apetrots op haar geslaagde lobby. Dat mag ook wel, want de aandacht was groot. En wat je er ook van vindt, de Rechterstraat heeft er wel wat meer kleur van gekregen.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037574&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037573&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>