Logo mooiboxtel.nl
   | Fotonummer: ab944a
Foto: Zorggroep Elde

ZGE en Stichting Maasduinen willen in 2019 fuseren

Boxtel - Zorggroep Elde (ZGE) uit Boxtel en Stichting Maasduinen uit Kaatsheuvel willen in 2019 fuseren. Door hun krachten te bundelen, verwachten ze een goed antwoord te hebben op de vele uitdagingen en ambities die beide organisaties hebben voor de toekomst.

De fusie geeft de organisatie straks meer slagkracht, zo hopen de twee zorgaanbieders. Door samen op te trekken ontstaat ook meer ruimte om te investeren in sociale, technologische en ICT-innovatie. Dit achten beide besturen nodig om de zorg ook in de toekomst slimmer en effectiever in te richten. Met de samenwerking bieden de organisaties straks meer specialistische zorg. Belangrijk uitgangspunt voor de samenwerking is het behoud van de lokale, dorpse verankering, zodat mensen hun leven voort kunnen zetten in de eigen levenssfeer en vertrouwde woon- en leefomgeving. Tenslotte melden de zorgaanbieders in een gezamenlijke verklaring dat het personeel dankzij de fusie meer doorgroei- en doorplaatsingsmogelijkheden krijgt.

ZGE is actief in de regio Boxtel, Sint-Michielsgestel en Esch en biedt onder meer verpleeghuis- en thuiszorg. Daarnaast biedt de organisatie specialistische zorg voor mensen met dementie en complex gedrag en mensen met ernstig overgewicht. Er werken zo'n 1.250 medewerkers en 700 vrijwilligers. Zij staan dagelijks klaar voor circa 1.100 cliënten in de thuiszorg en voor hulp bij het huishouden en circa 550 bewoners in het verpleeghuis. Maasduinen biedt met ruim 650 medewerkers en 520 vrijwilligers zorg en ondersteuning aan zo'n 600 cliënten in Kaatsheuvel, Loon op Zand, Rijen en Waalwijk. Het zorg- en dienstverleningsaanbod bestaat uit zorg met verblijf, kortdurend verblijf, zorg thuis, dagbesteding en verhuur van appartementen.

In de afgelopen maanden hebben de organisaties samen een kennismakings- en oriëntatiefase doorlopen. Daarbij werd bevestigd dat beide organisaties op dit moment financieel gezond zijn en de kwaliteit van zorg op orde is. Ook bleek dat ZGE en Maasduinen goed bij elkaar passen. De komende twee maanden wordt het onderzoek voortgezet en wordt gewerkt aan een fusieplan. Op basis hiervan zullen de Raden van Bestuur begin 2019 een (voorgenomen) besluit nemen. In alle stappen van het onderzoek en in het besluitvormingsproces zijn en worden de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad van de beide organisaties nauw betrokken. Ook wordt de fusie getoetst door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en de ACM (Autoriteit Consument & Markt). Wanneer alle betrokkenen positief zijn over de fusie is de verwachting dat de fusie in de zomer van 2019 ingaat.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037574&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037573&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>