Logo mooiboxtel.nl
   | Fotonummer: 035825
Algemeen nieuws

Boxtel krijgt tegenvaller van 9 ton voor de kiezen

Boxtel - De gemeente heeft een financiële tegenvaller van ruim 9 ton voor de kiezen gekregen; het resultaat van landelijk beleid op het gebied van jeugdzorg. Daarbij krijgen gemeenten een bepaalde Rijkssubsidie via een ingewikkelde verdeelsleutel die vaak achteraf niet overeen blijkt te komen met de daadwerkelijk ingekochte jeugdzorg. Om het gat te dichten wordt naar oplossingen gezocht.

Reden voor de tegenvaller is de grote hoeveelheid zware jeugdzorg die geboden wordt bij bijvoorbeeld De La Salle. De daadwerkelijke kosten van deze zorg zijn voor de gemeente lastig in te schatten omdat de casussen onderling veel verschillen. Dat veel van deze kinderen onder voogdij staan en dus niet uit Boxtel afkomstig zijn, maar onze gemeente wel voor de zorgkosten moet opdraaien is een reden voor het tekort. Het andere deel van het tekort heeft te maken met een landelijke trendmatige toename van het gebruik van jeugdzorgvoorzieningen.

Wethouder Marusjka Lestrade geeft aan dat ze weliswaar een tekort zag aankomen, maar dat het bedrag haar tegenvalt. Het probleem dat Boxtel heeft speelt in veel meer gemeenten. De VNG heeft het daarom ook meerdere malen bij de minister aangekaart. Even was de hoop gericht op het zogenaamde 'woonplaatsbeginsel', waarbij in complexe zorggevallen met kinderen die onder voogdij staan, de gemeente waarin deze kinderen voorheen ingeschreven stonden de gemaakte zorgkosten moeten betalen. Die maatregel om onder meer de Boxtelse problematiek op te lossen is echter nog niet van kracht.

Lestrade heeft de gemeenteraad donderdagavond van het tekort op de hoogte gesteld. Omdat het tekort over dit boekjaar gaat, is er te weinig tijd om het gat op te vangen met bezuinigingen. Dat zorgt ervoor dat de gemeente twee dingen kan doen: aanspraak maken op Rijkssubsidies die bedoeld zijn om gemeenten die getroffen worden door deze problematiek tegemoet te komen óf een greep doen uit de reserves. Een combinatie hiervan is ook denkbaar. Aangezien de reserve sociaal domein leeg is, moet Boxtel dan putten uit de algemene reserve.

Bij beslissingen over zo'n grote bedragen moet de gemeenteraad altijd eerst akkoord gaan. De verwachting is dat dit gebeurt omdat iedereen het er over eens is dat Boxtel haar sociaal gezicht moet tonen. Daarnaast heeft Boxtel een zorgplicht naar haar inwoners. Bovendien durft de wethouder er haar hand voor in het vuur te steken dat het tekort geen gevolg is van fouten die onze gemeente te verwijten zijn. Naar verwachting zal de raad in december, als er een voorstel klaarligt, dus instemmen met de oplossing, ongeacht waar het geld vandaan wordt gehaald.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037574&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037573&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>