Logo mooiboxtel.nl
   | Fotonummer: b94155
Foto: Ruud van Casteren
PHS

Voorontwerp PHS-plannen Keulsebaan en fietstunnel gereed; nu wachten op Raad van State

Boxtel - De maatregelen rond het project Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) gaan een nieuwe fase in: het voorlopige ontwerp voor de fietstunnel op Tongeren en de Keulsebaan is deze week vastgesteld. Toch zijn er nog beren op de weg. Zo is nog onduidelijk wat er gebeurt met bezwaren die nu geparkeerd liggen bij de Raad van State omdat onbekend is wat de invloed van nieuwe stikstofwetgeving (PAS) is op de huidige plannen. "Ik ben pas tevreden als de schop in de grond gaat", vindt wethouder Herman van Wanrooij.

De wethouder legt uit dat de nieuwe stikstofwetgeving wordt opgelegd vanuit het Rijk. Dat voert een groener beleid wat betreft stikstofemissie dan de Europese richtlijnen en daarom wordt de wetgeving nu in Brussel getoetst op de juridische houdbaarheid. Dit zorgt er voor dat de ongeveer twintig gebundelde bezwaren niet door de Raad van State (RvS) beoordeeld kunnen worden. Boxtel sloeg de directe weg langs de RvS juist in om tijd te besparen, omdat er dan niet eerst een bestuursrechter naar hoeft te kijken. "Dan ben je zo anderhalf, twee jaar verder", schetst de wethouder.

Wijzigingen
Het ontwerp is ten opzichte van de eerdere plannen op enkele punten veranderd. Zo wordt het hellingspercentage van het fietspad onder de dubbele spoorweg op aanraden van de Fietsersbond minder steil: aan de kant van de Van Salmstraat gaat dat van 5 naar 3 procent en en aan de zijde van Breukelen naar 4 procent. Ook wordt de tunnel zo recht en 'open' mogelijk aangelegd met het oog op de sociale veiligheid. Dat open karakter wordt bereikt door de wanden iets steiler aan te leggen, waardoor er op de onoverdekte delen van de tunnelbak meer licht naar binnen valt. De tunnel wordt vooralsnog niet met een fietsverbinding op Tongeren aangesloten, maar enkel met een trap. Wel wordt in het voorontwerp rekening gehouden met een latere fietsaansluiting.

Saillant detail is dat de vermindering van het hellingspercentage de tunnel minder geschikt maakt voor handrolstoelen, omdat er daardoor minder plek is voor 'rustplateaus'. De wethouder laat weten dat dit nog een punt is waar discussie over gevoerd wordt, maar stelt vraagtekens bij de noodzaak dit nog aan te passen. "Door de vijf a zes plateaus van anderhalve meter wordt de tunnel wat duurder én je moet je afvragen of het er dan comfortabeler op wordt voor fietsers", wijst de wethouder op de tegenstrijdige richtlijnen van de Fietsersbond en de toegankelijkheid voor handrolstoelers.

Keulsebaan
De Keulsebaan wordt met de nieuwe plannen tussen de A2 en de Parallelweg-Zuis verbreed naar 2x2 rijstroken. Alle rotondes binnen 'de scope' van het project PHS worden daarbij vervangen voor verkeerslichten. Het gaat daarbij om de rotondes bij de Eindhovenseweg en de Parallelweg-Zuid. De gemeente heeft ook de intentie de overige twee rotondes te vervangen door kruisingen met verkeerslichten, maar geeft aan dat die binnen een andere procedure vallen. De reden daarvoor is met name financieel: voor de 'scope' PHS krijgt Boxtel subsidie van Rijk en provincie, voor wat daarbuiten valt moet Boxtel de portemonnee trekken. "Aan luxe betalen ze niet mee in Den Haag", schampert Van Wanrooij. Ook op de Keulsebaan wordt rekening gehouden met de eventuele latere aanleg van ongelijkvloerse fietsoversteken.

Op 27 juni is er van 16.00 tot 20.00 uur een inloopavond bij De Adelaar, Baroniestraat 75, waar aan de hand van de voorontwerpen vragen gesteld kunnen worden over het project.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037574&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037573&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>