Logo mooiboxtel.nl
Het team, met vertegenwoordigers van de gemeente, Woonstichting Sint Joseph en de HuurdersBelangenVereniging, dat de ondertekening van de overeenkomst mogelijk maakte. (Foto: Sander van Kasteren)   | Fotonummer: 5f74c0
Het team, met vertegenwoordigers van de gemeente, Woonstichting Sint Joseph en de HuurdersBelangenVereniging, dat de ondertekening van de overeenkomst mogelijk maakte. (Foto: Sander van Kasteren)
Algemeen nieuws

Sint Joseph, HBV en gemeente tekenen 'historische' huurovereenkomst

Boxtel - De HuurdersBelangenVereniging, Woonstichting Sint Joseph en gemeente Boxtel tekenden woensdagochtend op het gemeentehuis een prestatieovereenkomst voor de komende vijf jaar. Voorzitter Ad Boleij van de HuurdersBelangenVereniging spreekt zelfs van een 'historisch moment'. Het is de eerste keer dat ook de belangenvereniging van de Boxtelse huurders formeel betrokken is bij het uitvoeren van de woonagenda.

De nieuwe Woonwet, daterend uit juli 2015, verplicht gemeenten en wooncorporaties met de huurdersverenigingen om tafel te zitten voordat de uitvoeragenda wordt vastgesteld. Volgens directeur/bestuurder Rob Dekker gebeurde dit overleg in Boxtel al wel, maar is het nu geformaliseerd.

In juni 2016 is de nieuwe Woonvisie 2016-2025 van de gemeente Boxtel vastgesteld door de gemeenteraad. Op basis van de woonvisie werd door Woonstichting Sint Joseph in overleg met de HBV een bod uitgebracht. Hierin staat beschreven op welke manier de woonstichting invulling wil gegeven aan hun bijdrage aan de woonvisie. Vervolgens zijn alle partijen om tafel gegaan om te onderhandelen over de prestatieafspraken voor 2017.

Een van de belangrijkste onderdelen in het contract is de sterke toename van de sociale woningvoorraad. De ambitie is om de komende vijf jaar zeker 200 huurwoningen nieuw te bouwen. Niet alleen in Boxtel, maar ook in de kernen Liempde en Lennisheuvel. Daarnaast zetten de partijen sterk in op duurzaamheid. Zo staat in het prestatiecontract dat alle sociale huurwoningen van Sint Joseph in 2025 minimaal energielabel B hebben. Dat verlaagt de woonlasten van de bewoners. De betrokken partijen werken met de overeenkomst toe naar een gezamenlijk doel: er voor zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen in Boxtel.

Voor 15 december 2016 moeten de prestatieafspraken ingediend zijn bij de Minister voor Wonen en Rijksdienst. Dit bod is voor de eerste twee jaar concreet en geeft een doorkijk naar de komende vijf jaar. Jaarlijks wordt er een nieuw bod uitgebracht en actualiseren de partijen de prestatieafspraken.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037574&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037573&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>