Energierapport laat deur voor schaliegas op kier

Algemeen

Boxtel - Stichting Schaliegasvrij Nederland is ontevreden over het Energierapport dat minister Kamp op 18 januari presenteerde. Het rapport houdt de mogelijkheid open om na de aangekondigde stop van schaliegasboringen in juni 2015 voor de komende vijf jaar toch weer (proef)boringen in Nederland toe te staan. Boxtel is hiervoor in beeld.

Volgens de stichting wil de minister 'langjarig onderzoek' doen naar de mogelijkheden om in Nederland naar schaliegas te boren. De stichting acht dit niet in lijn met het voornemen van diezelfde overheid om de CO2-uitstoot met 80 tot 95 procent terug te dringen in 2050: "Schaliegas zorgt juist voor meer broeikasgassen, onder andere het sterke broeikasgas methaan. Dat blijkt uit de praktijk in de Verenigde Staten. Er zijn daarnaast veel zorgen over het milieu en grondwater, door de hoge productie van afvalwater, het gebruik van giftige stoffen en luchtverontreiniging."

De Boxtelse Mirjam Bemelmans van Stichting Schaliegasvrij Nederland benadrukt dat het geld dat een onderzoek naar de boringen van schaliegas kost, beter geïnvesteerd kan worden in onderzoek naar écht duurzame energie. Bij dat standpunt sluit de gemeente zich aan, volgens wethouder Peter van de Wiel: "Wij zijn er niet blij mee dat in het rapport de deur op een kier gehouden wordt voor proefboringen naar schaliegas. Wij willen zo snel mogelijk overstappen naar hernieuwbare energiebronnen en daar past schaliegas niet bij. Dat is niet alleen ons standpunt, maar ook dat van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten."

Ook het argument dat proefboren naar schaliegas wellicht wetenschappelijk gezien interessant kan zijn, veegt Van de Wiel van tafel: "Het is natuurlijk volslagen belachelijk om een wetenschappelijke proefboring naar schaliegas te doen als toch geen enkele Nederlandse gemeente schaliegas wil hebben. Vergeet niet dat er in het allerbeste scenario voor maximaal zeven jaar schaliegas in de bodem zit. Moet je daar dan dit hele gebeuren voor optuigen?"

Volgens zowel de wethouder als Stichting Schaliegasvrij Boxtel, dat deel uitmaakt van Stichting Schaliegasvrij Nederland, is het boren naar schaliegas bovendien erg belastend voor het milieu omdat er giftige stoffen in de grond worden gepompt, waarvan de effecten op lange termijn niet bekend zijn. Ook zouden er broeikasgassen vrijkomen bij het zogenoemde 'fraccen' om het schaliegas uit de bodem te krijgen.

Het rapport is echter niet alleen kommer en kwel. "De richting die minister Kamp in wil slaan naar een CO2-arme energievoorziening, is goed", aldus Ko van Huissteden, voorzitter van de Stichting Schaliegasvrij Nederland. Ook is het nog verre van zeker dat daadwerkelijk naar schaliegas geboord gaat worden. Er is in het rapport een energiedialoog beloofd waarin burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven kunnen meepraten over de keuzes die in de toekomst gemaakt moeten worden. Schaliegasvrij Nederland heeft laten weten daarbij zeker aanwezig te zijn.

Het ministerie was niet bereikbaar voor commentaar.