Afbeelding

Vrijwilligerssteunpunt Boxtel / Liempde / Lennisheuvel

Algemeen

Boxtel - Het Vrijwilligerssteunpunt van ContourdeTwern heeft continu een scala aan vrijwilligersvacatures in portefeuille. Hieronder vind je daar een uitgebreide selectie van.

Wil je meer weten over vrijwilligerswerk in het algemeen of over een van onze vacatures in het bijzonder of wil je een afspraak maken? Bel dan van maandag t/m donderdag tussen 10.00 en 12.30 uur naar het Vrijwilligerssteunpunt, tel: 0411 – 655 899 of stuur een mail naar: vwsboxtel@contourdetwern.nl.

Ieder jaar organiseert B-Pool van B-Towncarnaval voor de Boxtelse jeugd. Dit jaar doen ze dat van zaterdag 6 februari tot en met dinsdag 9 februari en dan hebben ze vrijwilligers nodig achter de kassa, achter de bar, voor de muntenverkoop of als toezichthouder. Ook medehelpers voor de totale organisatie van de activiteiten zijn van harte welkom.

Ook is het steunpunt op zoek naar vele vrijwilligers voor het heel binnenkort te openen gloednieuw hobby- en bewegingscentrum voor 50plussers. Op dit moment wordt de voormalige wasserij aan de Spoorstraat klaargestoomd voor de nieuwe bestemming: de senioren van Boxtel – volgens de gemeente zo'n 14.000! – kansen bieden voor een gezellig en waardevolle tijdsbesteding. Dat lukt alleen wanneer een stevige club vrijwilligers een handje toesteekt.

De organisatie denkt aan 40, 45 mensen die hun ambachtelijke kennis kosteloos willen overdragen aan de deelnemers, onder het motto Ontmoeten-Leren-Doen. Verder zoekt het hobbycentrum een beheerder, mensen die als gastheer/gastvrouw willen optreden, activiteitenbegeleiders voor bezigheden als tekenen, schilderen, hout- of metaalbewerken, en schoonmakers. Voor de andere poot onder het centrum, het bewegen, denken de initiatiefnemers aan bijvoorbeeld ouderen-yoga, zoals die wordt gegeven door Melange Actief. In principe zal de vraag het aanbod bepalen. Ook is het Hobby Centrum Boxtel, kortweg HC-B, op zoek naar mensen die een rol willen vervullen in het stichtingsbestuur. Als vertegenwoordiger van enerzijds de hobby-poot en anderzijds de poot 'bewegen'. Op termijn is er tevens plek voor een secretaris en een algemeen lid.

Een gemeenschapshuis in Boxtel heeft dringend behoefte aan barmedewerkers voor 's avonds en in het weekend.

Ook zoekt het steunpunt iemand die een of twee keer in de week met en voor een man van Indische afkomst wil koken en eventueel ook samen wil eten.

Zo is het steunpunt op zoek naar iemand die de uitgifte en inname van de duofiets van de Vrijwillige Thuishulp van ContourdeTwern op zich wil nemen. De duofiets wordt voor een klein bedrag per dagdeel verhuurd aan mensen die minder mobiel zijn en die er met een eigen maatje of een vrijwilliger op uit willen trekken om gewoon wat te fietsen, een kennis te bezoeken of boodschappen te doen.

Voor een gemeenschapshuis in Boxtel zijn dringend vrijwillige barmedewerkers nodig voor in de avonduren en in het weekend.

Voor een zorginstelling in Boxtel zijn vrijwilligers gewenst die met een man of vrouw van rond de zestig met een lichte verstandelijke beperking iets leuks willen doen. Wandelen, fietsen, een terrasje bezoeken e.d.

Ook zoekt het steunpunt een vrijwilliger voor een sportieve man van midden dertig met een visuele beperking om af en toe een boswandeling of fietstocht te maken. Is echt iets voor jonge mannen en/of studenten.

Tot slot is het steunpunt op zoek naar tuincoördinatoren voor de nieuw op te richten Voedseltuin Boxtel.

Deze produceert vanaf voorjaar 2016 voortdurend verse groenten, klein fruit en honing van hoge kwaliteit. De producten worden gratis afgenomen door de Voedselbank, Boxtel, Haren en Sint-Oedenrode. De Tuin wordt een professioneel geleide organisatie waar zo'n vijfentwintig vrijwilligers in deeltijd werken, gemiddeld vijf tot zeven per dag. De tuin is circa één hectare groot en ligt aan de Parallelweg, tegen het nieuwe Stadslandgoed Stapelen. De dagelijkse leiding van de voedseltuin is in handen van enkele tuincoördinatoren. Zij regelen alles wat in de tuin moet gebeuren. Zowel de inkoop van materialen en planten, compost, mest, enz. als het leidinggeven aan de uitvoering van werkzaamheden in de tuin. Ook het onderhoud van de machines en het tuinmateriaal valt onder de verantwoordelijkheid van de tuincoördinatoren. Er zijn minimaal twee tuincoördinatoren, van wie er altijd één aanwezig is tijdens de werkdagen. Gelet op de inhoud van de functie moeten het ervaren tuinmannen/-vrouwen zijn en zij staan rechtstreeks in contact met het bestuur. De tuincoördinatoren zijn nu al nodig, in een later stadium vindt de werving van de andere vrijwilligers plaats.

Het Vrijwilligerssteunpunt is op zoek naar een coördinator voor de thuisadministrateurs van Schrijven en Blijven, een door Contourdetwern aangeboden dienst, waarbij mensen  die dat zelf (tijdelijk) niet kunnen, worden geholpen bij het op orde brengen van hun thuisadministratie.

En voor de Vrijwillige Thuishulp, ook van Contourdetwern, kijkt het steunpunt uit naar een consulent. Die matcht zorgvraag en zorgaanbod in de thuissituatie. Als je enige affiniteit voelt met zorg verlenen en het regelen zit een beetje in je bloed, dan ben jij degene die geknipt is voor deze functie.

Tot slot roept het steunpunt een kandidaat op die de maandelijkse vergadering van de WIM Adviesraad wil notuleren. WIM staat voor: Adviesraad Werk Inkomen en Minimabeleid: De raad vergadert op de derde woensdag van de maand, 's avonds van 19.30 – 21.30 uur in het gemeentehuis van Boxtel.

Tot slot is het steunpunt ook nog op zoek naar een vrijwilliger in het bezit van een eigen auto om op woensdagmiddag tegen een kleine vergoeding een aantal pakketjes rond te brengen in de directe omgeving van Boxtel.

Verder zoekt het steunpunt vrijwilligers voor Schrijven & Blijven, een door ContourdeTwern aangeboden dienst, waarbij mensen die dat zelf (tijdelijk) niet kunnen, administratieve ondersteuning krijgen bij het op orde brengen van hun thuisadministratie.

Het Vrijwilligerssteunpunt is voor een gemeenschapshuis in Boxtel op zoek naar barmedewerkers voor in het weekend.

En voor de Wijkkrant van Boxtel-Oost is er behoefte aan een redactielid.

Voor Humanitas blijven vrijwilligers welkom die jongeren gedurende één jaar, twee tot vier uur in de week aandacht willen geven en willen ondersteunen, zoals risicomeiden, slachtoffers van loverboys en/of jongeren die te maken hebben gehad met jeugdhulpverlening.

Het Vrijwilligerssteunpunt zoekt kandidaten die één keer per week, en dat twintig weken lang, voorlezen bij gezinnen waar kinderen een taalachterstand hebben. De voorleestijden worden in onderling overleg bepaald en tijdens de schoolvakanties ligt het voorlezen in principe ook stil. Het is belangrijk om de ouders zoveel als mogelijk bij het voorlezen te betrekken.

Verder zoekt het steunpunt een vertegenwoordiger uit Liempde en een uit Boxtel Oost om zitting te nemen in de Seniorenraad.

En het steunpunt is op zoek naar vrijwilligers voor Opvanghuis Johannes de XXIII in Liempde. Daarin worden mensen opgevangen die in familiaire structuur een stukje heling krijgen. Cliënten kunnen ex-verslaafden zijn maar ook mensen met een burn-out. Ze worden in een gezin ondergebracht en daar start hun helingsproces. En dat gebeurt niet met pappen en nathouden maar met een duidelijke structuur. Doelstelling is om de cliënten terug te brengen naar een vrijwilligers- en liever nog betaalde baan. Sociaal activeren zo gezegd. Er is veel contact over en weer met sociaal werk in bijvoorbeeld Den Bosch en Amsterdam.

Het Vrijwilligerssteunpunt is voor het Rode Kruis, afdeling Boxtel op zoekt naar diverse vrijwilligers. Prioriteit gaat uit naar een voorzitter maar ook zijn er vrijwilligers gewenst voor fondsenwerving, voor de penningmeestersfunctie,  voor de coördinatie van zelfredzaamheid en collectanten.

Ook zoekt het steunpunt nog netwerkcoaches. Deze vrijwilligers krijgen eerst een gedegen training voordat ze aan de slag gaan

Voor de winkel van Vincentius is het op zoek naar een vriendelijke teamplayer die de handen mee uit de mouwen wil steken en die ook plezier heeft in het verkopen van het winkelassortiment.

Deze week vraagt het steunpunt ook weer om taalmaatjes. Zij ondersteunen nieuwkomers om de Nederlandse taal beter machtig te worden. De nieuwkomers hebben in de meeste gevallen al een basiscursus Nederlands bij het Koning Willem I College gehad en spreken dus al een beetje Nederlands.

En tot slot zoekt het steunpunt vrijwilligers voor de Stichting Buddyhulp die mensen met een ernstige, chronische en/of levensbedreigende ziekte, met psychische klachten of een verslavingsachtergrond willen bijstaan. Zij bieden een luisterend oor, begeleiden cliënten bij een wandeling, bezoek aan een supermarkt of bioscoop en geven praktische en emotionele steun bij het ziekte- of herstelproces. Zij doorbreken het isolement van hun maatje en spannen zich in om hun sociale netwerk uit te breiden. Als buddy krijg je daar veel voor terug: leuke contacten, intensieve ervaringen, training, een flinke brok energie en bovenal voldoening.

Voor een woonvorm in Boxtel zoekt het Vrijwilligerssteunpunt vrijwilligers voor mensen met een meervoudige beperking. De cliënten variëren in de leeftijd van jong tot ouder. Allemaal willen ze naar "buiten" om te shoppen in het dorp of een terrasje te pikken, maar ook theater- en filmbezoek staan op hun verlanglijstje. Dit is de groep mensen die het hardst zit te springen om vrijwilligers omdat dit voor hun het enige uitje is naast de dagelijkse sleur. Als je iets wilt betekenen in het leven van een ander, dan is deze vacature echt iets voor jou.
 

Voor Buro Sociale Raadslieden is het Steunpunt op zoek naar een algemeen medewerker die inwoners van Boxtel en Liempde helpt met vragen van sociale aard zoals sociale verzekeringen, onderwijs consumentenzaken, arbeidszaken, etc. Het betreft een afwisselende functie voor minimaal één dagdeel in de week bij voorkeur op een vaste dag.

Voor ditzelfde buro zoekt het Steunpunt een belastingmedewerker voor hulp bij invullen/aanvragen van belastingaangiftes, huurtoeslag, zorgtoeslag, T-biljet en kinderopvang voor één of twee dagdelen per week. Spreekuren zijn op maandag, woensdag en donderdag.

Daarnaast is er een jonge, gezellige man die helemaal weg is van basketbal. Hij heeft op donderdagavond rolstoelbasketbaltraining in Rosmalen en hij bezoekt als het kan regelmatig de thuiswedstrijden van landskampioen The Shoeters in Den Bosch op zondagmiddag en soms op zaterdag- of dinsdagavond. Hij zoekt een of meerdere maatjes die, bijvoorbeeld op toerbeurt, met hem mee willen gaan.

Vervolgens zit MuBo nog verlegen om een of meerdere ict'ers voor het installeren van antivirusprogramma's, het oplossen van computerproblemen en het digitaliseren, registreren en onderhouden van de aanwezige museumobjecten.

Onlangs is Cello gestart met een pilot om cliënten van dagcentrum de Werf met een matig verstandelijke beperking tuinwerkzaamheden te laten verrichten bij de Kinderboerderij in Boxtel Oost. Het is wenselijk dat ze daarbij worden begeleid en met een busje worden gehaald en gebracht. Heb jij affiniteit met de doelgroep, groene vingers en twee uurtjes tijd op donderdagmiddag van 13.00 uur t/m 15.00 uur, dan is het steunpunt op zoek naar jou.

Voor Eldegroep Molenweide zoekt het Steunpunt een winkelmedewerker die bewoners helpt met boodschappen doen, boodschappen klaarzet voor diverse afdelingen in huis, de winkel aanvult vanuit het magazijn en de kassa bedient. Je hebt hierbij gezellig contact met verschillende mensen. De werktijden zijn op donderdagochtend en vrijdagochtend van 09.00-12.30 uur op invalbasis.

Het Vrijwilligerssteunpunt van ContourdeTwern in Boxtel is voor de Stichting De Wereldwinkel Boxtel op zoek naar een communicatieve, accurate penningmeester met een gedegen financiële/administratieve en boekhoudkundige achtergrond. Je bent lid van het bestuur en medeverantwoordelijk voor het (financiële) beleid. Het bestuur vergadert ca. 10 keer per jaar, daarnaast zijn er periodieke bijeenkomsten met de vrijwilligers die het inkoop- en winkelteam vormen. Heb jij voldoende computerkennis, ben je bereid je te verdiepen in het winkelautomatiseringssysteem en vind je het leuk om de financiële administratie te doen, meld je dan snel aan bij het Vrijwilligerssteunpunt.

Voor de collecte van Alzheimer Nederland is het Vrijwilligerssteunpunt op zoek naar iemand die de coördinatie daarvan in Boxtel op zich wil nemen. De werkzaamheden vallen voornamelijk in oktober (voorbereiding voor collecte) en november (collecte en afwerking). Daarnaast moet door het jaar heen tijd besteed worden aan het werven van collectanten bijvoorbeeld op de Bazaar, op de verschillende kerstmarkten, op de Boxtel Oost dag en op andere evenementen binnen de gemeente.

Het Vrijwilligerssteunpunt van ContourdeTwern in Boxtel is voor het Servicepunt Wonen met Gemak op zoek naar adviseurs die graag ouderen en jongeren met een lichamelijke beperking willen helpen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Onderdeel van deze formule is een scholingstraject, waarna je samen met andere vrijwilligers een Servicepunt gaat vormen waar de doelgroep terecht kan voor informatie en advies. Je kijkt met de bewoners waar zich obstakels in het huis bevinden, hoe je die kunt aanpakken, wat voor materialen en hulpmiddelen er zijn en welke ondersteuning ze kunnen krijgen.  Beschik je over voldoende technische kennis en inzicht en kan je een boodschap met respect en geduld overbrengen, meld je dan snel aan bij het vrijwilligerssteunpunt.

Het Vrijwilligerssteunpunt is voor het Museum Boxtel [MuBo] op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden kinderen uit groep 1 en 2 van basisscholen rond te leiden, actief met de commissie Educatie mee te denken en deel te nemen aan commissievergaderingen. Ook zoekt het MuBo nog receptionisten [gastvrouwen/-heren] die het eerste aanspreekpunt willen zijn voor alle bezoekers op zaterdag en zondag. Verdere voorkomende werkzaamheden voor hen zijn het beantwoorden van de telefoon, entreegelden innen, met enige regelmaat data invoeren in computer, lichte huishoudelijke werkzaamheden als plantjes verzorgen en koffie zetten. Het MuBo zoekt ook rondleiders voor de gasten in het museum. De gasten kunnen zowel individuele bezoekers zijn als groepen tot ongeveer vijftien personen. De rondleiders kennen de Boxtelse geschiedenis of zijn bereid deze zich eigen te maken. Daarnaast bezitten zij de vaardigheid deze op een leuke manier over te brengen aan de bezoekers.

Verder ligt er een leuke uitdaging voor iemand die wijkcoördinator voor de wijk Selissen wil worden voor de KBO. 

Voor "Het Bewaarde Land", een natuurbelevingsproject voor groep 4, 5 en 6 van de basisschool, zoekt het steunpunt vrijwilligers die ervaring hebben in het begeleiden van kinderen en die het leuk vinden hun liefde voor de natuur over te brengen aan de kinderen.

Het Vrijwilligerssteunpunt van ContourdeTwern in Boxtel is op zoek naar een of meerdere koks die een of twee zaterdagen in de maand en/of op woensdag met hulp van de aanwezige cliënten willen koken bij een zorgboerderij. Voor dezelfde boerderij zoekt het steunpunt ook vrijwilligers voor de (groente)tuin. Naar eigen behoefte kun je er individueel in werken of kun je ervoor kiezen om meewerkende cliënten van de zorgboerderij te begeleiden.

Het steunpunt zoekt nu onder meer een vrijwilliger voor een vrouw die naast gebrekkig Nederlands ook Grieks, Engels en Russisch spreekt en een vrijwilliger voor een jongeman met een beperking.

Vrijwilligerswerk kan ook bestaan uit werken in de natuur, bestuursfuncties bij allerlei verschillende instanties, instellingen of verenigingen, fungeren als gastvrouw/-heer, helpen bij het opbouwen en/of uitvoeren van evenementen en administratief ondersteunen van mensen die dat zelf niet kunnen. En ook binnen ContourdeTwern zijn vrijwilligers nodig die enigszins thuis zijn in de Nederlandse (belasting)wet- en regelgeving rond minima en nieuwkomers of die nieuwkomers een periode als taalmaatje willen begeleiden. Deze en andere vacatures komen ruimschoots voor in de banenportefeuille van het steunpunt. Kortom een keur aan vrijwilligersbanen, waarvoor veelal geen opleiding of ervaring vereist is maar waarvoor een "groot hart" volstaat.

Het Vrijwilligerssteunpunt van ContourdeTwern in Boxtel is dringend op zoek naar vrijwilligers voor het inloopspreekuur van Bureau Sociaal Raadslieden op maandagochtend van 09.00 - 11.00 uur en dinsdag in de vroege avond van 17.00 – 19.00 uur. Van de kandidaten wordt verwacht dat zij enige kennis hebben van algemene wet- en regelgeving of zich daarin willen verdiepen. Naast het draaien van het spreekuur zijn zij een tweede dagdeel per week beschikbaar om dingen uit te werken. Ook zoekt het steunpunt nog vrijwilligers om belastingformulieren voor cliënten van Bureau Sociaal Raadslieden in te vullen.

Verder zoekt het steunpunt vrijwilligers voor het Alzheimer Café Regio 't Groene Woud voor de functie van gastheer en –vrouw. Zij leveren een bijdrage aan de praktische organisatie en voorbereidingen van hun bijeenkomsten en dragen bij aan een gemoedelijke en open sfeer van het Alzheimer Café. Als de vrijwilligers over enige basiskennis van dementie beschikken, is dat fijn, maar geen vereiste. Voorlichting of scholing behoort tot de mogelijkheden. Het Alzheimer Café wordt elke vierde maandag van de maand, m.u.v. de maanden juli en december, van 18.30 uur tot 21.30 uur gehouden in Restaurant Zaal De Nachtegaal in Schijndel. Het is een maandelijks trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn dan welkom. Onder leiding van een deskundige gespreksleider wordt met gasten gesproken over allerlei aspecten van dementie en vaak gebeurt dat met behulp van (ervaringen)deskundigen.

Het Vrijwilligerssteunpunt zoekt diverse vrijwilligers voor de KBO Boxtel. Voor het afdelingsbestuur is een vrijwilliger gewenst met een financiële achtergrond en iemand voor algemene zaken met een warme belangstelling voor het reilen en zeilen van ouderen. Ter ondersteuning van het secretariaat zoekt het steunpunt een vrijwilliger die als notulist bij vergaderingen en bijeenkomsten aanwezig en die daarnaast overige hand- en spandiensten voor het secretariaat wil uitvoeren. Voor dezelfde KBO zoekt het steunpunt ook een wijkcoördinator om de belangen van ouderen in de wijk te behartigen.

Verder zoekt het steunpunt vrijwilligers voor Home-Start in de Meierij. Je helpt ouders met kinderen tot zeven jaar bij het opvoeden van hun kroost. Meestal kunnen ze dat prima zelf, maar soms hebben ze even een steuntje in de rug nodig. Onkosten zoals reiskosten worden vergoed.

Voor de werkgroep Boxtel van Amnesty International zoekt het steunpunt iemand die wil helpen bij hun activiteiten.

Voor een leuke, spontane twintigjarige jongedame is een vrijwilliger gewenst die eenmaal per 3 weken op zaterdagmiddag iets creatiefs of een uitstapje met haar wil ondernemen.

Het Vrijwilligerssteunpunt van ContourdeTwern zoekt een vrijwilliger voor allerlei hand- en spandiensten bij de Tweedehands Markt, die elke eerste zaterdag van de maand in De Rots wordt gehouden. De opbrengst gaat naar een goed doel.

Het Vrijwilligerssteunpunt zoekt vrijwilligers die hun duurzame hart op de juiste plaats hebben zitten en die het leuk vinden om samen met een club enthousiaste vrijwilligers zo nu en dan interessante projecten uit voeren?

Het steunpunt is op zoek naar mensen die ideeën hebben voor projecten, die een project willen trekken of aan een project willen deelnemen door het verrichten van hand- en spandiensten. Of die gewoon lid willen worden van een werkgroep die duurzaamheid met hoofdletters schrijft.

Het Vrijwilligerssteunpunt zoekt voor Wijkorgaan Boxtel-Oost een moderator voor het forum op hun website waar over diverse onderwerpen een mening kan worden geventileerd.

Het Vrijwilligerssteunpunt is samen met de Bibliotheek en Bureau Sociaal Raadslieden bezig om mensen uit alle lagen van de maatschappij die moeite hebben met basaal computergebruik zoals het scannen en printen van documenten, het maken van een e-mail en andere basis technieken  een platform te bieden om daarbij geholpen te worden. Het is de bedoeling dat er een dagdeel per week een paar vrijwilligers op de bibliotheek aanwezig zijn om die taak op zich te nemen en het steunpunt roept hiervoor vrijwilligers op.

dus belangstellenden verzoeken wij om snel  te reageren.

Het Vrijwilligerssteunpunt is voor Ouderenwerk op zoek naar vrijwilligers om mensen met beginnende dementie te bezoeken, er een praatje mee te maken, activiteiten mee te ondernemen en eventueel te begeleiden naar huisarts of ziekenhuis. Bij bijzonderheden kan het noodzakelijk zijn het dossier in het computerprogramma bij te werken. De vrijwilligers worden vooraf geschoold en daarna begeleid door een casemanager.

Ook zoekt het steunpunt nog buurtbemiddelaars voor Boxtel en Liempde, die na een gedegen opleiding buurtbewoners willen helpen hun onderlinge conflicten op te lossen.

Het Vrijwilligerssteunpunt van ContourdeTwern is op zoek naar vrijwilligers voor natuurvriendenhuis Stichting Morgenrood in Oisterwijk. Zij hebben plaats voor gastvrouwen en –heren, een inkoper, een financieel medewerker, klussers, medewerkers voor de maaltijdverzorging, een planner en een marketing/pr medewerker. En voor de vrijwillige thuishulp blijft elke nieuwe vrijwilliger van harte welkom.

Het Vrijwilligerssteunpunt van Delta is voor de Stichting Brede Scholen Boxtel op zoek naar gezinscoaches. Brede Scholen Boxtel is met een aantal samenwerkingspartners bezig met een protocol om gezinnen met kinderen met overgewicht te ondersteunen door de inzet van een gezinscoach. De  gezinscoach overlegt met betrokken instanties als (kinder)fysiotherapeuten, diëtisten en Buurtsport Boxtel en adviseert het gezin op het gebied van opvoeding, voeding en bewegen. Om goed beslagen ten ijs te komen krijgt de toekomstige gezinscoach een cursus aangeboden waarin verschillende aspecten aangaande begeleiding en voeding aan bod komen.

Ook zoekt het steunpunt nog naar actieve vrijwilligers die een middag in de week het Bruin Café van Centrumverpleeghuis Liduina in Boxtel willen draaien. Tijdens de openstelling van het bruin Café ben je de gastvrouw/-heer. Je zorgt voor de openstelling, serveert de koffie, thee en andere drankjes. De bedoeling is om met een vaste groep vrijwilligers de openstelling en bezetting van het Bruin Café onderling te regelen. In de eerste instantie gaat het om twee middagen/ of avonden. 

Voor het bureau van Slachtofferhulp Nederland in Den Bosch is het Vrijwilligerssteunpunt in Boxtel op zoek naar verschillende vrijwilligers. Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers van een misdrijf, verkeersongeluk of ramp en heeft de taken daarbij gesplitst. Allereerst is er de spilfunctie tijdens het eerste contact aan de telefoon. Vervolgens nemen anderen de algemene dienstverlening en de specifieke juridische dienstverlening over. Dat de vrijwilligers van Slachtofferhulp Nederland gemeen hebben dat zij een open leerhouding hebben, goed kunnen luisteren, belangstelling voor anderen hebben, stressbestendig en flexibel inzetbaar zijn, spreekt voor zich.

Voor het Bezoekerscentrum Oisterwijk van Natuurmonumenten zoekt het steunpunt een paar vrijwilligers die met kinderen van vier tot twaalf jaar op excursie willen gaan in de natuur met als doel ze een onvergetelijke middag te bezorgen en ze bewust met de natuur bezig te laten zijn.

Voor de Sociale Hulpgroep van donderdagmiddag van het Rode Kruis Boxtel zoeken wij een paar vrijwilligers. Op donderdagmiddag komen ongeveer vijfendertig voornamelijk ouderen bijeen voor een gezellige middag in het Rode Kruisgebouw aan de Jan Kruijsenstraat in Boxtel. De vrijwilligers ontvangen de ouderen, waarvan sommigen thuis worden opgehaald en andere zelfstandig komen aanwaaien. Ze drinken gezamenlijk koffie en thee en doen allerlei gezelschapsspelletjes, waarbij de vrijwilligers de ouderen naar behoefte helpen en begeleiden.

Afbeelding
Algemeen 1 uur geleden Rob Dekker trots op Selissenwal: ‘Het is een heel andere wijk geworden’; Directeur-bestuurder neemt afscheid van Woonstichting JOOST
Afbeelding
Algemeen 10 aug, 12:37 Liempdse kermis biedt plezier voor jong en oud
Afbeelding
Algemeen 10 aug, 06:37 ‘Ik ben liever aan het werk dan dat ik op school zit’; Davy van Esch timmert aan de weg met debuut ‘Mijn eerste lied’
Afbeelding
Algemeen 7 aug, 06:31 DeMooiBoxtelKrant columniste Julia Kroonen schrijft roman
Afbeelding
Algemeen 4 aug, 08:22 Streep door bestemmingsplannen Keulsebaan en Fietsonderdoorgang
Afbeelding
Algemeen 3 aug, 06:37 ‘Het voelt als een wederopstanding’; Zanger Wes van der Steen brengt na 10 jaar afwezigheid nieuwe single uit