Logo mooiboxtel.nl
   | Fotonummer: 248992

Vrijwilligerssteunpunt Boxtel / Liempde / Lennisheuvel

Wil je meer weten over vrijwilligerswerk in het algemeen of over een van onze vacatures in het bijzonder of wil je een afspraak maken? Bel dan van maandag t/m donderdag tussen 10.00 en 12.30 uur naar het Vrijwilligerssteunpunt, tel: 0411 – 655 899 of stuur een mail naar: vwsboxtel@contourdetwern.nl.

Deze week heeft het Vrijwilligerssteunpunt van ContourdeTwern al haar pijlen gericht op de Voedselbank, want die zit dringend verlegen om diverse vrijwilligers. Zie ook elders in dit blad.

Zo is het steunpunt op zoek naar chauffeurs voor maandag t/m woensdag. Zij halen voedsel op, helpen met laden en lossen en vullen de benodigde papieren in. Een normaal rijbewijs volstaat. Voor donderdag en vrijdag zijn bijrijders voor de chauffeurs erg gewenst. Een van bovengenoemde vacatures kan mogelijk worden gecombineerd met een coördinerende rol voor alle chauffeurswerkzaamheden.

Op de "werkvloer" kunnen extra handen ook heel goed worden gebruikt. Voor het verzamelen en samenstellen van de pakketten, het uitdelen ervan en alle andere werkzaamheden daar omheen zijn extra vrijwilligers meer dan welkom.

En tot slot zit het team van de intakers te springen om versterking en dan het liefst met kandidaten die ook overdag beschikbaar zijn. Intakers werken samen met verschillende instanties die bemoeienis hebben met de minderbedeelden uit de samenleving. Zij moeten een goed financieel inzicht hebben en een stevige persoonlijkheid, want ze moeten in voorkomende gevallen ook "nee" kunnen verkopen.

Het Vrijwilligerssteunpunt is op zoek naar een coördinator voor de thuisadministrateurs van Schrijven en Blijven, een door Contourdetwern aangeboden dienst, waarbij mensen  die dat zelf (tijdelijk) niet kunnen, worden geholpen bij het op orde brengen van hun thuisadministratie.

En voor de Vrijwillige Thuishulp, ook van Contourdetwern, kijkt het steunpunt uit naar een consulent. Die matcht zorgvraag en zorgaanbod in de thuissituatie. Als je enige affiniteit voelt met zorg verlenen en het regelen zit een beetje in je bloed, dan ben jij degene die geknipt is voor deze functie.

Tot slot roept het steunpunt een kandidaat op die de maandelijkse vergadering van de WIM Adviesraad wil notuleren. WIM staat voor: Adviesraad Werk Inkomen en Minimabeleid: De raad vergadert op de derde woensdag van de maand, 's avonds van 19.30 – 21.30 uur in het gemeentehuis van Boxtel.

Deze week ligt de nadruk op vrijwilligers voor mensen thuis. Vaak gaat het om bejaarde en/of eenzame mensen die ernstig verlegen zitten om een heel klein beetje aandacht, een beetje warmte. Dat kan in de vorm van een simpel praatje, samen een kopje koffie drinken, een wandelingetje of een fietstochtje maken, een spelletje doen of een andere leuke bezigheid.

Een aantal van deze mensen is ook niet meer in staat om nog (zelfstandig) boodschappen te doen. Vrijwilligers die dat een keer in de week zouden willen doen zijn ook van harte welkom.

Tot slot is het steunpunt ook nog op zoek naar een vrijwilliger in het bezit van een eigen auto om op woensdagmiddag tegen een kleine vergoeding een aantal pakketjes rond te brengen in de directe omgeving van Boxtel.

Verder zoekt het steunpunt vrijwilligers voor Schrijven & Blijven, een door ContourdeTwern aangeboden dienst, waarbij mensen die dat zelf (tijdelijk) niet kunnen, administratieve ondersteuning krijgen bij het op orde brengen van hun thuisadministratie.

Het Vrijwilligerssteunpunt is voor een gemeenschapshuis in Boxtel op zoek naar barmedewerkers voor in het weekend. En voor de Wijkkrant van Boxtel-Oost is er behoefte aan een redactielid.

Voor Humanitas blijven vrijwilligers welkom die jongeren gedurende één jaar, twee tot vier uur in de week aandacht willen geven en willen ondersteunen, zoals risicomeiden, slachtoffers van loverboys en/of jongeren die te maken hebben gehad met jeugdhulpverlening.

Het nieuwe voorleesseizoen van "De Voorleesfiets" is weer gestart. Het Vrijwilligerssteunpunt zoekt kandidaten die één keer per week, en dat twintig weken lang, voorlezen bij gezinnen waar kinderen een taalachterstand hebben. De voorleestijden worden in onderling overleg bepaald en tijdens de schoolvakanties ligt het voorlezen in principe ook stil. Het is belangrijk om de ouders zoveel als mogelijk bij het voorlezen te betrekken.

Verder zoekt het steunpunt een vertegenwoordiger uit Liempde en een uit Boxtel Oost om zitting te nemen in de Seniorenraad.

En het steunpunt is op zoek naar vrijwilligers voor Opvanghuis Johannes de XXIII in Liempde. Daarin worden mensen opgevangen die in familiaire structuur een stukje heling krijgen. Cliënten kunnen ex-verslaafden zijn maar ook mensen met een burn-out. Ze worden in een gezin ondergebracht en daar start hun helingsproces. En dat gebeurt niet met pappen en nathouden maar met een duidelijke structuur. Doelstelling is om de cliënten terug te brengen naar een vrijwilligers- en liever nog betaalde baan. Sociaal activeren zo gezegd. Er is veel contact over en weer met sociaal werk in bijvoorbeeld Den Bosch en Amsterdam.

Het Vrijwilligerssteunpunt is voor het Rode Kruis, afdeling Boxtel op zoekt naar diverse vrijwilligers. Prioriteit gaat uit naar een voorzitter maar ook zijn er vrijwilligers gewenst voor fondsenwerving, voor de penningmeestersfunctie,  voor de coördinatie van zelfredzaamheid en collectanten.

Ook zoekt het steunpunt nog netwerkcoaches. Deze vrijwilligers krijgen eerst een gedegen training voordat ze aan de slag gaan

Voor de duofiets van ContourdeTwern kijkt het steunpunt nog uit naar een paar vrijwilligers die dat willen coördineren.

Verder zoekt het steunpunt een enthousiaste vrijwilliger voor de bakkerij van Cello die samen met cliënten en hun begeleiders op maandagen eventueel woensdag Sint en Kerst producten wil maken.

Voor de winkel van Vincentius is het op zoek naar een vriendelijke teamplayer die de handen mee uit de mouwen wil steken en die ook plezier heeft in het verkopen van het winkelassortiment.

En ook voor het Sinterklaashuis en de opvang van vluchtelingen en statushouders zijn nog vele bereidwillige handen gewenst.

Het huidige vluchtelingenprobleem in Europa raakt ons allemaal, we kunnen er niet omheen, zelfs niet als we dat al zouden willen. De stroom vluchtelingen heeft zonder twijfel ook gevolgen voor de gemeente Boxtel. Is het niet direct dan wel indirect. Want waar het COA in eerste instantie het aanbod van twee locaties in Boxtel om vluchtelingen tijdelijk te huisvesten nog even vriendelijk afhoudt, daar wordt de druk om nieuwkomers, die inmiddels al wel een verblijfsvergunning hebben gekregen, op te nemen alsmaar groter. En waar ContourdeTwern met Buro Nieuwkomers zich al jaren ontfermt over deze laatste categorie, wil het dat ook onmiddellijk kunnen doen voor de vluchtelingen zonder status, zodra het COA of andere overheidsinstellingen daarom vragen. De organisatie heeft daarvoor professionals in dienst, maar dat alleen is niet voldoende. Er zijn vrijwilligers nodig die nieuwkomers en/of vluchtelingen stelselmatig willen helpen en ondersteunen bij allerlei vragen en problemen van persoonlijke- en maatschappelijke aard. Om adequaat op de verwachte extra toestroom te kunnen reageren, wil ContourdeTwern nu al proactief beginnen met het opleiden van extra vrijwilligers die klaar staan als het moment zich aandient.

Daarnaast is het Vrijwilligerssteunpunt voor Humanitas in de regio's Den Bosch en Eindhoven op zoek naar vrijwilligers voor diverse projecten. Humanitas Match begeleidt jongeren die te maken hebben (gehad) met jeugdhulpverlening, risicomeiden en slachtoffers van loverboys. Een maatje van Match zorgt voor een luisterend oor, aandacht en ondersteuning bij vragen over vrijetijdsbesteding, sociale contacten, zelfstandig wonen en andere maatschappelijke onderwerpen.

Bij Humanitas Wel Thuis wordt de vrijwilliger gekoppeld aan een gezin dat wordt begeleid door professionals van de jeugdbescherming. Je ondersteunt het gezin in het creëren van een veilige thuisbasis en versterkt de eigen kracht van de gezinsleden. Je helpt het gezin hun eigen netwerk te versterken en te benutten zodat het in de toekomst zelfstandiger kan functioneren, zonder of met minder professionele hulp.
 

Deze week vraagt het steunpunt ook weer om taalmaatjes. Zij ondersteunen nieuwkomers om de Nederlandse taal beter machtig te worden. De nieuwkomers hebben in de meeste gevallen al een basiscursus Nederlands bij het Koning Willem I College gehad en spreken dus al een beetje Nederlands.

Verder zoekt het steunpunt nog naar vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan het tijdelijke verblijf van Sinterklaas van half november tot begin december op kasteel Stapelen. Er zijn nog Pieten gewenst maar ook medewerkers voor allerlei ondersteunende werkzaamheden zoals klusjesmannen voor de op- en afbouw van het verblijf van Sinterklaas, verkeersregelaars, gastvrouwen/-heren, etc. De Sint verblijft er vanaf 16 november, maar de opbouw start al een paar weken daarvoor.

En tot slot zoekt het steunpunt vrijwilligers voor de Stichting Buddyhulp die mensen met een ernstige, chronische en/of levensbedreigende ziekte, met psychische klachten of een verslavingsachtergrond willen bijstaan. Zij bieden een luisterend oor, begeleiden cliënten bij een wandeling, bezoek aan een supermarkt of bioscoop en geven praktische en emotionele steun bij het ziekte- of herstelproces. Zij doorbreken het isolement van hun maatje en spannen zich in om hun sociale netwerk uit te breiden. Als buddy krijg je daar veel voor terug: leuke contacten, intensieve ervaringen, training, een flinke brok energie en bovenal voldoening.
 

Binnenkort wordt een weiland aan de Parallelweg-Zuid omgebouwd tot een voedseltuin, waarin allerlei groenten en fruit geteeld worden, die met name bestemd zijn voor de Voedselbank. Hiervoor is het Steunpunt op zoek naar ongeveer vijfentwintig vrijwilligers met groene vingers  die minimaal een dagdeel in de week (van 09.00 tot 15.00 uur) beschikbaar zijn om het uitvoerende werk te doen. Daarnaast zoekt het twee vrijwilligers die het leuk vinden hieraan leiding te geven. Voorwaarde is wel dat er iedere dag een van de leidinggevende aanwezig is en dat betekent dus dat zij dit onderling op elkaar moeten afstemmen. Tenslotte zoekt het Steunpunt voor dit leuke project klusjesmannen voor allerlei (onderhouds)werkzaamheden zoals bijvoorbeeld een bijenhuis of schuurtje bouwen. Het streven is om het project rond oktober te starten.

Voor een woonvorm in Boxtel zoekt het Vrijwilligerssteunpunt vrijwilligers voor mensen met een meervoudige beperking. De cliënten variëren in de leeftijd van jong tot ouder. Allemaal willen ze naar "buiten" om te shoppen in het dorp of een terrasje te pikken, maar ook theater- en filmbezoek staan op hun verlanglijstje. Dit is de groep mensen die het hardst zit te springen om vrijwilligers omdat dit voor hun het enige uitje is naast de dagelijkse sleur. Als je iets wilt betekenen in het leven van een ander, dan is deze vacature echt iets voor jou.
 

Het Vrijwilligerssteunpunt zoekt voor Buro Nieuwkomers een maatschappelijk begeleider die vluchtelingen helpt om zich te vestigen in de gemeente Boxtel en voor het eerst een eigen woning krijgen. Je taken zijn o.a. ondersteuning bieden bij het regelen van de eerste basisvoorzieningen, begeleiden bij inschrijvingen voor verschillende instellingen, invullen van benodigde formulieren, uitleg geven over de werking van procedures en instanties, etc. Vind je het leuk om dit te doen? Dan is deze functie echt iets voor jou!

Voor Buro Sociale Raadslieden is het Steunpunt op zoek naar een algemeen medewerker die inwoners van Boxtel en Liempde helpt met vragen van sociale aard zoals sociale verzekeringen, onderwijs consumentenzaken, arbeidszaken, etc. Het betreft een afwisselende functie voor minimaal één dagdeel in de week bij voorkeur op een vaste dag.

Voor ditzelfde buro zoekt het Steunpunt een belastingmedewerker voor hulp bij invullen/aanvragen van belastingaangiftes, huurtoeslag, zorgtoeslag, T-biljet en kinderopvang voor één of twee dagdelen per week. Spreekuren zijn op maandag, woensdag en donderdag.

Voor Gemeenschapshuis De Rots zoekt het Steunpunt een vrijwilliger die het leuk vindt om met computers te werken en de website te onderhouden en een vrijwilliger die administratieve taken uit kan voeren ter ondersteuning van activiteiten.


 

Hieronder een uitgebreide greep uit onze huidige vacatureportefeuille.

Voor het taalmaatjesproject heeft het Steunpunt een herhaalde oproep voor een vrijwilliger die een Poolse dame wil helpen met het leren van de Nederlandse taal. Mocht je Pools spreken dan is dat mooi meegenomen maar dit is niet noodzakelijk.
 

Het Vrijwilligerssteunpunt zoekt voor Steunpunt Mantelzorg een viertal netwerkcoaches. Als netwerkcoach probeer je de cliënt uit zijn isolement te halen door het sociale netwerk rondom een cliënt te vergroten. Je wordt in regioverband in vier ochtenden intern opgeleid en je neemt drie keer per jaar deel aan regiobijeenkomsten. Ben jij positief ingesteld, enthousiast, creatief en  beschik je over overtuigingskracht? Neem dan contact met het Vrijwilligerssteunpunt op.

Daarnaast is er een jonge, gezellige man die helemaal weg is van basketbal. Hij heeft op donderdagavond rolstoelbasketbaltraining in Rosmalen en hij bezoekt als het kan regelmatig de thuiswedstrijden van landskampioen The Shoeters in Den Bosch op zondagmiddag en soms op zaterdag- of dinsdagavond. Hij zoekt een of meerdere maatjes die, bijvoorbeeld op toerbeurt, met hem mee willen gaan.

Voor een andere zorginstelling zoekt het steunpunt een activiteitenbegeleider om ondersteuning te bieden bij groeps- of individuele activiteiten voor ouderen.

Vervolgens zit MuBo nog verlegen om een of meerdere ict'ers voor het installeren van antivirusprogramma's, het oplossen van computerproblemen en het digitaliseren, registreren en onderhouden van de aanwezige museumobjecten.

En tot slot kijkt het steunpunt uit naar vrijwilligers die jongeren willen begeleiden op diverse maatschappelijke vlakken zoals bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding en waar mogelijk en wenselijk ad hoc praktische studieondersteuning of bijles willen geven.

Onlangs is Cello gestart met een pilot om cliënten van dagcentrum de Werf met een matig verstandelijke beperking tuinwerkzaamheden te laten verrichten bij de Kinderboerderij in Boxtel Oost. Het is wenselijk dat ze daarbij worden begeleid en met een busje worden gehaald en gebracht. Heb jij affiniteit met de doelgroep, groene vingers en twee uurtjes tijd op donderdagmiddag van 13.00 uur t/m 15.00 uur, dan is het steunpunt op zoek naar jou.

Voor de hockeyclub in Liempde zoekt het Steunpunt barmedewerkers die graag in de weekenden (tussen 11.00 – 18.00 uur) bardiensten draaien en overige kantinewerkzaamheden uitvoeren. Wil jij deel uitmaken van een kleine, gezellige, saamhorige club en heb je enige horecaervaring? Neem dan contact met ons op. Het Steunpunt zoekt voor diezelfde hockeyclub een klusjesman om hand- en spandiensten in en rondom het clubgebouw uit te voeren zoals het groenonderhoud en achterstallige werkzaamheden. Vind jij het leuk om zelfstandig te werken en zie jij wat er moet gebeuren? Dan is deze functie echt iets voor jou.

Voor Eldegroep Molenweide zoekt het Steunpunt een winkelmedewerker die bewoners helpt met boodschappen doen, boodschappen klaarzet voor diverse afdelingen in huis, de winkel aanvult vanuit het magazijn en de kassa bedient. Je hebt hierbij gezellig contact met verschillende mensen. De werktijden zijn op donderdagochtend en vrijdagochtend van 09.00-12.30 uur op invalbasis.

Vind jij het leuk om Sinterklaas en de kinderen in Boxtel een onvergetelijk verblijf op Kasteel Stapelen te bezorgen? Meld je dan bij het Steunpunt aan als Piet. Sinterklaas verblijft in de periode van 16 november tot 3 december op Kasteel Stapelen en dan wordt aan Boxtelse schoolkinderen de kans geboden om in groepen Sint een bezoek te brengen. Kun jij met jouw enthousiasme op een kindvriendelijke manier vorm geven aan de Pietenrol? Neem dan snel contact met ons op. Rondom de organisatie van het verblijf van Sinterklaas op kasteel Stapelen heeft het Steunpunt iemand nodig die de administratieve werkzaamheden coördineert en uitvoert. Daarnaast ondersteun je de stuurgroepleden door het notuleren van vergaderingen. Het gaat om 1 tot 3 dagdelen per week. Ben jij een duizendpoot die het leuk vindt om te organiseren en alles in goede banen te leiden? Reageer dan.

Het Vrijwilligerssteunpunt van ContourdeTwern in Boxtel is voor de Stichting De Wereldwinkel Boxtel op zoek naar een communicatieve, accurate penningmeester met een gedegen financiële/administratieve en boekhoudkundige achtergrond. Je bent lid van het bestuur en medeverantwoordelijk voor het (financiële) beleid. Het bestuur vergadert ca. 10 keer per jaar, daarnaast zijn er periodieke bijeenkomsten met de vrijwilligers die het inkoop- en winkelteam vormen. Heb jij voldoende computerkennis, ben je bereid je te verdiepen in het winkelautomatiseringssysteem en vind je het leuk om de financiële administratie te doen, meld je dan snel aan bij het Vrijwilligerssteunpunt.

Het Vrijwilligerssteunpunt van ContourdeTwern zoekt vrijwilligers voor Humanitas als maatje bij jeugdsupport. Heb je twee tot vier uur per week de tijd om een jongere een steuntje in de rug te geven, te helpen bij alledaagse dingen, of gewoon wat aandacht te schenken, meld je dan aan via het steunpunt.

Verder zoekt het steunpunt voor een atletiekvereniging enthousiaste mensen die training willen geven aan CD junioren (11-15 jaar) of AB junioren (16-18 jaar). Uiteraard is het fijn als je ervaring hebt met atletiek als trainer of baanatleet, maar als dat niet zo is, kan er altijd voor een opleiding worden gezorgd.
Je verzorgt wekelijks een training op de dinsdag en/of de donderdagavond van 19:00 – 20:30 uur en

je begeleidt de jeugd bij wedstrijden. Zelf krijg je de mogelijkheid tot het volgen van cursussen op kosten van de vereniging en je krijgt een vrijwilligersvergoeding. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist; de kosten daarvan worden ook door de vereniging betaald.

Voor de collecte van Alzheimer Nederland is het Vrijwilligerssteunpunt op zoek naar iemand die de coördinatie daarvan in Boxtel op zich wil nemen. De werkzaamheden vallen voornamelijk in oktober (voorbereiding voor collecte) en november (collecte en afwerking). Daarnaast moet door het jaar heen tijd besteed worden aan het werven van collectanten bijvoorbeeld op de Bazaar, op de verschillende kerstmarkten, op de Boxtel Oost dag en op andere evenementen binnen de gemeente.

En voor een alleenstaande moeder zoekt het steunpunt een vrijwilliger die op haar kroost wil passen.

Verder blijft het steunpunt op zoek naar mensen die zich belangeloos voor anderen willen inzetten. Dat kan zijn in de thuissituatie, maar ook in een van de vele zorginstellingen in Boxtel en Liempde.

Het Vrijwilligerssteunpunt van ContourdeTwern in Boxtel is voor De Wereldwinkel op zoek naar een winkelmedewerker.

Daarnaast zoekt het steunpunt diverse vrijwilligers voor Pius X, een combinatie van sporthal en jeugdhuis in Liempde. Er is hulp nodig in de kantine, voor de schoonmaak, kleine onderhoudsklusjes en bij het onderhouden van het buitenterrein. Voor kandidaten met een structurele ondersteuning is een vrijwilligersbijdrage beschikbaar.

Het Vrijwilligerssteunpunt van ContourdeTwern in Boxtel is voor het Servicepunt Wonen met Gemak op zoek naar adviseurs die graag ouderen en jongeren met een lichamelijke beperking willen helpen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Onderdeel van deze formule is een scholingstraject, waarna je samen met andere vrijwilligers een Servicepunt gaat vormen waar de doelgroep terecht kan voor informatie en advies. Je kijkt met de bewoners waar zich obstakels in het huis bevinden, hoe je die kunt aanpakken, wat voor materialen en hulpmiddelen er zijn en welke ondersteuning ze kunnen krijgen.  Beschik je over voldoende technische kennis en inzicht en kan je een boodschap met respect en geduld overbrengen, meld je dan snel aan bij het vrijwilligerssteunpunt.

Het steunpunt zoekt voor de Vrijwillige Thuiszorg een mantelzorgconsulent. De mantelzorgconsulent bezoekt nieuwe mantelzorgers, voert kennismakingsgesprekken en begeleidt en coacht de mantelzorgers. Voor deze functie wordt iemand gevraagd met een degelijke achtergrond.

Het Vrijwilligerssteunpunt is voor het Museum Boxtel

MuBo

op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden kinderen uit groep 1 en 2 van basisscholen rond te leiden, actief met de commissie Educatie mee te denken en deel te nemen aan commissievergaderingen. Ook zoekt het MuBo nog receptionisten

gastvrouwen/-heren

die het eerste aanspreekpunt willen zijn voor alle bezoekers op zaterdag en zondag. Verdere voorkomende werkzaamheden voor hen zijn het beantwoorden van de telefoon, entreegelden innen, met enige regelmaat data invoeren in computer, lichte huishoudelijke werkzaamheden als plantjes verzorgen en koffie zetten. Het MuBo zoekt ook rondleiders voor de gasten in het museum. De gasten kunnen zowel individuele bezoekers zijn als groepen tot ongeveer vijftien personen. De rondleiders kennen de Boxtelse geschiedenis of zijn bereid deze zich eigen te maken. Daarnaast bezitten zij de vaardigheid deze op een leuke manier over te brengen aan de bezoekers.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037574&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037573&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>