Logo mooiboxtel.nl
   | Fotonummer: 7fb804
Algemeen nieuws

Onderzoek onder Boxtelse senioren laat interessante uitkomst zien

Tijdens de op 27 september gehouden Boxtel Oostdag is door een werkgroep van de Stichting Ouderen in Regie voorlichting gegeven over de plannen die deze stichting heeft op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Kern van het verhaal van deze binnenkort officieel op te richten stichting is dat men uitgaat van de eigen regie van en door senioren op het gebied van wonen, zorg en welzijn. De stichting is qua opzet en werkwijze uniek in Boxtel en voegt zeker iets toe aan de al bestaande organisaties op dat terrein. De stichting bestaat uit senioren die zelf de regie willen houden op de belangrijke gebieden zoals wonen, welzijn en zorg. De stichting praat niet over of namens senioren maar met senioren en geeft senioren voluit de ruimte zelf te bepalen hoe bijvoorbeeld hun woontoekomst er uit moet zien.

Behoeftepeiling.

Op de Boxtel Oostdag hebben een aantal leden van de werkgroep zorg voor elkaar vanuit ouderen in regie een onderzoek onder senioren tussen 50 en 80 jaar gehouden om hun mening te peilen.

Uit het onderzoek waaraan bijna 200 senioren hebben meegedaan bleek dat 75 % nagedacht heeft over hun woontoekomst als senior. Daarnaast gaf eveneens 75 % van de passanten aan dat men graag zelf de regie wil houden en dat men mee zou willen werken aan het onderling verlenen van dienstverlening en eenvoudige zorg in hun straat, buurt of wijk. Daarnaast werd ook de vraag gesteld of men geïnteresseerd is in het aansluiten bij een op te richten zorgcoöperatie die onderling zorg organiseert en inkoopt. Ook hierop werd door ruim 75% van de respondenten positief gereageerd.

Omdat het onderzoek in Boxtel Oost werd gehouden is ook de vraag gesteld of men in deze wijk woont, hieruit bleek dat 65 % van de respondenten in Oost wonen. De werkgroep zorg voor elkaar is tevreden met deze uitslag en voelt zich daardoor gesterkt in hun opvattingen dat wonen, welzijn en zorg op basis van meer eigen regie de toekomst heeft. Binnenkort gaat deze werkgroep een gericht onderzoek doen in een deel van Boxtel Oost die als pilot geldt voor het peilen van de werkelijke behoefte en medewerking van bewoners in de wijk naar vormen van her coöperatief organiseren van ondersteuning en zorg voor en door senioren. De uitkomsten van het gehouden onderzoek tijdens de Boxtel Oostdag is een mooie graadmeter om het onderzoek met vertrouwen tegemoet te zien.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037574&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037573&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiboxtel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=528,529" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>