Gemeente Boxtel moet begrotingstekort dichten

Algemeen
BOXTEL - Door de rijkskortingen die in september bekend zijn gemaakt is er voor de komende jaren een tekort in de Boxtelse begroting ontstaan. Om een bestuursrapportage op te kunnen stellen is het noodzakelijk dat de begroting sluitend is.

De gemeente Boxtel wil de meerjarenbegroting sluitend krijgen door de verhoogde leges van afgelopen jaar ook de komende tijd te hanteren. Hierdoor kan de komende jaren elk jaar een extra opbrengst van 100.000 euro geboekt worden. Verder gaat de gemeente nog verder snijden in het personeel. Er zullen geen gedwongen ontslagen vallen, maar in 2014 wordt er al 60.000 uitgespaard, in 2015, 2016 en 2017 wordt dat respectievelijk 100.00, 150.000 en 200.000 euro. De kanteling in de WMO in 2013 met een andere manier van dienstverlening heeft goed gewerkt en daardoor is een bezuiniging van 70.000 euro gerealiseerd. De komende jaren wordt deze werkwijze voortgezet.

Als laatste wordt het overschot op de algemene reserves dat in 2013 is opgebouwd gebruikt om de begroting te dichten. Op 1 januari 2017 ontstaat hierdoor een sluitende begroting en zijn de reserves op peil. Het herfstakkoord zal waarschijnlijk geen financiële gevolgen voor de gemeente hebben.