Afbeelding

Bibliotheek de Meierij wederom gecertificeerd

Algemeen
Alle locaties en bibliotheekpunten van Bibliotheek de Meierij voldoen aan de Certificeringsnorm Openbare Bibliotheken 2010-2014. Dit meldt de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken. Een erkenning voor de kwaliteit van Bibliotheek de Meierij waar we met zijn allen heel trots op zijn. De certificering is dan ook een beloning voor de enorme inzet van alle medewerkers en een stevige ruggensteun om de ingezette koers voort te zetten.

Stichting Certificering Openbare Bibliotheken noemt Bibliotheek de Meierij in haar rapportage een organisatie waarin de ingezette verandering van een traditionele naar een nieuwe bibliotheek alom zichtbaar en merkbaar is en daarom onomkeerbaar. Volgens de stichting vallen met name de lokale herkenbaarheid en de sterke positie van de bibliotheek als spin in het web in het culturele veld op.

Ook wordt de consistente beleidsvoering geroemd. Volgens de auditrapportage is iedereen duidelijk met hetzelfde bezig. “De medewerkers van de bezochte locaties en bibliotheekpunten lieten met betrokkenheid, enthousiasme en trots (de mogelijkheden van) hun bibliotheek zien”, aldus de stichting. De vorige audit vond plaats in 2006. Tussen toen en nu is er veel veranderd. Er vonden grote organisatieontwikkelingen plaats, bibliotheekpunten werden geopend, zelfservice werd geïntroduceerd en verschillende locaties werden gerestyled.

Het doel van de certificering is het toetsen van de kwaliteit van de openbare bibliotheken. Dit gebeurt op basis van minimumeisen. De organisatie moet als volwaardig partner kunnen functioneren in het netwerk van openbare bibliotheken.