Werken aan verkeer

Algemeen
Op dinsdag 16 december heeft de gemeenteraad het Gemeentelijk Verkeer- en VervoerPlan (GVVP) vastgesteld. Werken aan verkeer is niet makkelijk in Boxtel. Uit alle discussies van de afgelopen weken is nog eens duidelijk geworden hoeveel tegengestelde belangen er zijn rond verkeer. Het publieke debat concentreerde zich vooral op een aantal ‘grote onderwerpen’: verbreding van de Keulsebaan, de dubbele overweg, een verbindingsweg Ladonk-Kapelweg en aansluiting van de Schijndelsedijk (N618) op de A2 via een westelijke parallelweg. Verder in dit bericht treft u de besluiten zoals die gisteren op deze punten zijn genomen. Het is begrijpelijk dat deze onderwerpen de agenda bepaalden, maar het GVVP bevat nog veel meer dat veel minder of geen discussie oproept en wél bijdraagt aan verbetering van de verkeerssituatie in Boxtel. Hieronder volgen de drie hoofdthema’s die opgesteld zijn op basis van de e-spraak en workshops met de politiek en hogere overheden.

Duurzaam veilig
Verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp. Dat bleek uit de reacties tijdens de E-spraak in oktober en november 2007. De gemeente gaat door met het aanwijzen en inrichten van 30- en 60-kilometerzones. Alle wegen worden gecategoriseerd en kunnen één van de volgende vier functies hebben:
* Stroomweg
* Gebiedsontsluitingsweg
* Wijkontsluitingsweg
* Erftoegangsweg

We onderscheiden verkeers- en verblijfsgebieden in het GVVP. Afhankelijk van de ligging van de weg in een verkeers- of verblijfsgebied wordt een weg ingericht. Verblijfsgebieden worden 30-zones.

Fiets
In april 2009 wordt een ‘fietsbalans’ uitgevoerd. Dat is een praktijkonderzoek dat kijkt hoe een fietser zich door Boxtel kan bewegen. Hieruit volgen uiteraard sterke en zwakke punten, waarbij het kan gaan over verkeerssituaties, comfort, reistijd etc.

Wegenstructuur
Onder het thema wegenstructuur vallen de ‘grote onderwerpen’ uit het debat van de laatste maanden. Wat betreft deze onderwerpen besloot de gemeenteraad het volgende:

De voorkeursvariant, een westelijke parallelweg, voor een aansluiting van de Schijndelsedijk (N618) op de A2 wordt onderworpen aan een vergelijkend onderzoek waarbij in ieder geval ook een oostelijke parallelweg wordt betrokken. Dit onderzoek heeft de vorm van een Milieu Effect Rapportage of een vergelijkbaar onderzoek en onderzoekt de gevolgen voor leefbaarheid en milieu.
De Keulsebaan wordt verbreed van de A2 tot aan de rotonde Everbos. Maar in de plannen wordt al wel rekening gehouden met een mogelijke, verdere verbreding van de rotonde Everbos tot de rotonde Boseind.
Bij de dubbele overweg moet een voorziening komen die een veilige oversteek van de overweg voor langzaam verkeer en hulpdiensten mogelijk maakt.
Van Ladonk moet een verbindingsweg naar de Kapelweg komen. Een Milieu Effect Rapportage moet uitwijzen wat het meest geschikte tracé is voor deze weg.

Afbeelding
Algemeen 10 aug, 12:37 Liempdse kermis biedt plezier voor jong en oud
Afbeelding
Algemeen 10 aug, 06:37 ‘Ik ben liever aan het werk dan dat ik op school zit’; Davy van Esch timmert aan de weg met debuut ‘Mijn eerste lied’
Afbeelding
Algemeen 7 aug, 06:31 DeMooiBoxtelKrant columniste Julia Kroonen schrijft roman
Afbeelding
Algemeen 4 aug, 08:22 Streep door bestemmingsplannen Keulsebaan en Fietsonderdoorgang
Afbeelding
Algemeen 3 aug, 06:37 ‘Het voelt als een wederopstanding’; Zanger Wes van der Steen brengt na 10 jaar afwezigheid nieuwe single uit
Afbeelding
Algemeen 31 jul, 06:20 ‘Opa had natuurlijk nooit verwacht dat zijn kleindochter dit zou gaan doen’; Boxtelse Evy en Annabelle timmeren aan de weg bij KRC Genk