De nieuwe gildehoofdman Wynand Bressers poseert met zijn kinderen: tamboer Teun en vendelier Vera.
De nieuwe gildehoofdman Wynand Bressers poseert met zijn kinderen: tamboer Teun en vendelier Vera. Foto: eigen collectie.

Koningschieten door gilde Sint Antonius Abt Liempde

Cultuur

De dag van het koningschieten is voor een schuttersgilde een hoogtijdag; dit geldt ook voor het Liempdse gilde Sint Antonius Abt, als op 20 mei voor de 19e keer het koningschieten plaats vindt. 

De gildebroeder of gildezuster, die het laatste stukje van de houten vogel af schiet, mag zich twee jaar lang koning van het gilde noemen. De geluksfactor speelt daarbij een grote rol; wie de nieuwe koning wordt blijft tot het laatste moment een verrassing; iedere deelnemer heeft in principe een gelijke kans.

De gildekoning is binnen het gilde een belangrijke functionaris vooral van representatieve aard, die als zodanig bij geen andere vereniging bestaat.

Al om 09.00 uur verzamelen de gildebroeders en gildezusters, zich bij het gildehuis ‘Het Wapen van Liempde’. Om 09.15 uur vertrekt het gezelschap in een huifkar om eerst hoofdman Wynand Bressers aan de Smidsepad en daarna koning Jos van Heerebeek aan het Looeind op te halen en vervolgens naar de kerk. Om 10.30 uur is er een plechtige H.Mis met gilde-eer met aan het einde de hernieuwing van de eed van trouw aan de kerkelijke en wereldlijke overheid.

Tijdens de koffietafel in het gildehuis vindt de aanmelding en de loting plaats van de volgorde waarin de deelnemende gildebroeders/-zusters op de vogel gaan schieten.

Om 13.30 uur vertrekt men naar gildeaccommodatie de Antonius Bleek aan de Oude Dijk, waar de versierde schutsboom staat opgesteld.

Bij aankomst om 13.45 uur wordt drie maal rond de boom getrokken en de houten vogel op de met vlaggen versierde schutsboom bevestigd. Aansluitend wordt een groepsfoto gemaakt.

Kerkklokken
Nadat de vogel door de burgemeester, gildeheer, de beschermvrouwe en de hoofdman is vrijgeschoten, begint om 14.00 uur het eigenlijke koningschieten. Als de koning bekend is, wordt deze officieel geïnstalleerd en worden de kerkklokken geluid.

Om 17.30 uur indien de koning bekend is, wordt de nieuwe koning voorgesteld aan de wereldlijke overheid, op het gildeterrein aan de Oude Dijk in Liempde.

Nadat om 18.30 uur door fanfare Concordia een aubade aan de nieuwe koning is gebracht, wordt de dag besloten met het koningsmaal in het Sint-Teunis’ Honk en heeft Gilde Sint Antonius Abt voor de komende twee jaar weer een gildekoning.

Uit de krant