Grootschalige aardappelteelt op de Hezelaarse Akkers.
Grootschalige aardappelteelt op de Hezelaarse Akkers. Foto: Kees Quinten

Wandeling naar de Hezelaarse Akkers en de Scheeken

zondag 21 augustus 2022 10:00

Liempde - Op zondag 21 augustus verzorgt gids van Gastvrij Liempde Peter Bressers een wandelexcursie naar de Hezelaarse Akkers, de Scheeken en de Sort. Tijdens de ongeveer twee uur durende wandeling wordt veel verteld over de omgeving en historie van Liempde, waaronder de Gerritshoeve, de Sort en de Bolle Akkers.

Bolle Akkers
Liempde en de bolle akkers daaromheen liggen op een dekzandrug die ontstaan is tijdens en na de laatste ijstijd. Vanuit het dorp hebben de boeren eeuwenlang de zandgronden bemest met het materiaal dat uit de potstal kwam waardoor er een dikke laag humus ontstond. Later werden de boerderijen gebouwd op de grens van de hogere en lagere gronden en ontstond de lintbebouwing langs de Hezelaarsestraat. Door het erfsysteem ontstonden er een groot aantal kleine langgerekte percelen. Sinds de ruilverkaveling is daar niet veel meer van over: de percelen werden veel groter en de teelt eenzijdiger.

Gerritshoeve
De Scheeken werden vanaf de Middeleeuwen gebruikt als gemeenschappelijke weidegronden voor de boeren uit het dorp. Ze haalden er ook hun brandhout en hout voor gereedschap en om hun huizen te bouwen. Ze hooiden er en haalden strooisel voor de potstal. In 1913 wordt een groot deel van het Hezelaarsbroek ontgonnen door de Heidemij en verpacht aan de familie Gerritsen. Later woont de familie Dierking op de Gerritshoeve. Na 1990 komt de Gerritshoeve in bezit van Brabants Landschap en komt de ontwikkeling tot natuurgebied op gang.

De Sort
In 1422 bezat een zekere Severijn, zoon van Lambert Kersmeker, een hoeve Ten Hezelaer. De exacte ligging van deze hoeve is niet bekend, maar de Sort zou een mogelijke vestigingsplaats zijn. Peter Bressers, geboren en getogen in de Sort, heeft hier onderzoek naar gedaan maar dit heeft nog geen definitief resultaat opgeleverd. De wandeling start om 10.00 uur bij Bezoekerscentrum Den Liempdsen Herd, Barrierweg 4 in Liempde en duurt tot circa 12.00 uur. De kosten bedragen € 5 en zijn aan de kassa te voldoen. Een kopje koffie of thee na afloop is bij de prijs inbegrepen.

Locatie

  • D'n Liempdsen Herd

    Barrierweg 4
    5298AC Liempde